Medicína

Ohrožení dodávek zdravotnických prostředků


Kategorie: Aktuality 
20.září 2022

Asociace CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, upozorňuje na ekonomickou situaci, která začíná být v souvislosti s nastavenou cenovou regulací pro zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění finančně neúnosná. Pandemie onemocnění COVID-19, ruská agrese na Ukrajině i rostoucí inflace mají na svědomí rapidní růst cen, které zcela zásadně negativně ovlivňují náklady spojené s výrobou a dodáním zdravotnických prostředků na trh v České republice.

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků se rozhodla vstoupit do diskuse o možné cenové deregulaci pro některé zdravotnické prostředky a navýšení úhrad z veřejného zdravotního pojištění. „Pokud se nic nezmění, musí se očekávat, že v příštím roce dojde k omezení dostupnosti některých zdravotnických prostředků. Již dnes se výrobci musí rozhodovat, které výrobky vyřadit z nabídky a přesunout na jiné trhy, protože jsou jejich úhrady v České republice pod hranicí výrobních nákladů. Za účelem zpřesnění meziročního vývoje nákladů spojených s výrobou a distribucí zdravotnických prostředků v období 2021/2022 jsme provedli průzkum trhu,“ upozorňuje prezident asociace CzechMed MUDr. Miroslav Palát, MBA.

Dvouciferný nárůst cen nákladů v období 2021/2022 se projevuje jak u vstupních materiálů (např. plasty, ocel, hliník, měď), tak u cen energií (elektřina, plyn, uhlí), obalových materiálů a přepravy. V souvislosti s novou evropskou i národní právní úpravou došlo k meziročnímu nárůstu ceny za audit u společností, a to průměrně o 10 %. Plnění nových regulatorních požadavků je časově a odborně náročné a promítá se do vyšších personálních nákladů. Jak již bylo uvedeno výše, problémem není pouze cena vstupních a obalových materiálů, ale též jejich dostupnost. Omezená dostupnost klíčových materiálů zapříčiňuje nutnost velkých skladových zásob ústící v růst souvisejících nákladů za sklady a doplňkovou logistiku, což má z důvodu vázanosti kapitálu negativní vliv na cash-flow.

Dodavatelé se dostávají do existenčního ohrožení a udržení širokého spektra výrobků zdravotnických prostředků nebude možné. Bude se usilovat o zachování dosavadních dodávek zdravotnických prostředků.  Aktuálně dostupné portfolio zdravotnických prostředků bude možné jen v případě, že se podaří navýšit prodejní ceny v řádech desítek procent. Současná úmluva o možnosti navýšení cen o 4 procenta, situaci neřeší.

Definice zdravotnických prostředků je součástí Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb. Pojem zdravotnické prostředky označuje širokou paletu výrobků používaných ve zdravotnictví ke zlepšení práce lékařů a zlepšení komfortu a úspěšnosti péče pacientů. Jedná se o výrobky využívané v oblastech inkontinenční a stomické péče, chirurgické šití, nástroje a materiály nebo implantáty (kloubní nebo pacemakery). Součástí jsou rovněž diagnostická zařízení a informační zdravotnické systémy. Dle TZ

www.renoir.cz

www.czechmed.cz

www.medtechforum.eu

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová