Medicína

Mrtvice ohrožuje každého šestého Čecha


Kategorie: Aktuality 
14.květen 2022

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí hned po nemocech srdce. V Česku postihuje ročně kolem 25 tisíc obyvatel. Třetina z nich jí podlehne, další třetina si s sebou nese trvalé následky. U příležitosti Dne proti mozkové mrtvici také VoZP informuje, jak onemocnění včas odhalit a jak mu předcházet.

Mrtvice je náhlou poruchou krevního oběhu mozku. Nejčastěji jde o tzv. ischemickou cévní mozkovou příhodu (CMP), kdy dojde k částečnému nebo úplnému ucpání tepny. Do části mozku se tak sníží nebo úplně zastaví přítok krve. Důsledkem nedokrvení tkáň odumírá a nenávratně se poškozují mozkové buňky. Není pravdou, že CMP postihuje pouze dříve narozené. Ačkoli u starších osob je cévní mozková příhoda častější, každý rok postihne ve světě i desítky tisíc lidí mladších 20 let.

I když jde o velmi časté onemocnění, většina lidí neví, jak vypadají příznaky mozkové mrtvice ani jak poskytnout první pomoc. Podezření může vzbudit například změna výrazu tváře nebo neschopnost udržet v ruce hrnek. Znovu je připomenuta jednoduchá pomůcka v podobě tzv. testu FAST. Každé písmeno anglické zkratky reprezentuje jeden ze 4 hlavních příznaků, které pomohou rychle odhalit, že se člověk potýká s cévní mozkovou příhodou – Face (obličej), Arm (paže), Speech (řeč) a Time (čas). Při nedostatečném prokrvení mozku, může dojít k projevům ochrnutí poloviny těla. Pokud takového člověka požádáte, aby se usmál, jeden koutek zůstane svěšený. Stejně tak může mít potíže udržet před sebou obě ruce ve stejné výšce. Pokud se ho zeptáte na základní otázky, odpoví nesrozumitelně nebo bude mít potíže vám porozumět. Ve chvíli, kdy zpozorujete kterýkoli z těchto příznaků, jednejte rychle a okamžitě zavolejte záchrannou službu.

Každou minutu bez kyslíku nenávratně umírají 2 miliony mozkových buněk. Léčba by se měla zahájit nejpozději do 4 a půl hodiny od vzniku prvních příznaků. V takovém případě má postižený velkou šanci na přežití a minimální trvalé následky. Čas je tím nejdůležitějším faktorem, který může člověku s CMP zachránit život.

Mrtvice ohrožuje ročně životy desítek tisíc lidí a s prevencí lze začít ihned. Mezi nejrizikovější faktory patří vysoký tlak. Nepodceňovat včasnou léčbu a konzultovat problémy se svým lékařem. Předejít cévní mozkové příhodě lze i ukončením kouření a omezením požívání alkoholu, snížením příjmu soli, tuku, cukrů a pravidelným cvičením. Nezapomínat na preventivní prohlídky!

Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje svým klientům řadu výhod spojených s předcházením celé řadě onemocnění včetně mrtvice. Nabízí například příspěvky na pohybové aktivity, vitamíny a také plně hradí většinu preventivních prohlídek. Dle TZ

www.stance.cz

www.vozp.cz


 

Autor: MUDr. Olga Wildová