Medicína

Týden štítné žlázy - 25. až 31. května


Kategorie: Nemoci a jejich příznaky Aktuality 
24.květen 2023

Letošní 15. ročník osvětové kampaně Týden štítné žlázy nese podtitul „Spolupráce endokrinologa a všeobecného praktického lékaře“. Dlouhodobým cílem kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o poruchách štítné žlázy, což může následně pomoci lépe a včas diagnostikovat pacienty, kteří o svém onemocnění nevědí. Onemocnění štítné žlázy je často bezpříznakové, ale včasný záchyt a léčba předejdou možným komplikacím. Je třeba také opakovaně vyvracet mnohé omyly, které jsou ve společnosti v souvislosti se štítnou žlázou a její léčbou zakořeněné. Jedním z nich je právě mylná představa, že všechny poruchy štítné žlázy musí být v trvalé péči specialisty – endokrinologa. V České republice je projekt, který podporuje společnost Merck, odborně zaštítěn Českou endokrinologickou společností ČLS JEP. Více na www.tydenstitnezlazy.cz

Pacienti musí na vyšetření štítné žlázy u specialisty čekat i půl roku, protože endokrinologů je málo a jejich kapacitní možnosti jsou omezené. O pacienty s mírnými poruchami nebo ty, kteří jsou stabilizovaní a mají zavedenou léčbu, by se přitom v budoucnu mohli starat všeobecní praktičtí lékaři. Odborným ambulancím by se tím uvolnily kapacity pro nově diagnostikované a závažnější případy a výrazně by se zkrátily čekací lhůty. Endokrinologové a praktičtí lékaři proto společně vydali doporučený postup, jak by taková péče byla v praxi. Na téma upozorňují u příležitosti Týdne štítné žlázy.

„Zvýšená nebo naopak snížená funkce štítné žlázy se diagnostikuje poměrně snadno. Léčba snížené funkce spočívá v tom, že se hormon štítné žlázy nahradí ve formě tablet a poté se provádí pravidelné kontroly. Tuto část péče o nekomplikované pacienty se sníženou funkcí už mohou převzít praktičtí lékaři, a uvolnit tak endokrinologům péči pro komplikované pacienty. Tak to už léta je u praktických lékařů v západní Evropě či v USA,“ říká předseda České endokrinologické společnosti prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA.

Praktici by kromě nekomplikovaných forem hormonálních poruch mohli mít v péči i pacienty s drobnými náhodně zachycenými uzlíky a cystami. Více než 95 % z nich má totiž nezhoubný charakter a nezpůsobují žádnou hormonální poruchu. Tito pacienti jsou v dnešní době často odesíláni na endokrinologii, což vede k zahlcování specialistů. Řada závažných případů přitom nesnese dlouhý odklad, a proto je nutno kapacitu endokrinologických pracovišť uvolnit,“ vysvětluje doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. K praktickým lékařům by se dle předběžných odhadů mohlo přesunout 5–10 % pacientů. Péče o ně musí mít jasná pravidla, a proto vznikl doporučený postup. Česká endokrinologická společnost a Společnost všeobecného lékařství (SVL) ho vydaly v dubnu.

„Snažili jsme se vytvořit srozumitelný a přehledný návod, který bude pro praktiky v ordinacích užitečným pomocníkem. Vycházeli jsme z postupů vydaných v roce 2015, které jsme zjednodušili,“ vysvětluje praktická lékařka MUDr. Dana Moravčíková, členka výboru SVL. „Doporučený postup byl zaslán do všech ordinací praktiků, kteří se z něj dozví, jakého typu onemocnění štítné žlázy se mají ujmout sami, co přesně v takovém případě dělat, a kdy by naopak měli pacienta odeslat k endokrinologovi.“

Na prvním místě musí být pacient. Pro nemocné je důležité, aby podstoupili vyšetření včas, a pokud je to možné, zůstali u svého praktika a nemuseli za péčí jezdit daleko. Praktičtí lékaři samozřejmě nadále budou v pravidelném kontaktu se specialisty. Diskuse se tak vedou už jenom o tom, zda by se funkce štítné žlázy měla vyšetřovat i při preventivních prohlídkách. Onemocnění štítné žlázy se týká velké části populace (prevalence mírných laboratorních odchylek může být až 15–20 %) a je častější u žen a ve vyšším věku. Funkce štítné žlázy je velmi často snížena kvůli autoimunitnímu zánětu. Se štítnou žlázou se v ČR léčí více než 620 000 lidí. Dle TZ

www.mavepr.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová