Medicína

Ministr Zdraví zahajuje svou činnost


Kategorie: Aktuality 
27.září 2022

Při příležitosti kulatého stolu věnovanému diskuzi o zveřejňování zdravotnických dat 15. září 2022 oficiálně zahájil svou aktivitu think tank s názvem Ministr Zdraví. Expertní platforma lidí působících nejen v oblasti veřejného zdraví má jasný cíl - do roku 2030 zvýšit počet let dožitých ve zdraví v Česku o pět let. Think tank plánuje působit primárně ve třech oblastech, a to v oblasti digitalizace, prevence a finanční odpovědnosti veřejného zdraví.  (více zde:  https://www.ministrzdravi.cz/)

„Narůstající tlak na výkony spojené s léčbou není pro systém českého zdravotnictví udržitelný. Pokud si ale řekneme, že smyslem práce může být prevence cestou prodloužení života ve zdraví, je už jenom krok k tomu nadchnout experty. Společně se snažíme přiblížit nás Evropě a globálním vizím zdraví a zdravotnictví," říká MUDr.Tomáš Šebek, lékař a zakladatel think tanku Ministr Zdraví. 

Mnoho odborníků zapomíná zcela či nevěnuje dostatečnou pozornost svému vlastnímu zdraví. Nemocní a vyčerpaní se nejen nemohou dál rozvíjet a vzdělávat, ale ani nemohou žít kvalitní život. Základem rozvoje společnosti, lidského „kapitálu" a blahobytu bylo, je a bude zdraví„Prevence, primární péče, informovanost o kvalitě péče a její dostupnost pro všechny," říká hlavní epidemiolog IKEM a člen poradní skupiny MeSES. Ministr Zdraví je tu proto, aby s tím pomohl.

Také zdravotnická data by měla patřit pacientům. Kromě řady výhod tím může dojít ke zvýšení kvality zdravotnické péče.Pacienti by měli získat kontrolu nad svými zdravotními daty, a to zdarma a v jednoduché podobě, shodli se experti z oblasti zdravotnictví a legislativy u kulatého stolu s názvem Data patří pacientům. Diskuze se zúčastnili ekonomka Helena Horská, náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic, advokátka Barbora Dubanská, místopředseda pracovní skupiny pro měření a srovnávání kvality zdravotní péče MZ ČR Marian Rybář a ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá. Kulatý stůl se uskutečnil při příležitosti zahájení aktivit nového think tanku působícího v oblasti veřejného zdraví s názvem Ministr Zdraví.  

Zveřejňování zdravotnických dat přináší jasné výhody, přináší informace o kvalitě a dostupnosti péče a preventivních programech, umožňuje zřizovatelům a provozovatelům hospodárně nakládat se svěřenými prostředky, a především zlevňuje a zkvalitňuje lékařskou péči. Z toho důvodu je elektronizace zdravotní dokumentace naprosto zásadním krokem. Pacient bude mít okamžitý, bezplatný a jednoduchý přístup ke svým zdravotním údajům. Přichází evropské nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data. Na české úrovni k tomuto kroku se musí nyní připravit infrastruktura.

Pro konkrétního pacienta je klíčové, že má data o svém zdravotním stavu na jednom místě a pod svou kontrolou. Zveřejňování dat o poskytované péči zdravotnickými zařízeními je pak nejlepší cestou, jak se může veřejnost orientovat v kvalitě zdravotní péče, která je v ČR nabízena. Data potřebují pro svoji činnost také pacientské organizace, které je již velmi profesionálně využívají ke zvyšování povědomí o konkrétních nemocech, k prevenci, k hájení práv pacientům, ale také k lobbingu za úhrady péče. 

Svou podporu k nastolení cesty směrem ke zveřejňování zdravotnických dat v rámci kulatého stolu vyjádřili i zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR - náměstek Josef Pavlovic a místopředseda pracovní skupiny pro měření a srovnávání kvality zdravotní péče Marian Rybář. Dle TZ Pavla Grubra, ředitele.


www.ministrzdravi.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová