Medicína

Mezinárodní den přátelství - 30. červenec


Kategorie: Aktuality 
30.červenec 2021

Žijeme naplno. Chvátáme, odkládáme, nestíháme. Těžko zvládáme práci, rodinu a domácí povinnosti. Kde vzít čas na sebe, své zájmy a přátele? Přesto je i to poslední velmi důležité. Snad také z tohoto důvodu je 30. 7. vyhlášen Mezinárodním dnem přátelství.

Mít kolem sebe přátele je důležitější, než si často uvědomujeme. Být sám a „stát mimo“ je spojováno s častějším výskytem chorob srdce, infarktem a menší nadějí dlouhého života. Studie pacientek s rakovinou prsu zjistila, že sociálně izolovanější ženy měly 2x vyšší riziko předčasného úmrtí. Naopak opora blízkých s sebou nese mnoho výhod týkajících se psychického i fyzického zdraví - je spojena s nadějí delšího života a stává se ochranou proti zhoubnému vlivu stresu. Pozoruhodná studie lidí vyššího věku v Austrálii prokázala rovněž důležitost přátel pro život. Výsledky se dají shrnout do jedné rovnice: čím větší okruh přátel, tím menší riziko úmrtí. Tento prospěšný efekt byl v této studii patrný pouze u přátel, ne jiných blízkých, dětí či členů rodiny.

U onkologických pacientů a jinak dlouhodobě nemocných jsou přátelství zvláště důležitá, což potvrdil také Výzkum psychosociálních potřeb onkologických pacientů v České republice, který realizovala Amelie, z.s. Zejména mladší pacienti u přátel hledají a nacházejí oporu v těžkých chvílích. S přibývajícím věkem nemocných oproti původním přátelům roste význam pacientských organizací, které přinášejí nové přátelské kontakty s lidmi s podobnými zkušenostmi. Přátelé také hrají rozhodující roli při naplňování mnoha psychosociálních potřeb nemocných. Možnost vypovídat se, promluvit si o svých pocitech nebo obavách hledají spíše u přátel, často ve snaze nejbližší před dopadem svého onemocnění chránit.

Existují i rozdíly mezi pohlavími. Potřebu, „vypovídat se a promluvit si o tom, jak se cítím a čeho se bojím“ muži nejčastěji směřují na své partnerky, ženy oproti tomu na své přátele nebo kamarádky.

Přátelé většinou nevyžadují tolik času jako naši partneři či děti, a tak pro udržení našich vztahů často není třeba společně trávit hodiny a hodiny, které v našich diářích zkrátka nejsou k dispozici.

Ale, například se objeví volný čas nejen večer po práci, ale i některé ráno či přes oběd. Váš/e kamarád/ka to má možná stejně. Zkuste naplánovat společné setkání se stejnou důležitostí, jako pracovní schůzky. A také je možno jít na nějakou kulturní akci, sportovní aktivitu, kreativní workshop, prostě cokoliv, co obě strany baví. Společně trávený čas nemusí probíhat jen v kavárně či hospodě.

A samozřejmě dát najevo, že se na přátele myslí. Díky technologickým vymoženostem stojí méně než 5 minut poslat přátelům vzkaz, fotku či video, ať už naši, nebo odkazem na zajímavou knihu, článek či informaci, kterou s nimi chceme sdílet.

Pravidelně je někdy důležitější než častěji. Je také dobré ze setkání udělat tradici. Ať už je to jednou za rok ve stejný den, jednou za měsíc vždy v konkrétní den, či jednou za týden. Díky jasnému plánu na další setkání se ušetří čas a energie.  Ale zůstane pocit sounáležitosti a opory.

Život nám do cesty klade různé překážky a s pomocí blízkých lidí kolem nás jimi můžeme projít o něco snadněji. Pokud je toho ale příliš, je dobré se obrátit na odbornou pomoc, například psychologa či psychoterapeuta. V každém případě přátelství dává do života mnoho dobrého. Pečujme o ně! Dle TZ

www.amelie-zs.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová