Medicína

Ve Zlíně vznikají biomateriály budoucnosti


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
24.listopad 2022

Výzkumný směr Biomateriály na UTB ve Zlíně se zabývá problematikou a vývojem kvalitního biomateriálu. V rámci výzkumu se odborníci zabývají hlavně výzkumem biomateriálů druhé generace, které budou moci zastávat funkci nejen jako náhrada nefunkční části organismu, ale zároveň budou mít schopnost řídit i některé buněčné procesy.

 

Následkem úrazu, zánětu, či nádorového onemocnění může dojít ke ztrátě části kosti. V současnosti se chybějící část nahrazuje např. kostním cementem nebo kovovou náhradou, což s sebou nese určité riziko infekcí a estetických vad. „V novém přístupu by se použil na míru připravený biomateriál, který by podporoval množení a migraci kostních buněk, což by vedlo k prorůstání nové tkáně do vnitřních struktur biomateriálu až k přestavbě implantátu ve vlastní živou kost. Proces ukončuje kompletní regenerace chybějící kosti,“ vysvětluje hlavní řešitelka projektu.

Rok a půl od zahájení výzkumného projektu JUNG (Juniorské granty UTB ve Zlíně), si již odborníci mohou připsat několik úspěchů. Mezi jeden z nich se řadí například vytvoření materiálu, který napodobuje strukturu tkání, má specifickou strukturu pórů o různých velikostech. To umožňuje lépe kontrolovat chování buněk, a větší podporu tvorby nové tkáně.

Dosud jsou známé zubní implantáty, kloubní náhrady, kochleární implantáty řešící ztrátu sluchu, kardiostimulátory a veškeré další implantáty, včetně umělých srdečních chlopní a různých typů stentů. Biomateriály jsou také chirurgické nitě, kontaktní čočky a mnoho dalších.  

Biomateriály mohou mít velmi různorodé vlastnosti i složení, podmínkou však stále zůstává, aby nevyvolávaly nechtěnou reakci organismu. Snahou výzkumné skupiny je, aby nové biomateriály měly přidanou biologickou hodnotou, aby byly bezpečné a působily pozitivně.

Důležitou roli hrají Laboratoře Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.  Centrum polymerních systémů, kde se výzkum odehrává, je vybaven škálou přístrojů. Mezi nejzajímavější zařízení se řadí například bioreaktor, zařízení, které napodobuje přirozené prostředí buněk. Na rozdíl od klasického testování, lze navíc díky tomuto přístroji napodobit hned několik dynamických faktorů, jako je pohyb, průtok krve nebo elektrické pole vyskytující se v živém organismu. Do budoucna by také mohl bioreaktor alespoň z části nahradit testování biomateriálů na zvířatech, které při dnešních podmínkách nelze před klinickými aplikacemi vynechat.

Více na: https://www.facebook.com/biomaterials.utb

https://www.instagram.com/biomaterials.utb/

Univerzita Tomáše Bati je otevřenou a flexibilní vysokou školou, která se zaměřuje na rozvoj ústředních hodnot: podnikavosti, otevřenosti, užitečnosti, tvořivosti a odpovědnosti. Patří k prvním vysokým školám v ČR, které získaly prestižní institucionální akreditace. Ve výzkumu má UTB významné výsledky zejména v oblasti polymerního inženýrství, aplikované informatiky nebo kreativních oborů. Výzkumná pracoviště zajišťují výuku studentů i spolupráci s firmami a institucemi. Dle TZ

www.kasparpr.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová