Medicína

30 let Českého národního registru dárců kostní dřeně


Kategorie: Aktuality 
17.září 2022

Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) a Nadace pro transplantace kostní dřeně (NTKD), dvě organizace a již třicet let jeden velký cíl – záchrana lidí včetně malých dětí, kteří onemocní leukémií, zhoubnými nádory, či těžkými útlumy krvetvorby a dalšími vážnými nemocemi, které jsou léčitelné pouze transplantací kostní dřeně. V rámci rodiny svého dárce bohužel nalezne jen asi čtvrtina pacientů, všichni ostatní jsou odkázáni na dobrovolného dárce zapsaného v registru. Cílem ČNRDD je proto neustále rozšiřovat databázi dobrovolníků o nové mladé a zdravé jedince, a to za finanční podpory NTKD, která program dárcovství kostní dřeně každoročně financuje.     

Český národní registr dárců dřeně je seznam dobrovolníků, kteří jsou ochotni darovat v případě potřeby nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranně života pro ně neznámého člověka. Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a je nutno si nemírně vážit každého, kdo se rozhodl řady dárců svou registrací rozšířit. Aktuálně je v registru zapsáno 111 720 dobrovolníků. U zrodu Českého národního registru dárců dřeně stál MUDr. Vladimír Koza, který provedl začátkem 90. let jednu z prvních transplantací kostní dřeně v Československu.

Český národní registr dárců dřeně aktuálně disponuje ve své databázi 111 720 dobrovolníky, jejichž průměrný věk je 35,7 let. Cílem organizace je databázi zhruba zdvojnásobit, a to mimo jiné i proto, aby většina pacientů našla dárce v tuzemsku a nemuselo se hledat v zahraničních registrech. 

Za třicet let pomohl registr nalézt kostní dřeň více jak 2 tisícům nemocných, 894 štěpů poskytli tuzemští dárci, 1193 štěpů pak bylo dovezeno ze zahraničí (nejčastěji z Německa). Česká kostní dřeň zamířila celkem do 30 zemí na pěti kontinentech (př. USA, Izrael, Portugalsko, Norsko, Argentina, Turecko).

Vzhledem k tomu, že Český národní registr dárců dřeně je nestátní organizací, neobešla by se jeho činnost bez financování Nadací pro transplantace kostní dřeně. Od roku 1999 Nadace pro transplantace kostní dřeně podpořila program dárcovství kostní dřeně v České republice částkou 83 015 892 korun. Český národní registr dárců dřeně tvoří celkem 59 registračních míst (9 dárcovských a 50 náběrových center), kde se lze do databáze mimo jiné zaregistrovat. Druhou možností jsou pak nábory na společenských, sportovních a kulturních akcích, ve školách či ve firmách.

Český národní registr dárců dřeně stabilně patří mezi nejefektivnější registry na světě. Za třicet let své existence se stal jedním z největších registrů ve střední a východní Evropě a jako jediný v tomto regionu a 4. na světě má od roku 2005 plnou akreditaci WMDA (World Marrow Donors .Association). „Velkou inspirací je z evropských zemí Německo, kde je na počet obyvatel zaregistrován každý zhruba devátý člověk, V ČR je to každý sedmdesátý,“ přibližuje plány do budoucna vedoucí lékař Českého národního registru dárců dřeně a primář hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.  Dle TZ

www.kostnidren.cz

 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová