Medicína

V listopadu se připomíná hrozba rezistence ATB léčby


Kategorie: Aktuality Léky a lidé 
18.listopad 2021

Negativní fenomén posledních desetiletí představuje tzv. antibiotická (ATB) rezistence, neboli stále větší odolnost bakterií na účinky antibiotik. Pokud by probíhal ve stejném tempu, bude mít v roce 2050 na svědomí až 10 milionů úmrtí ročně. Jedná se vždy o nesprávné nebo nadměrné užívání antibiotik. Proto je zahájen projekt „Prevence antibiotické rezistence“, jehož cílem je šířit osvětu. Navíc v listopadu probíhá Evropský antibiotický den (18. 11.) a Světový antibiotický týden (18. 11. - 24. 11.), jejichž ústředním tématem je právě antibiotická rezistence.

Navzdory tomu, že odolnost bakterií vůči antibiotikům představuje pro veřejné zdraví hlavní globální hrozbu, stále značná část společnosti se s tímto pojmem ještě nesetkala. To demonstrují také výsledky průzkumu agentury Engage Hill a REMMARK z července 2021 na vzorku 2000 respondentů reprezentativní populace České republiky 16 – 65 let. Prozrazuje, že o pojmu „antibiotická rezistence“ u nás neslyšela ani polovina dotazovaných (pouhých 43,5 %). V cílové skupině vysokoškoláků znají antibiotickou rezistenci 2 ze 3 (64,6 %). „Průzkum jedině potvrzuje, jak je šíření osvěty náramně důležité. Lidé obecně často chybují z nevědomosti,“ upozorňuje doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika.

Ukazuje se, že stále ještě lze mít nepříznivou situaci relativně pod kontrolou, jak vypovídají výsledky osvětových kampaní. 2000-2007 probíhala jedna z nich ve Francii a během ní se skutečně radikálně snížil počet předepisovaných antibiotik o desítky procent. V současné době je zahájen projekt „Prevence antibiotické rezistence“, jehož realizátorem je Státní zdravotní ústav. Cílem je situaci změnit a rozšířit mezi populaci povědomí o tom, jak správně antibiotika užívat a čeho se naopak vyvarovat.

Objasňovat lidem principy správného zacházení s antibiotiky a naopak se snažit vyvracet o nich dezinformace je i letos programem Evropského antibiotického dne (EAAD) i Světového antibiotického týdne (WAAW). Nadbytečné a nesprávné užívání antibiotik ke vzniku a šíření rezistence jednoznačně přispívá. Proto bakterie na antibiotika přestávají reagovat, a tím se značně komplikuje léčba infekcí, což bohužel zvyšuje riziko šíření onemocnění i úmrtí. Jedná se tedy o téma, které je třeba neustále připomínat, aby si lidé uvědomili, že stále mohou tuto situaci ovlivnit.

Fakta o antibiotické rezistenci budou uváděná 18. 11. 2021 na online přednášce. Evropský antibiotický den (EAAD) organizuje Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC). Poskytuje platformu a podporu jednotlivým národním kampaním o tom, jak svědomitě užívat antibiotika v EU/EHP. Koná se tradičně 18. 11. po celé Evropě. Kvůli pandemii bude letos EAAD probíhat v digitální formě včetně kampaní a spolupráce s „influencery“. K akci se vážou následující hashtagy: #EAAD, #AntibioticResistance, #Antibiotics a #KeepAntibioticsWorking.

Dozvědět více se lze registrací na webu ESCAIDE. V rámci EAAD bude 18. 11. od 10:00 do 11:30 SEČ probíhat online přednáška na téma: „Ani v době COVID-19 nezapomínejme na antibiotickou rezistenci. Zachovejme společně účinnost antibiotik.“ Akce je bezplatná a uvede nejnovější a relevantní informace o antibiotické rezistenci od největších kapacit svého oboru.

Světový antibiotický týden (WAAW), jenž začíná současně s Evropským antibiotickým dnem (18. 11. 2021) a končí 24. 11. 2021, zaštiťují Světová zdravotnická organizace (WHO), Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE). Tématem letošní iniciativy je „Šiřme povědomí, zastavme rezistenci“. Zastřešujícím sloganem není nic jiného než „Antibiotika – zacházejme s nimi opatrně“.

Kampaň WAAW 2021 vyzývá zúčastněné včetně zákonodárců, poskytovatelů zdravotní péče a širokou veřejnost, aby se sami pokusili šířit povědomí o tom, co se pod pojmem antibiotická rezistence skrývá. K zastavení tohoto negativního trendu může dopomoci naprosto každý.  Během Světového antibiotického týdne proběhne „barevná“ kampaň nazvaná „Go blue“, čímž se téma více vizuálně zviditelní. Světle modrá barva symbolizuje naději a také představuje spolupráci různých odvětví pro řešení této celosvětové zdravotní hrozby. Zapojit se může každý, pokud během 18. 11. - 24. 11. 2021 kamkoliv vnese modrou barvu ať už fyzicky, nebo do online prostředí.

Realizátorem projektu Prevence antibiotické rezistence je Státní zdravotní ústav. Projekt Prevence antibiotické rezistence (ZD-PDP2-001) byl podpořen grantem z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdrav íwww.eeagrants.cz

 Dle TZ

www.antibiotickarezistence.cz

 

 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová