Medicína

Preventivní vyšetření k odhalení rakoviny plic (průzkum)


Kategorie: Aktuality Rakovina 
01.srpen 2022

Každý rok onemocní rakovinou plic přibližně 6500 Čechů. Asi 5400 lidí ročně onemocnění podlehne. U 85 % pacientů je nemoc objevena pozdě – ve stádiu, které nelze vyléčit. Odhalit nádor co nejdříve pomáhá od ledna 2022 národní program časného záchytu rakoviny plic. V dospělé populaci ČR je však zatím povědomí o programu nízké. Ukázal to reprezentativní průzkum, který v červenci 2022 realizovala výzkumná agentura Evalytics pro vzdělávací platformu Plice.online u příležitosti Světového dne boje s rakovinou plic. Ten připadá každoročně na 1. srpen. 

Z analýzy průzkumu vyplývá, že 65 % respondentů by podstoupilo preventivní vyšetření pro odhalení raného stádia rakoviny plic, pokud by jim to lékař doporučil. Avšak pouze 38 % respondentů uvedlo, že už slyšeli o programu časného záchytu rakoviny plic (screeningu) v ČR. 39 % o něm dosud neslyšelo a zbylých 23 % si není jistých, zda o něm slyšeli. Zajímavé je, že rozdíly v povědomí mezi kuřáky a nekuřáky jsou zanedbatelné, přitom právě kuřákům je program určen – o to víc by o něm měli být informováni.   

O screeningu by měli informovat praktičtí lékaři všechny své pacienty, kteří jsou současnými či bývalými kuřáky se zátěží 20 balíčkoroků a více (20 cigaret denně po dobu 20 let, 40 cigaret denně po dobu 10 let, atd.). Kuřáci však na oslovení od praktického lékaře nemusí čekat a sami se mohou na účast v programu dotázat. Bližší informace o screeningu jsou dostupné na www.prevenceproplice.cz 

Průzkum také mapoval, zda si Češi uvědomují, že může rakovinou plic onemocnět i nekuřák. Povědomí o tom má 83 % respondentů (resp. s tímto tvrzením souhlasí). Zároveň však téměř polovina respondentů souhlasí s tvrzením, že většina pacientů s rakovinou plic si onemocnění přivodila svým životním stylem. Toto stigma může mít u pacientů s rakovinou plic za následek pocit viny a ovlivnit tak jejich psychiku a postoj k vlastní léčbě. 

Návštěvou lékaře je lepší zjistit, že nejde o nic vážného, než něco zanedbat. Vzkaz ambasadorky projektu PROdýchej organizace Amelie, z.s. kuřákům: přestat kouřit, snížit riziko nejen své, ale také blízkých ohrožených pasivním kouřením. Mladým - ať kouřit nezačínají těžko se přestává.

Projekt pomáhá pacientům s rakovinou plic a metastatickým onemocněním plic zorientovat se v množství informací, které se jejich diagnózy týkají. Také poskytuje psychosociální podporu, mimo jiné se zpracováním pocitů viny či křivd, kterou mohou nemocní často zažívat – ať už to jsou kuřáci a nemoc si 'mohli zavinit' – nebo nekuřáci vnímající nespravedlnost, protože i když nekouřili, onemocněli. Velikost vzorku: 605 respondentů, cílová skupina: lidé starší 18 let. Vzorek je reprezentativní pro danou kohortu v České republice.

Závěr průzkumu: O programu časného záchytu rakoviny plic (screeningu) již někdy slyšelo 38 % lidí, 39 % o něm dosud neslyšelo, 23 % respondentů si není jistých, zda o něm slyšeli, program je povědomý více ženám (42 %) než mužům (33 %), nejširší povědomí je ve věkové kategorii 50+ (rovná polovina dotázaných), nejmenší znalost je mezi lidmi mladšími 20 let. Rozdíly v povědomí mezi kuřáky a nekuřáky jsou zanedbatelné

Pokud by lékař doporučil preventivní vyšetření pro odhalení raného stádia rakoviny plic, většina lidí by na jeho doporučení dala (65 %), zatímco 13 % by spíše nebo určitě nešlo, 21 % neví, přístup se nijak neliší mezi kuřáky a nekuřáky, lze říci, že s věkem roste ochota nechat se na doporučení lékaře vyšetřit. Maximální ochota byla u lidí starších 60 let (71 %), naopak nejnižší u lidí mladších 20 let, kde by celých 30 % na radu lékaře spíše nebo určitě nedalo. S tvrzením, že většina pacientů s rakovinou plic si onemocnění přivodila svým životním stylem, souhlasí téměř polovina dospělé populace. Důležité je, zdali dotyčný kouří či v minulosti kouřil: s tvrzením souhlasí 68 % celoživotních nekuřáků a 53 % nynějších či bývalých kuřáků.  Čím starší člověk je, tím je více přesvědčen, že kuřáci si svou rakovinu plic způsobují sami. Nejvíce jsou o tom přesvědčení lidé starší 60 let, kde tomu věří 69 % (oproti nejmladším, kde je to 52 %). 

Povědomí, že rakovinou plic mohou onemocnět i nekuřáci, má v ČR 83 % (resp. s tímto tvrzením souhlasí). Nejširší povědomí o tom je ve věkové skupině 50+ (88 %), naopak nejnižší u nejmladší pod 20 let (70 %). S tvrzením, že pokud je rakovina plic odhalena v raném stádiu, je možné pacienta vyléčit operativním odstraněním nádoru, souhlasí 59 % lidí (pouze 6 % nesouhlasí). Více než 35 % lidí nemá jasný názor. 

Vzdělávací platforma Plice.online informuje širokou veřejnost o prevenci a léčbě plicních onemocnění formou rozhovorů s odborníky a pacienty na webu www.plice.online. Realizuje průzkumy o povědomí Čechů o plicních nemocech a organizuje setkání lékařů, pacientů, zástupců pacientských organizací a tisku.  Dle TZ

www.addícts.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová