Medicína

Nerovnoměrná dostupnost k novým lékům (průzkum)


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
13.květen 2022

Nová analýza odhalila, že přístup pacientů k novým lékům není ve všech zemích stejný. V současnosti je v některých menších a východoevropských státech k dispozici méně než 30 % léků schválených k použití v Evropě. Ve farmaceutickém průmyslu roste poptávka po spolupráci, která by umožnila lepší a rychlejší přístup k inovativním lékům pro pacienty, kteří je potřebují.

Průzkum Patients W.A.I.T Indicator Survey publikovaný Evropskou federací farmaceutických společností a asociací (EFPIA- zastupující biofarmaceutické společnosti v Evropě) uvádí, že v přístupu pacientů k lékům v severní a západní Evropě je oproti jihoevropským a východoevropským zemím až 90% rozdíl.  Ze 160 léků schválených EU je jich v Německu dostupných 147, ve Španělsku 85, ale v Rumunsku jen 38 a v Srbsku dokonce pouze 17. V České republice mají pacienti v současné době k dispozici 88 z těchto 160 léků. Tyto nerovnosti existují rovněž v rámci jednotlivých zemí. Zatímco v Německu mají pacienti plně k dispozici 91 % hodnocených léků, v Polsku už je to jen 8 %, částečně je dostupných 19 % a ke stejnému počtu léků se lidé dostanou pouze soukromě.

Průzkum rovněž ukázal, jak místo, kde pacienti žijí, ovlivňuje dobu, za kterou se k nové léčbě dostanou. V zemích EU se období mezi schválením na trhu a přístupem pacientů k novým způsobům léčby pohybuje od čtyř měsíců až po dva a půl roku, přičemž pacienti v jižní a východní Evropě čekají v průměru 600 až 850 dní. „Inovace je součástí DNA farmaceutického průmyslu, ale aby měla skutečný dopad, musí se dostat k pacientům,“ říká prezident a generální ředitel společnosti Novo Nordisk a viceprezident EFPIA.

Rychlejší a spravedlivější přístup v celé Evropě je dosažitelným cílem. Vyžaduje však sdílené porozumění překážkám a prodlevám. Stejně tak jsou nutné i konkrétní závazky od zástupců odvětví, EU a členských států ke spolupráci, která povede ke skutečným změnám. Zahrnuje zkoumání modelů, kde ceny léků lépe odrážejí nejen hodnotu, kterou tyto léky přinášejí pacientům a společnosti, ale také ekonomickou situaci v jednotlivých zemích.

V reakci na tato zjištění členové Evropské federace farmaceutických společností a asociací přislíbili, že ve všech členských státech budou u příslušných úřadů usilovat o výhodnější ceny pro pacienty, aby se zmíněné nerovnosti snížily. V zájmu transparentnosti se rovněž zavázali o výsledcích jednání pravidelně informovat.

K úspěšné realizaci tohoto závazku je však potřeba, aby Evropská komise a členské státy EU zajistily vhodné podmínky pro rychlejší a spravedlivější přístup k novým lékům. EFPIA tedy apeluje na vládu ČR a Evropskou komisi, aby společně pracovaly na: Vytvoření rámce spravedlivého určování cen na základě ekonomických možností jednotlivých zemí a přijetí nových platebních modelů, které usnadní přístup pacientů k inovativním lékům!

Jedním z největších problémů, kterému čelí evropské vlády a farmaceutické společnosti, je začlenění pokročilých způsobů léčby do systému zdravotní péče. Mezi tyto inovace patří genová a buněčná léčba, které často představují jednorázové zákroky s vysokými vstupními náklady nahrazujícími celoživotní nákladnější péči. Zavedení nových modelů platby může snížit nejistotu a poskytnout plátci větší finanční flexibilitu.

Evropa může současně podpořit inovace a zlepšit svůj postoj. Vyžaduje to však spolupráci při řešení problémů souvisejících s přístupem a dostupností léků. Současně je nutné vytvořit ten správný regulatorní a motivační rámec, který bude podporovat výzkum a vývoj nové generace léků a vakcín v Evropě.  https://impact.economist.com/projects/back-innovation-boost-access/

Dle TZ

www.efpia.eu

www.grayling.com

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová