Medicína

Umělá inteligence na pomoc psychickému zdraví


Kategorie: Aktuality 
16.listopad 2023

Hlavní město hostilo první ročník mezinárodní konference praktických lékařů GP CON Prague 2023. Jejím klíčovým tématem byla emoční umělá inteligence v souvislosti s péčí o psychickou pohodu pacientů. Řeč byla také o safeguardingu, tedy umění vyhledat a pomoci pacientům, kteří jsou ohroženi nejrůznějšími formami zneužívání nebo násilí. Umělá inteligence už do českého zdravotnictví proniká, se safegaurdingem si však naši praktici příliš rady nevědí. Na konferenci, která se uskutečnila 2. listopadu 2023 v Praze, přednášeli odborníci z Čech i zahraničí.

Umělá inteligence (AI) rychle proniká do mnoha odvětví – a praktické lékařství není výjimkou. „Využití technologií na bázi AI se brzy přesune z experimentálních postupů do běžné praxe. V rámci českého zdravotnického systému bychom se na ně proto měli připravit tak, abychom maximalizovali výhody, které přinášejí, a zároveň se ujistili, že se našim pacientům dostává nejlepší možné péče. Ústředním tématem letošní konference bylo proto jedno z nejcitovanějších témat současnosti, emoční umělá inteligence. Ta by už brzy mohla pomáhat v péči o duševní zdraví pacientů,“ říká praktický lékař pro dospělé a vedoucí lékař kliniky AFI na Praze 6 v Canadian Medical, pod jehož záštitou se konference konala.

Dr. Rajat Srivastava, z University of Cambridge a Leicester Medical School, účastníky konference seznámil s propracovaným systémem tzv safeguardingu. „Jde o souhrn opatření vhodných pro vyhledání a následnou ochranu pacientů, u kterých je podezření například na fyzické i psychické domácí násilí.“

Konferenci zahájil profesor psychologie z Palo Alto University v Kalifornii, který se zabývá umělou inteligencí v souvislosti s péčí o duševní zdraví pacientů. Ve společnosti Prometheist.ai se podílí na vývoji chatbotů určených pro léčbu deprese a úzkostí. Pomáhají také rodičům dětí s autismem, poruchami pozornosti nebo hyperaktivitou. Nejnovější analýzy využití chatbotů prokázaly slibné výsledky u osob s depresí, úzkostmi a u silně stresovaných pacientů. Zajímavé je, že pacienti mají tendenci chatbotům přisuzovat lidské vlastnosti a často se jim svěřují s informacemi, které by obvykle s živými lidmi nesdíleli. Dokonce si vytvářejí s chatboty stejné vazby jako s terapeuty, psychology či psychiatry.

Významnou součástí konference byl také sesterský workshop. Sestry představily program Materna, který se v Canadian Medical nabízí nastávajícím maminkám a ženám v šestinedělí. Účastníkům též sdělily své zahraniční zkušenosti. Vysvětlily rozdíly mezi vnímáním práce zdravotní sestry v cizině a v České republice. Práce sestry v těchto zemích je vnímána širokou veřejností jako velice prestižní profese. Sesterský workshop byl uzavřen přednáškou o šetrném provádění lumbální punkce.

www.insighters.cz

eva.panova@euc.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová