Medicína

Světový den předčasně narozených dětí - 17. listopad


Kategorie: Aktuality Plánované rodičovství 
17.listopad 2022

Každý rok spatří světlo světa 15 milionů předčasně narozených dětí, až 8500 z nich se narodí v ČR. Pro jejich spokojenost a zdravý vývoj je zcela zásadní blízkost a dotek rodičů. Spolu s minimalizací stresové zátěže patří mezilidský kontakt do koncepce vývojové péče o novorozence a je tématem letošního Světového dne předčasně narozených dětí. Organizátorem oslav v ČR je již tradičně rodičovská organizace Nedoklubko.

„Současná moderní neonatologie zachraňuje děti s neuvěřitelně nízkou porodní hmotností. Na našem pracovišti jsou to i novorozenci s váhou okolo 500 gramů. Pro zdárné prospívání předčasně narozených dětí je kromě špičkové technologie a lékařských zákroků důležitá i péče o celkový vývoj novorozence, na které se podílí vyškolený nemocniční personál, ale i rodiče. Snažíme se o to, aby rodiče mohli pravidelně pečovat o své předčasně narozené děti přímo na odděleních neonatologické intenzivní péče,“ vysvětluje přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Podle primáře superkonziliárního perinatologického centra téže kliniky, je neonatologie jedním z nejkrásnějších medicínských oborů, i vzhledem k většině pozitivních výsledků. Neonatologie prošla v posledních 30 letech obrovským vývojem. Dnes se již lze zabývat nuancemi vztahu maminky a dítěte a umožňovat jim co nejužší kontakt. Otevřenost neonatologické péče rodičům si pochvaluje jako velký přínos také primář novorozeneckého oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze a předseda České neonatologické společnosti ČLS JEP: Kdysi rodiče trnuli doma, čekali na telefonát z nemocnice a po 3-4 měsících si přišli pro své miminko. Dnes je situace úplně jiná, žádoucí, aby se rodiče podíleli také na běžné ošetřovatelské péči.

Vynikajících výsledků dosahuje neonatologické péče v ČR také díky perfektní organizaci. Využívá třístupňový systém péče, jehož základem je transport všech rizikových těhotných na pracoviště vyššího typu (tzv. transport „in utero“ – s dítětem v děloze). Díky tomu se více než 90 % nezralých novorozenců narodí přímo na pracovišti, které má s péčí o předčasně narozené děti dostatek zkušeností. Pracoviště I. stupně, tedy regionální pracoviště, zajišťují poporodní péči o zdravé a donošené, nebo jen lehce nezralé novorozence. Předčasně narození novorozenci a novorozenci se závažnými komplikacemi narození na těchto odděleních jsou po porodu převáženi na pracoviště II. stupně (intermediární centra) a III. stupně (perinatologická centra), nebo na oddělení dětské intenzivní a resuscitační péče.

Podle gestačního stáří (délky těhotenství) se dělí nezralí novorozenci do několika kategorií. Nejpočetnější je skupina lehce nezralých novorozenců (narození v 34.–36. týdnu těhotenství, ročně se jich v ČR narodí přibližně 6000). Středně nezralých novorozenců (narozených v 32.–33. týdnu těhotenství) se ročně narodí přibližně 1100. Těžce nezralých novorozenců (narozených v 28.–31. týdnu těhotenství) se ročně narodí cca 850 a nejméně je extrémně nezralých novorozenců (narozených před 28. týdnem těhotenství), těch se v České republice narodí zhruba 400 za rok.

Zapojení rodičů do péče o nezralého novorozence je potřebné a nutné především proto, že dítě se po předčasném porodu ocitá v nepřirozeném prostředí intenzivní péče. Je obklopeno prostředím a vjemy, které jsou zcela odlišné od prostředí matčiny dělohy. Přítomnost rodičů, těsný kontakt, společný pobyt, doteky a všechny smyslové vjemy pomáhají pozitivně dalšímu vývoji dítěte. V tomto ohledu je spolupráce rodičů s personálem naprosto nenahraditelná. Od roku 2019, kdy probíhá odborné školení na toto téma, stovky zdravotníků i koordinátorek Nedoklubka z celé ČR mají o tuto problematiku velký zájem.

Koordinátorky jsou dobrovolnice, které poskytují podporu rodinám a neonatologickým oddělením porodnic a nemocnic po celém Česku, aby se mohly co nejlépe starat o předčasně narozená miminka. Ve znalosti principů vývojové péče je obrovský přínos pro každého, kdo o nezralé novorozence pečuje. Je nejvíce šetrnou k maličkým miminkům a také je nejněžnější. Organizace EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) ji zařazuje do svých Evropských standardů péče o novorozence.

Vývojová péče je velmi komplexní koncept zahrnující specifické ošetřovatelské postupy o novorozence, které maximálně chrání jeho neurobehaviorální vývoj. Je obzvláště důležitá v péči o předčasně narozené děti, stále více se však uplatňuje také u dětí narozených v plánovaném termínu a také v péči o dospělé pacienty. Celá řada vědeckých studií již potvrdila, že vývojová péče snižuje úmrtnost předčasně narozených dětí a zvyšuje jejich šance na zdravý vývoj. 

Mnohá opatření mají za cíl snížit stresovou zátěž nezralého novorozence na jednotce intenzivní péče. Významnou součástí vývojové péče je ochrana spánku. Další skupinu představuje eliminace zatěžujících stimulů ze zevního prostředí (především zvukové, zrakové, čichové, chuťové). Nedílnou součástí je adekvátní polohování a manipulace s dítětem. Zavádění jednotlivých, zdánlivě jednoduchých postupů, vyžaduje především spolupracující ošetřující personál. Ideálem je partnerský vztah mezi rodiči a ošetřujícím personálem, kdy jsou rodiče prioritní a pevnou součástí týmu.

Rodiče se postupně zapojí do polohování, přetáčení z bříška na záda a opačně. Všemi doteky dává rodič miminku najevo, že je nablízku, což vyvolává jeho pocit bezpečí. Více z  knihy Když přichází na svět miminka do dlaně

V duchu oslav Světového dne předčasně narozených dětí se nese celý "purpurový" listopad. Regionální koordinátorky Nedoklubka zavítají do všech perinatologických center, kde je pečováno o předčasně narozená miminka. Předají uvítací a purpurové balíčky rodičům a také dárky všem lékařům, sestrám a dalšímu pracovníkům, kteří na neonatologických odděleních působí.

Možností, jak podpořit povědomí o tématu předčasně narozených dětí, je během Purpurového listopadu celá řada. Více na www.nedoklubko.cz/svetovyden Dle TZ 

www.addicts.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová