Medicína

Zažívací potíže mohou být příznakem rakoviny vaječníků


Kategorie: Rakovina Aktuality 
23.březen 2023

Mnoho žen má zažívací potíže doprovázející menstruaci, které však mohou potrápit i mimo cyklus: nadýmání, zácpa či naopak průjem nebo pocit plnosti a tlaku v břiše. Ať už jde o následky dietního prohřešku, virózy nebo třeba stresu, měly by během několika dní polevit po začátku menstruace nebo po odstranění příčiny, úpravě jídelníčku a užití volně prodejných léků. Pokud však zažívací potíže trvají déle než obvykle, žena by měla zpozornět, vyhledat lékaře a trvat na pečlivém vyšetření. Vleklé zažívací potíže mohou poukazovat na závažné onemocnění – rakovinu vaječníků, kterou u nás ročně onemocní zhruba 1000 žen. Nejčastěji se onemocnění objevuje ve věkové skupině žen mezi 55–75 lety věku, výjimkou nejsou ani mladší pacientky.

Léčba rakoviny vaječníků je závodem o čas, protože onemocnění může rychle metastázovat do dalších orgánů. Typickou schopností zhoubných nádorů vaječníku je rychlé šíření v dutině břišní a vytváření dalších ložisek. Proto je pro vyhlídky každé pacientky velmi důležité co nejdříve stanovit diagnózu a zahájit léčbu. Dobrou zprávou jistě je, že v časném stádiu lze onemocnění vyléčit. „Je tedy potřeba každý možný příznak konzultovat s gynekologem,“vysvětluje prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (Apolinář) a onkogynekolog, který se na léčbu rakoviny vaječníků specializuje.

Mezi ženami je však podle odborníků malé povědomí o možných příznacích rakoviny vaječníků. Často je proto zaměňují za banální zdravotní problémy, a tak zbytečně déle trvá, než navštíví gynekologa. Navíc bohužel dnes neexistuje vyšetření, které by při preventivním rutinním provádění mohlo rakovinu vaječníků, neboli karcinom ovaria, odhalit. Je celosvětově známo že u karcinomu ovaria neexistuje efektivní screening. Ani pravidelné návštěvy gynekologa s ultrazvukovým vyšetřením nejsou schopny zachytit časné stádium. Zachycení časného stádia I nebo II je spíše náhodou. nafouklé břicho – příznak, který při rakovině vaječníků způsobuje hromadění tekutiny v břišní dutině, zvané ascites,.

Až tři čtvrtiny pacientek s rakovinou vaječníků jsou diagnostikovány s pokročilým onemocněním (ve stádiích III a IV).  Vinou jsou velmi nespecifické příznaky, ale také špatná přístupnost vaječníků pro vyšetření. Narozdíl například od děložního hrdla, které je možné vyšetřit přes pochvu, jsou vaječníky uloženy hluboko v břišní dutině, těsně obklopené dalšími orgány. Proto v současnosti není k dispozici preventivní vyšetření, které by dokázalo efektivně odhalit onemocnění v časném stádiu zcela bez příznaků. Pokud žena přijde k lékaři až na základě krvácení mimo cyklus, může už se jednat o velmi pokročilé onemocnění se špatnou prognózou.  

Onemocnění může být diagnostikováno pomocí několika vyšetření, na která by měl pacientku odeslat ošetřující gynekolog nebo praktický lékař, a to do některého z onkogynekologických center v ČR, jejichž seznam je dostupný na stránkách www.onkogyn.cz. Na prvním místě se jedná o expertní ultrazvukové vyšetření kombinující vnitřní vyšetření přes pochvu a zevní přes stěnu břišní. Ultrazvuk je možné kombinovat s CT vyšetřením hrudníku, břicha a pánve. Vznikne-li podezření na zhoubný nádor vaječníku, je následně odebrána krev na stanovení nádorového markeru CA125. Ten je důležitý pro monitorování onkologické léčby a sledování po ní, nikoliv pro odlišení zhoubného a nezhoubného nádoru vaječníku.

Nádorový marker CA125 bývá nespecificky zvýšen také u některých fyziologických stavů a jiných nemocí, které nesouvisí se zhoubným nádorem vaječníků – menstruace, těhotenství, děložní myomy, endometrióza, pánevní zánět. Jeho negativní hodnota nevylučuje přítomnost zhoubného onemocnění. K odlišení zhoubného a nezhoubného nádoru je mnohem přesnější expertní ultrazvukové vyšetření. Definitivní diagnóza rakoviny vaječníku je stanovena až z histologického vyšetření nádoru pod mikroskopem odebraného během biopsie nebo operaceŽeny by se měly zajímat o výskyt rakoviny v rodině

Ohrožení rakovinou vaječníků u ženy roste s počtem proběhlých ovulačních cyklů. Jedinou možností, jak riziko zmírnit, je snížení počtu ovulačních cyklů, tedy těhotenství a kojení. Případně užívání hormonální antikoncepce, u kterého však dle odborné literatury není zcela jednoznačné, jak významný ochranný vliv ve skutečnosti má.

Ve vzniku rakoviny vaječníků může hrát významnou roli také dědičnost. Nedědí se však samotný nádor, ale zvýšená pravděpodobnost onemocnění. Může za ni mutace genu BRCA 1 nebo BRCA 2, kterou trpí každý osmistý Čech – ženy i muži – a z rodičů na potomky se přenáší s 50% pravděpodobností. Ženy s touto mutací mají až třicetkrát vyšší riziko rakoviny vaječníků, desetkrát vyšší rakoviny prsu, zároveň u obou pohlaví zvyšuje riziko rakoviny slinivky a u mužů rakoviny prostaty. Každá žena by se tedy měla zajímat o historii výskytu nádorových onemocnění v rodině – a v případě, že je vysoký, promluvit si s ošetřujícím lékařem nebo gynekologem o možnosti genetického testování.

Přestože zatím neexistuje prevence, která by snížila riziko rakoviny vaječníků u kterékoliv ženy, jsou u žen s potvrzenou genovou mutací BRCA 1 nebo BRCA 2 možné preventivní operace. Tyto zákroky riziko minimalizují. Jedná se o odstranění vaječníků a vejcovodů, případně také dělohy, a to po ukončení reprodukčních plánů. Z důvodu zvýšeného rizika rakoviny prsu je také možné preventivní odstranění prsů (včetně dvorců nebo bez dvorců). Zdravé nosičky mutace genů BRCA 1 nebo BRCA 2, které jsou matkami, by také měly informovat své potomky, aby se po dosažení plnoletosti mohli rozhodnout pro genetické vyšetření.

 U ženy i muže s mutací v genech BRCA1/2 je také důležité sledování (dispenzarizace) v tzv. hereditární ambulanci, aby se na případné nádorové onemocnění přišlo co nejdřív. Důležité je vědět, že pravidelná dispenzarizace nesnižuje riziko nádorového onemocnění. Cílem je odhalit onemocnění co nejdříve, aby bylo dobře léčitelné a vyléčitelné, aby léčba nebyla příliš náročná. Zásadní pro předcházení vzniku nádorového onemocnění prsů a vaječníků jsou právě preventivní operace, které sníží riziko karcinomů o více než 90 % a jsou tak šancí na zajištění trvalého zdraví žen – nosiček mutací v genech BRCA 1 a BRCA 2.. Další informace o mutacích BRCA genů a preventivních operacích je možné zjistit na stránkách Pacientské organizace VERONICA, která se věnuje podpoře žen s gynekologickým nádorovým onemocněním.  Dle TZ

www.addicts.cz

 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová