Medicína

Hasiči a sanaplasma pomáhají Vojtíškovi


Kategorie: Aktuality 
29.listopad 2022

Organizátorům 7. charitativního běhu Upřímných srdcí na jezeře Milada u Ústí nad Labem, který sanaplasma podpořila jako partner, se podařilo vybrat více než 130 000 korun. K finančnímu daru, který je určen pro Vojtíška a jeho rodinu, přispěla i akce Plasmou na pomoc Vojtíškovi.

Chlapec trpí genetickou poruchou, která byla poprvé diagnostikována v roce 2018. V současné době tímto geneticky podmíněným onemocněním, které se projevuje vývojovými vadami a je dosud jen velmi málo prozkoumané, trpí pouze 24 lidí na světě. Vojta se svou rodinou musí v rámci léčby cestovat po celé republice na různá specializovaná pracoviště. Pobyty na rehabilitačních klinikách a v lázních jsou pro léčbu nesmírně důležité. Rodina proto chce darované peníze použít na nákup speciálně upraveného automobilu, které jim cestování usnadní.

Vojtův otec je členem Sdružení dobrovolných hasičů. Po závodě se on a jeho kolegové ve spolupráci se sanaplasmou rozhodli k daru ještě přispět. Proto zorganizovali akci „Plasmou na pomoc Vojtíškovi“. V jejím rámci přišlo na odběr plazmy v centrech Most a Ústí nad Labem sedm kolegů hasičů. Na druhý odběr přišli za další dva týdny. Díky tomu je možné jejich plazmu použít k výrobě život zachraňujících léků. Z bezpečnostních důvodů totiž není možné plazmu použít, pokud druhý odběr neproběhne nejpozději do šesti měsíců od prvního.

K charitativní akci se darováním plazmy připojil i MUDr. Tomáš Kohoutek, vedoucí lékař odběrového centra sanaplasma v Ústí nad Labem. Účast na podobných akcích v rámci komunity je vnímána jako důležitá součást práce.

Finanční příspěvek kompenzuje náklady na cestu a čas, který dárce stráví v odběrovém centru. Může také zvolit darování plazmy bez finanční náhrady. Pak mu vzniká nárok na den volna v práci a slevu na dani až 3000 Kč za jeden odběr. Volba se týká vždy jednoho konkrétního odběru, a proto je možné tyto dva způsoby dárcovství libovolně střídat.

Darování plazmy je pro lidské tělo méně náročné,než darování krve. Odběr pro zdravého člověka nepředstavuje velkou zátěž, plazma se rychle v těle obnovuje, je možné darovat plazmu jednou za 14 dní. Proces darování trvá přibližně 50 minut.  Dle TZ

www.emd-pr.cz

www.sanaplasma.cz 

www.biolifeplasma.com

www.takeda.com

Autor: MUDr. Olga Wildová