Medicína

Novely zákonů umožnily start ePoukazů


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
20.květen 2022

K 1. květnu 2022 byl zahájen nový systém ePoukazů. Jeho využívání je nepovinné, ale na rozdíl od eReceptů se digitalizace listinných poukazů nebude provádět. Zavedení ePoukazů připravoval od roku 2021 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Systém ePoukazů využívá stávající zaběhlé funkce eReceptu a disponuje i funkcemi vlastními, které   vycházejí ze specifik výdeje zdravotnických prostředků.

Centrální úložiště ePoukazů je součástí informačního systému eRecept. Zahrnuje pod sebe centrální úložiště eReceptů, od 1.1.2022 Centrální úložiště záznamů o očkování a od 1.5.2022 spouští i centrální úložiště elektronických poukazů – ePoukazu. Společným výstupem je pak také sdílený lékový záznam a evidence očkování.

Zavedení ePoukazů bylo ústředním tématem dvou seminářů, které Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uspořádal během dubna 2022 pro výdejny zdravotnických prostředků a optiky. Hlavním tématem bylo vysvětlení podrobností fungování nových ePoukazů a to zejména pro pracoviště, která neměla možnost už dříve využívat prostředí eReceptů pro elektronické recepty.

„Možnost elektronizace poukazů na zdravotnické prostředky vznikla na základě legislativních změn. Především pak zákona 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích s dopadem na zákon o léčivech č. 378/2007 Sb,“ vysvětlila vedoucí smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami ze společnosti STROFIOS a.s. V této souvislosti prohlásila, že ačkoliv tyto zákony nestanovují pevné datum platnosti elektronických poukazů, systém ePoukazu byl v ČR spuštěn od 1. května 2022.

Připravuje se i vydání samostatné vyhlášky týkající se ePoukazů. Rozsahem bude menší, ale bude obsahovat veškeré důležité informace. Například nastavení podmínek komunikace se systémem eRecept a pravidla výdeje komunikačních certifikátů výdejcům, kteří nejsou poskytovateli zdravotních služeb. Mimo jiné bude stanovovat nezbytné údaje nutné pro vytvoření ePoukazu. Na stránkách epreskripce.sukl.cz bude k dispozici Seznam lékáren, optik a výdejen, které přijímají ePoukazy a jejichž informační systém je pro tento způsob výdeje zdravotnických prostředků připraven.

Proces výdeje ePoukazu bude v podobném režimu, jako je tomu u receptů. Lékař vystaví ePoukaz ve vlastním informačním systému. Ten pak bude odeslán do centrálního úložiště ePoukazů. „Úložiště vrátí zpět lékaři identifikátor vydávaného poukazu, podle kterého bude moci pacient dojít do příslušné výdejny. Zde vydávající vyvolá z centrálního úložiště ePoukazů veškeré informace o předepsaném poukazu.

Identifikátor bude devítimístný a je dostupný v pouhé okem čitelné podobě, tak i ve formě QR kódu (opět stejně jako u eReceptů). Kromě klasického výdeje na základě listinné průvodky, alfanumerického kódu a QR kódu bude rovněž umožněn výdej na základě občanského průkazu nebo pasu.

Dle TZ

www.rha.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová