Medicína

Suchý únor Češi příliš nedodržovali


Kategorie: Aktuality Závislosti Problémy s alkoholem 
22.březen 2023

Je to pouze necelý měsíc, kdy i v České republice skončila tradiční osvětová akce s názvem „Suchej únor“. Jedná se o známou kampaň pořádanou stejnojmennou organizací, která podporuje pozitivní osobní zkušenost s měsíční abstinencí od alkoholu. Pro někoho zdánlivě nevýznamný trend pořádání této akce však má svou podstatu. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti v ČR žije více než milion Čechů za hranou rizikového pití. V roce 2022 tento počet činil „pouze“ 900 tisíc lidí.

Skutečnost, že se v České republice dá hovořit o rizikové konzumaci alkoholu nepřímo potvrzuje i další skutečnost. Zájem o alkoholické nápoje u zmíněné akce v průběhu února v obchodech zpravidla výrazněji neklesl. V letošním roce poptávka po alkoholu u některých prodejců naopak mírně vzrostla. Toto zjištění vyplynulo z informací obchodů s potravinami, které oslovila Česká tisková kancelář. Každý rok se konzumace pohybuje na cca 14-15 litrech čistého alkoholu na jednu osobu. Poměr mezi muži a ženami činí 4:1. Ve výsledku tak český muž během roku vypije přibližně 24 litrů čistého alkoholu.

Vydržet bez alkoholu pouze jeden měsíc je pro někoho snadná záležitost, pro druhého doslova nadlidský výkon, a to obzvláště pokud je alkohol součástí jeho každodenní rutiny. „Je všeobecně známo, že nadměrné požívání alkoholu starosti zažene pouze dočasně, přičemž na něm může vzniknout závislost i v době, kdy starosti již dávno pominuly“ uvádí psychiatrička z Polikliniky IPP a pokračuje: „Pro mnohé lidi je opravdu obtížné se v dané situaci skleničky s alkoholem vzdát. Pokud se ale pije z nudy, doporučuje se knížka, sport či jiná aktivita, která zaměstná a ke všemu je ještě zdraví prospěšná.  Pokud se zvolená činnost podaří zachovat po určitou dobu, alkohol k zahnání nudy nebude třeba. Dlouhé chvíle i deprese se u Čechů začaly ve větší míře objevovat zejména v době pandemie. Drtivá většina volnočasových aktivit během tohoto období byla značně omezena či dokonce striktně zakázána, a tak se stávalo, že se lidé začali uchylovat k alkoholu. V tomto okamžiku nakonec nebylo důležité, zda to bylo z důvodu stresu, osamělosti či prázdnoty.

Právě v době pandemie C-19 se zvýšil počet českých žen, jež propadly alkoholu. Jednalo se zejména o samoživitelky, na které covidové restrikce dopadly nejvíce. Spousta z nich se dostala i do existenčních a těžko řešitelných situací a hledala útěchu v alkoholu.

Z pracovněprávního hlediska je také nutné kontrolovat alkoholické či nealkohlické závislosti i na pracovišti, např. alkoholtesterem nebo kontrolou moči. V případě duševních poruch nebo poruch chování, včetně nervových slabostí, jsou potřeba kontroly také. U zaměstnanců léčených u psychiatra, je nutné zajistit, aby neohrožovali sebe ani své kolegy a byli schopni vykonávat svou pracovní náplň.

Poselstvím akce Suchej únor byl a zůstává zejména záměr, aby nakonec nešlo jen o jednoměsíční záležitost, ale aby z  vynechání alkoholu nebo z jeho  minimální konzumace se  stal nový životní styl. Dle TZ

www.prmoc.cz

www.poliklinikaipp.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová