Medicína

Význam výživy při léčbě onkologických onemocnění


Kategorie: Aktuality Rakovina 
26.květen 2023

Podle zprávy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) je odhadovaná incidence rakoviny v České republice vyšší než průměr v EU, především v případě rakoviny prostaty, tlustého střeva, konečníku, ledvin a dělohy. Zdravým životním stylem a správným vyváženým stravováním lze rakovině v mnoha případech nejen předejít, ale i výrazně pomoci při léčbě, pokud už byla diagnostikovaná. Nejčastějším a často i prvním příznakem rakoviny je výrazná ztráta hmotnosti, nápadné hubnutí. Může jít o podvýživu, která značně zhoršuje průběh a léčbu onemocnění onkologických pacientů a také vyhlídky na uzdravení a kvalitu života.

V roce 2020 přibylo v ČR 63 365 nových onkologických případů a podle údajů z roku 2019 bylo téměř každé čtvrté úmrtí v ČR způsobené rakovinou. Odborníci potvrzují, že jedním z klíčových faktorů pro příznivý průběh léčby onkologického onemocnění patří dostatečná výživa pacienta. Projevy malnutrice má přibližně polovina pacientů už v době stanovení diagnózy a až 80–90 % pacientů v pokročilém stádium onemocnění. Téměř 20 % onkologických pacientů umírá na podvýživu, ne na onkologické onemocnění.

Onkologické onemocnění a jeho léčbu může výrazně ovlivnit stravování pacienta, vstřebávání živin z jídla a jeho využití. Nechutenství, změna vnímání chutí a příjem menších porcí jsou u onkologických pacientů velmi časté. Při ztrátě tělesné hmotnosti se jedná o úbytek tukové hmoty, svalové hmoty a snížení fyzické síly. Pomocí screeningu, který je potřeba vykonávat pravidelně, a to nejen po dobu probíhající léčby onkologického pacienta, ale i před jejím zahájením a po ukončení, je možno včas podvýživu odhalit.

O podvýživu se jedná, pokud pacient zhubne 5 % svojí tělesné hmotnosti za měsíc (senior 3 %) anebo 10 % po dobu 6 měsíců, případně pokud je BMI nižší než 19. Screening takto upozorní na potřebu doplňovat běžnou stravu enterální výživou.

„Malnutrice čili podvýživa je pro pacienty s nádorovým onemocněním kritická. Často rozhoduje o tolerování léčby, celkové míře komplikací a stavu imunity. V současnosti má medicína prostředky, jak zlepšit nutriční stav onkologických pacientů, protože běžné jídlo pacienti v rámci léčby hůře tolerují. Díky nutriční intervenci v podobě klinické výživy, která obsahuje všechny základní živiny a potřebné vitamíny, minerální látky a stopové prvky, dodáme organismu zatíženému náročnou léčbou energii a bílkoviny ve formě vhodné po potřeby onkologických pacientů,“ vysvětluje nutriční terapeutka z Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Nutriční nápoje jsou klinicky ověřené potraviny pro zvláštní lékařské účely. Oslabenému pacientovi, kterému běžná strava nestačí, je může lékař předepsat na recept nebo si je pacient může nejprve vyzkoušet zakoupením v lékárně. Nápoje jsou dostupné v kompaktním 125 ml balení, pro jednodušší vypití při doplňování běžné stravy.  Popíjejí se pomalu, po doušcích, vícekrát denně po hlavních jídlech, což zaručí lepší vstřebávání živin v těle. Dle TZ

www.danone.com

Autor: MUDr. Olga Wildová