Medicína

Leden je měsícem osvěty rakoviny děložního čípku


Kategorie: Rakovina Aktuality 
21.leden 2023

Na karcinom děložního hrdla umírá v České republice v průměru každý den jedna žena. Naštěstí současná medicína nabízí možnosti, jak se zákeřnému onemocnění bránit. Leden je proto označován jako mezinárodní měsíc boje proti rakovině děložního čípku a má za úkol šířit osvětu, aby se zabránilo zbytečným úmrtím.

Jakmile se objeví krvácení po pohlavním styku, mezi menstruačními cykly nebo po menopauze, bolesti v pánvi či zádech anebo při sexu, může se jednat již zpravidla o rozvinutý nádor, který je obtížně léčitelný. Díky systému prevence v posledních deseti letech došlo v České republice k poklesu výskytu rakoviny děložního hrdla o 25 % a poklesu úmrtnosti o 14 %. Přesto podle vyhodnocení z roku 2021 zaujímá ČR 12. nejhorší místo v Evropě.

Původci jsou rizikové typy lidských papilomavirů, označované jako HPV – nejnebezpečnější jsou HPV 16 a 18. Proti většině rizikových HPV chrání očkování, které je v České republice ve 13 letech zdarma. Jedná se o pohlavně přenosnou infekci, proto je ideální absolvovat vakcinaci ještě před zahájením pohlavního života. Význam má ale i ve vyšším věku. Nedílnou součástí prevence jsou pravidelné každoroční prohlídky u gynekologa, jejichž součástí je cytologický stěr z čípku. Ale i cytologie má omezenou citlivost. Řada studií z Evropy i USA uvádí že část žen, které chodí na pravidelné kontroly, může mít rakovinu děložního čípku kvůli neadekvátnímu vyhodnocení cytologie.

V průměru o 35 % citlivější, než klasická cytologie je HPV DNA test, na který mají nárok ženy ve 35 a 45 letech. Dokáže v těle odhalit lidské papilomaviry ještě dříve, než začnou působit komplikace. V České republice se test stal součástí screeningu v roce 2021. Z veřejného zdravotního pojištění jej mají hrazený ženy ve věku 35 a 45 let. Bohužel, když žena nepřijde v tom kýženém rozpětí 35 let + 364 dní (resp. 45 let + 364 dní), nemůže být test uhrazen zdravotní pojišťovnou. Nezbývá než na ženy apelovat, aby věděly o tom, že se v určitých věkových kategoriích provádějí vysoce citlivé testy

Ohroženou skupinu představují ženy po padesátce, protože po menopauze mnoho žen přestává chodit na preventivní prohlídky k lékaři – a zároveň neměly provedený HPV DNA test, aby zjistily, zda v sobě virus HPV mají nebo ne. Na vyšetření přicházejí často pozdě, když už mají příznaky...

Postupně by se měl měnit systém, aby byl citlivější, lépe vyhledával přednádorové změny a zabránil většímu počtu nádorů., Proto by mělo být mnohem více dívek a chlapců očkováno proti HPV a zároveň by se mělo rozšiřit provádění HPV DNA testů. A logické je přidat k současným věkovým bodům 35 a 45 let právě skupinu žen v 55 letech, protože skupina nad 50 let představuje kohortu žen, které mají velmi často diagnostikován pokročilý stav nádorového onemocnění děložního čípku.

Pokud se budou v této skupině detekovat ženy v přednádorových stádiích nebo v časných stádiích onemocnění, lze zabránit mnoha úmrtím. Rakovina děložního čípku se často objevuje po 60. roce, nejvyšší úmrtnost statisticky je mezi 65. a 69. rokem. Zajímavé výsledky přinesla i česká studie LIBUŠE, podle které ve věku nad 45 let jsou dlouhodobě asi 4 % HPV DNA pozitivních žen, a i v této skupině se mohou ženy nakazit novou HPV infekcí.

V rámci Evropského plánu boje proti rakovině (EU Cancer Beating plan) představila Evropská komise nový přístup, který má členským státům pomoci zvýšit využívání onkologického screeningu. Jedním z doporučení je, aby se testování na lidský papilomavirus (HPV) provádělo u žen ve věku od 30 do 65 let každých 5 a více let s cílem odhalit rakovinu děložního čípku, a to s přihlédnutím ke stavu očkování proti HPV. Ideální by bylo dosáhnout pětiletých intervalů a žena od 30 let měla možnost mít HPV DNA test hrazený ze zdravotního pojištění každých 5 let. Nutno podotknout, že u ženy, která bude mít mezi 30. a 60. rokem po pěti letech samé negativní testy HPV, je riziko vzniku rakoviny děložního čípku po zbytek života v podstatě nulové.

 České ženy mimo věk 35 a 45 let, které nemají nárok na HPV DNA test hrazený zdravotní pojišťovnou, si mohou toto vyšetření u svého gynekologa zaplatit jako samoplátkyně za přibližně 1000 korun. Negativní výsledek jim přinese uklidnění na mnoho let dopředu, pozitivní naopak znamená důležité upozornění, že se nacházejí v riziku. Dle TZ

www.guideline.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová