Medicína

Ve FN Motol se slavilo 30 let kochleárních implantací u dětí


Kategorie: Aktuality 
26.září 2022

Foniatři, chirurgové, psychologové, logopedi, inženýři, sociální pracovníci, ale i sami uživatelé kochleárních implantátů se ohlédli za 30 lety implantací dětí v České republice v září 2022 ve FN Motol. Program, kromě výsledků třicetiletého úsilí, nabídl i zajímavý pohled na budoucnost v této medicínské oblasti.  Centrum pro dětský sluch Tamtam má za sebou také více než 30letou historii a bylo po celou dobu rozvoje implantací v ČR u toho.  Stálo a stále stojí po boku rodičům a jejich dětem, kteří procházejí procesem implantace, a pomáhá jim při následném rozvoji komunikace.

MUDr. Zdenka Aksenovová, PhD., vedoucí lékařka foniatrické části FN Motol, při slavnostním setkání zdůraznila, že péče o osoby se sluchovým postižením je náročná a musí být komplexní.  Uvedla, že za 30 let dostalo 799 dětí celkem 995 kochleárních implantátů.

Krásným poděkováním za práci celého týmu lékařů a sociálních pracovníků byl příspěvek logopedky Mgr. Jitky Holmanové, která byla i u první kochleární implantace českého dítěte, která proběhla v roce 1992 ještě v zahraničí. V krátkém filmu představila první české implantované dítě Miroslava Radu, který po získání implantátu navštěvoval běžné školy, vystudoval Vysokou školu ekonomickou, kde dnes i učí. Přímo v sále byly přítomny další tři implantované děti, dnes už dospělé. S dojetím děkovaly všem za navrácení sluchu, které jim umožnilo studovat a žít běžným způsobem života. Zkušenosti a osobní rozvoj první stovky pacientů implantovaných v ČR v letech 1992-2000 pak představila psycholožka PhDr. Eva Vymlátilová. O metachronních (časově následných) kochleárních implantací s delším časovým odstupem hovořil ORL chirurg MUDr. Jiří Skřivan. A o životě implantovaných promluvila Mgr. Leona Pejcharová, předsedkyně Spolku uživatelů kochleárních implantátů.

Svou třicetiletou zkušenost s prací s dětmi se sluchovým postižením prezentovalo i Centrum pro dětský sluch Tamtam, konkrétně jeho ředitelka Mgr. Jana Fenclová a vedoucí Rané péče Čechy Mgr. Martina Péčová. Třicet let spolupráce s centry kochleárních implantací neznamená ukončení jedné etapy, ale naopak kontinuální rozvoj a systematizaci mezioborové spolupráce ve prospěch klienta.

Stejně zajímavý pohled na současnost, a především budoucnost této medicínské oblasti nabídl také Ing. Miroslav Okluský. Biomedicínští inženýři vyvinuli například robotické zavádění elektrody prostřednictvím systému Robotol, které nabízí atraumatický průběh zavedení kochleárního implantátu. Česká republika je jednou z 5 zemí Evropy, která tento systém již používá. Studuje se i možnost plně implantabilního kochleárního implantátu, který by byl celý pod kůží, tedy bez umístění řečového procesoru vně hlavy. Připravuje se využití zobrazovacích metod během operací či automatické nastavení procesoru pomocí deep learning.  Pracuje se i na možnosti optického kochleárního implantátu, tedy nahrazení stimulace nikoliv elektrickým proudem, ale optickým zaměřením.

Tamtam pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu již 32 let. Poskytuje jim komplex bezplatných, vzájemně provázaných sociálních a poradenských služeb a podporuje rodiny v hledání cesty ke komunikaci a k všestrannému rozvoji dítěte. Realizuje i řadu projektů podporujících včasnou pomoc dětem. Kontakt: www.tamtam.cz, telefonická linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400, mail: poradna@tamtam.cz

 Dle TZ

www.fnmotol.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová