Medicína

Co potřebují onkologičtí nemocní mimo léčby?


Kategorie: Aktuality Rakovina 
02.říjen 2021

Rakovinné onemocnění přináší do života těch, koho se osobně nebo v blízkém okolí dotýká, specifické potřeby. Na nejčastější otázky: Co se má jak a kdy dělat, aby byl život s nemocí, co nejsnesitelnější, jak efektivně a cíleně podpořit nemocné i blízké v aktivním přijetí nemoci a léčbě, které si kladou nemocní, jejich blízcí i profesionálové, reaguje připravovaná konference „I slova léčí“, jediná mezioborová akce svého druhu.

11. listopadu 2021 se sejdou v online prostředí profesionálové i laici, které téma rakoviny zajímá. A protože je v podtitulu 5. ročníku konference zaměřen na „psychosociální potřeby v jednotlivých fázích onkologického onemocnění“, najdou zde prostor témata od diagnostiky, přes léčbu, rekonvalescenci až po umírání nebo naopak návrat do práce či další život s onkologickým onemocněním.

Proč vůbec vznikla tato specifická konference vysvětluje předsedkyně spolku Amelie. „Snažíme se přiblížit život a těžkosti spojené s onkologickým onemocněním z různých úhlů pohledu. Nabízíme prostor pro mezioborovou komunikaci a setkání, a také přinášíme novinky a zahraniční zkušenosti. Vytváříme prostor pro diskusi a spolupráci. Jedině tak je možné poskytnout komplexní péči nemocnému.“

Na konferenci, která je díky podpoře partnerů zdarma, vystoupí odborníci z ČR i zahraničí. Účastníci se seznámí se zkušenostmi z Finska, Hongkongu a Kanady z oborů psychologie, fyzioterapie, lékařství, ošetřovatelství, sociální práce a také se zkušenostmi pacientů. Za každým blokem přednášek bude prostor pro dotazy a diskusi, do které se budou moci zapojit všichni účastníci. Z příspěvků budou záznamy a sborník, který bude k dispozici všem zájemcům, kteří se nebudou moci účastnit.

Zájemci o konferenci „I slova léčí“ se mohou přihlašovat ihned online na https://www.islovaleci.cz/prihlaseni/ Zde také naleznou více informací a program konference. Konferenci ve spolupráci s VFN Praha realizuje Amelie, z.s.  Dle TZ

amelie@amelie-zs.cz

www.islovaleci.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová