Medicína

Nový přístup k pacientovi


Kategorie: Aktuality 
11.květen 2022

Zdravotnictví je tradičně jedním z odvětví, kde jsou osobní konzultace a fyzické setkání s lékařem normou. Digitalizace, která během posledních dvou let urychlila změny v řadě služeb, se dotkla i této oblasti. Inovace v poskytování zdravotní péče využívající moderní technologie, jako je online komunikace s lékaři nebo monitoring zdravotního stavu na dálku, nyní výrazně mění pohled na tradiční postupy v péči o pacienty. Do budoucna by mohly ve zdravotnictví představovat skutečnou revoluci s potenciálem zlevnit a zkvalitnit zdravotnické procesy, zlepšit přístup k prevenci a přimět pacienty k aktivnějšímu zapojení do péče o vlastní zdraví.

S příchodem pandemie pacienti výrazně omezili své návštěvy ordinací, ale jejich zdravotní problémy nezmizely. Lékaři a poskytovatelé zdravotní péče se museli tomuto trendu přizpůsobit během několika týdnů. Zrychlené zavádění technologií a komunikace na dálku ovlivnily nejen podnikání nebo vzdělávání, ale také zdravotnictví. Stále častěji se mluví o tzv. digi-physical care, o přístupu k pacientovi, který kombinuje fyzickou a distanční zdravotnickou péči.

Velkým přínosem digitálních zdravotnických nástrojů je zajištění rychlé a mnohem dostupnější péče nejen odkudkoli, ale také v kteroukoli denní či noční dobu. Právě to činí z této formy ideální nástroj v mimořádných situacích. Jedna z výhod nového modelu se ukázala již během pandemie.

Výhodou by byla v odlehlejších regionech, kde by praktici díky distanční medicíně mohli pokrýt širší oblast pacientů. I stát si může připsat významnou rozpočtovou úlevu. Systém konzultací s lékařem na dálku nebo domácí monitoring snižují četnost návštěv v ambulancích a zdravotnická zařízení mohou v tomto modelu fungovat mnohem efektivněji než při klasické péči. Digitální revoluce by mohla vést k zásadnímu zlepšení zdravotnického ekosystému a aktivnější participaci pacientů.

Monitoring a dlouhodobá péče by byla značnou podporou pro pacienty s chronickým onemocněním (domácí monitorování, měřič tlaku či chytré hodinky), což může urychlit zásahy, které zachraňují životy.

Možnosti digitální péče se rychle vyvíjejí. Příkladem z praxe jsou některé aplikace, které nabízejí uživatelům řadu zdravotnických funkcí, jako je asistent medikace, který hlídá dávkování léků a kontraindikace, kalendář plánovaných vyšetření, nebo přehled vydaných e-receptů a lékařských zpráv, objednání na vyšetření u určitých klinik. Dle TZ

www.euc.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová