Medicína

Průvodce umělým oplodněním


Kategorie: Aktuality Plánované rodičovství 
18.leden 2022

Počet párů, které se v Česku při snaze o početí vytouženého potomka obracejí na možnosti asistované reprodukce, v poslední dekádě výrazně narůstá. V průměru v ČR díky ní přijde každým rokem na svět přibližně pět procent narozených dětí. Úspěšnost však vždy předpokládá určitý proces.

Pokud se pár rozhodne navštívit reprodukční kliniku, nemusí řešení problému vždy vyústit až v samotné umělé oplodnění.  Na dvojici čeká nejdříve vstupní konzultace a rozbor osobní a rodinné anamnézy se specialistou. Následuje základní vyšetření obou partnerů. U muže se stanovuje spermiogram z ejakulátu. Ženě se provede ultrazvukové vyšetření malé pánve a odběr krve pro zjištění hladiny hormonů, včetně genetického vyšetření obou partnerů.

Pokud testy u páru odhalí závažnou reprodukční poruchu, kterou nelze překlenout přirozenou cestou, nezbývá než přistoupit k umělému oplodnění. Nejčastěji je využíván soubor postupů známý pod zkratkou IVF (in vitro fertilizace), při němž je vajíčko oplodněno spermiemi partnera mimo tělo ženy.

Celý cyklus začíná hormonální stimulací vaječníků, která je nutná pro dozrání většího počtu vajíček. Začíná se s ní zpravidla druhý až třetí den menstruačního cyklu a proces trvá obvykle 10 až 12 dnů. Využívá se i tzv. random start neboli zahájení stimulace bez ohledu na menstruační cyklus. Původně byl aplikován jen u žen, u kterých čekání nebylo žádoucí např. z důvodu onkologické léčby, nyní se však využívá i u ostatních pacientek.

Zralá vajíčka jsou následně odebrána v celkové anestézii a v ten samý den laboratorně oplodněna za pomoci mikromanipulační techniky. Vzniklá embrya jsou ihned zamražena. V této fázi se také mohou provést jejich preimplantační genetická vyšetření. Nejperspektivnější embryo je následně tenkou kanylou bezbolestně přeneseno do dělohy ženy a provede se takzvaný kryoembryotransfer. Přibližně za dva týdny od zákroku se provede těhotenský test, který odhalí, zda se podařilo dosáhnout kýženého úspěchu.

Pravděpodobnost otěhotnění po transferu jednoho embrya je přibližně 57 procent. Pokud se úspěch po prvním pokusu nedostaví, jsou zpravidla k dispozici další zamražená embrya. Tím odpadá nutnost znovu podstupovat celý IVF cyklus. Při třech pokusech narůstá kumulativní úspěšnost zákroku téměř na 90 procent.

Průběh a délka léčby neplodnosti se pochopitelně liší případ od případu a někdy se bohužel jedná o náročný a zdlouhavý proces. Díky využívání stále modernějších metod se však rychlost i úspěšnost asistované reprodukce neustále zvyšuje. Příkladem může být moderní přístroj na vyhledávání mitóz, kterou je reprodukční klinika Repromeda nově vybavena. Umožňuje rychleji vyšetřit chromozomální výbavu jedince, kterou je potřeba prověřit před zahájením IVF léčby. Její poruchy bývají totiž častou příčinou neplodnosti, opakovaných potratů nebo narození dítěte s vývojovými vadami.

Léčbu výrazně urychuje nová metoda, kterou klinika provádí jako první a zatím také jediná v republice. Metoda umožňuje odborníkům seřadit embrya podle jejich kvality, čímž citelně zvyšuje šanci na úspěšné početí a zkracuje dobu terapie.

Podle odborníků jsou však pro úspěch a rychlý průběh umělého oplodnění důležité i faktory související s psychikou. Apelují rovněž na to, aby páry s řešením nezdarů s početím neotálely, neboť s narůstajícím věkem úspěšnost léčby klesá.

REPROMEDA je klinika reprodukční medicíny a preimplantačního genetického testování. Vznikla v roce 1999 jako nové pracoviště zkušených odborníků v oblasti reprodukční medicíny. Je prvním pracovištěm ve střední a východní Evropě, kde došlo k těhotenství po užití preimplantačního genetického testování (PGT).  Dle TZ

www.lesensky.cz

www.repromeda.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová