Medicína

„Poslouchejme děti, když s námi mluví”


Kategorie: Aktuality Vývoj dítěte 
17.listopad 2023

Nezisková organizace Nevypusť duši představuje novou kampaň zaměřenou na podporu otevřené a citlivé komunikace mezi dospělými a dětmi. Reaguje tím na skutečnost, že až 70 % dětí se bojí říct si o pomoc při prožívání duševních obtíží. Odborníci a odbornice z organizace vytvořili sadu karet, která pomáhá dospělým naslouchat dětem.

 

Kampaň byla společně se sbírkou na Darujme.cz (www.darujme.cz/poslouchejme-deti) zahájena 13. listopadu 2023 a jejím cílem je vybrat finanční prostředky na tvorbu nového produktu, který vytvořili odborníci a odbornice na dětské duševní zdraví: sadu karet pro podpůrný rozhovor. Tyto karty mají pomoci všem rodičům a dospělým efektivně komunikovat s dětmi. Vzniklé karty organizace plánuje šířit ve školách, které se svými workshopy navštěvuje.

„Na kartičkách tým pracoval několik měsíců, testoval  je s dětmi i s dospělými. Cílem je dostat je všude, kde jsou potřeba - k rodičům, do škol, do volnočasových center. K tomu je nutná  pomoc od každého, komu záleží na tom, aby se děti měly s  dospělými na světě dobře a cítily se jako  parťáci”, vysvětluje záměr kampaně ředitelka organizace.

Nevypusť duši ve své kampani vychází z vlastních výzkumných dat, která ukazují, že až 70 % dětí a mladých lidí se  bojí říct si o pomoc ze strachu, že budou odmítnuty a nevyslyšeny. Osvětové video, které je součástí kampaně, slouží jako zdroj inspirace pro rodiče, vyučující a všechny, kteří jsou dětem blízcí a podporuje je v aktivním naslouchání dětem, když mají něco na srdci.

Partnerem kampaně se stala Nadace Kooperativy, která s Nevypusť duši spolupracuje. od roku 2021, finančně pokryla náklady spojené s výrobou videa. Tato spolupráce podtrhuje jejich společný závazek, kterým je rozsáhlá a včasná podpora duševního zdraví spolu s prevencí duševních onemocnění dětí a mladých lidí v České republice.

Ředitelka Bára Pšenicová říká: „Od dětí víme, že se často nechtějí svěřovat dospělým - třeba ze strachu, že jim stejně nebudou rozumět. Dospělí by přitom chtěli být dětem oporou, ale neví jak nebo se bojí, že udělají něco špatně. Proto bychom jim chtěli dodat odvahu a kompetence k tomu, aby dokázali děti vyslyšet. Často stačí jen jednoduchá otázka, kterou zvládne každý."

Pracovníci organizace věří, že citlivá komunikace je klíčem k lepšímu porozumění, respektu a podpoře dětí ve všech aspektech jejich života. Kampaň je pro všechny výzvou, aby se k této snaze přidali. Více na: (http://poslouchejmedeti.cz).

Nevypusť duši je nestátní nezisková organizace, která přináší prevenci v péči o psychiku, usiluje o to, aby se konverzace o duševním zdraví stala součástí běžného života moderní společnosti, ve které se nikdo nestydí říct o pomoc. Působí na středních i vysokých školách a vzdělává i pedagogické sbory a rodiče.

Nadace Kooperativy je firemní nadací Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group. Od svého vzniku v roce 2013 podporuje veřejně prospěšné aktivity a podílí se na řešení příčin negativních jevů ve společnosti. Pomáhá naplňovat ve třech tematických oblastech: senioři a zdraví, inovace a životní prostředí. Hlavním pojítkem aktivit se stala prevence.

Dle TZ

www.nevypustdusi.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová