Medicína

VoZP nabádá k pravidelným vyšetřením prostaty


Kategorie: Aktuality Rakovina 
12.květen 2022

Rakovina prostaty je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním mužů. Ročně se odhalí téměř u 8000 pacientů. Kvůli zanedbávání preventivních prohlídek se tak onemocnění odhalí až v pokročilém stádiu. Vojenská zdravotní pojišťovna upozorňuje, že díky včasné prevenci lze předejít až 31 % úmrtí na rakovinu prostaty. Spustila proto projekt, který má za cíl aktivizovat pojištěnce z rizikových skupin.

Problematika screeningu a časné detekce karcinomu prostaty je jedno z nejdiskutovanějších témat v uroonkologii vůbec. Tento druh rakoviny tvoří 25 % všech zhoubných nádorů diagnostikovaných Čechům, u mužů starších 90 let má alespoň jedno ložisko karcinomu prostaty dokonce 7 z 10.„Včasná diagnostika je v případě zhoubných nádorových onemocnění rozhodující. Detekce karcinomu v raném stádiu vede k lepším výsledkům léčby a výrazně zvyšuje šanci na přežití.

Vojenská zdravotní pojišťovna proto spustila projekt, ve kterém oslovila pojištěnce s nabídkou voucherů na preventivní vyšetření hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi, jehož zvýšená hladina v krvi je jedním z hlavních ukazatelů rakoviny prostaty. Běžně se dostává do krevního řečiště pouze v malém množství. Jeho zvýšená koncentrace indikuje porušení prostatické žlázy, což často způsobuje právě karcinom. Rakovina prostaty se v počátcích neprojevuje žádnými příznaky. Preventivní vyšetření může odhalit problém včas a pacient tak má mnohem vyšší šanci na uzdravení.

Během pilotního výzkumu bylo zjištěno, že zhruba čtvrtina aktivních účastníků si hladinu PSA nechává pravidelně vyšetřit již několik let, zbývající tři čtvrtiny ovšem nechodí ani na preventivní prohlídky. U této skupiny pojištěnců tak navíc došlo ke zvýšenému zájmu i o další hrazená vyšetření. Vojenská zdravotní pojišťovna proto plánuje další aktivity k prevenci a edukaci Čechů o možnostech včasného screeningu onkologických onemocnění. Dle TZ

www.vozp.cz

www.stance.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová