Medicína

Světový den mytí rukou


Kategorie: Aktuality 
15.říjen 2020

Většina lidí si nyní myje ruce častěji než před pandemií nemoci COVID-19. Ale není to kvůli starosti o ostatní. Nová studie značky Tork, spadající pod společnost Essity, ukazuje, že skoro osm z deseti respondentů si umývá ruce jen proto, aby ochránili sebe. Světový den mytí rukou 15. října, má v letošním roce aktuální téma ‘Hygiena rukou pro všechny’. V souvislosti se Světovým dnem mytí rukou 2020 zveřejňuje Essity nová fakta o hygieně rukou ze svého globálního průzkumu o hygieně a zdraví, který se uskutečnil v červenci 2020. COVID-19 měl velký vliv na lidské chování, v neposlední řadě i na hygienu rukou. Dva lidé ze tří změnili způsob, jakým si myjí ruce, a 75 % lidí uvedlo, že si myjí ruce častěji.

Hygiena rukou je v boji s infekčními chorobami zásadní a nyní je celosvětově potvrzeno od více než 10 000 lidí, že své hygieně rukou udělali změnu k lepšímu. 77 % oslovených říká, že si myjí ruce jen proto, aby ochránili sebe, většina udává, že si myjí ruce jen po určité činnosti.  Jen 38 % procent oslovených si myje ruce předtím, než se vydají na veřejné místo. Ukazuje to, že většina si neuvědomuje, že by potencionálně mohli nakazit ostatní.

Přestože lidé projevují v době pandemie velkou solidaritu s pracovníky v první linii, výsledky průzkumu ukazují, že je žádoucí umývat si ruce také kvůli ostatním.

Během provozu obchodů a provozoven je snahou přilákat zákazníky, aby se při zvýšené hygieně zákazníci cítili v bezpeční a chránění. Během pandemie COVID-19 vzrostly nároky na hygienické standardy. V průzkumu šest z deseti respondentů odpovědělo, že zvýšili svoje nároky na hygienu v restauracích a kavárnách, a stejné procento se cítí bezpečněji, pokud zná detaily o hygienických opatřeních ve veřejných prostorech. Celkově 81 procent respondentů předpokládá, že veřejné toalety a umývárny zajistí bezpečné hygienické prostředí ve větší míře, než tomu bylo před propuknutím COVIDu-19.

Světový den zdraví by měl především inspirovat každého – od majitelů firem po zaměstnance a od studentů po rodiče – aby si myli ruce nejen proto, aby ochránili sebe, ale ostatní.

V globálním webovém průzkumu společnosti Essity Hygiena a zdraví vypracovávaném dvakrát ročně se shromažďují názory veřejnosti od přibližně 15 000 respondentů v patnácti zemích ve věku 16-85 let. Terénní výzkum se uskutečnil od prosince 2019 do ledna 2020 a byl doplněn v červenci 2020 hloubkovým výzkumem v deseti zemích, přičemž shromáždil 10 000 aktuálních odpovědí na otázky o zdraví a hygieně ve vztahu k pandemii koronaviru.

Global Handwashing Partnership (Globálním partnerství pro mytí rukou) je pro značku Tork spadající pod Essity dlouhodobý závazek. Jako strategický partner organizace Global Handwashing Partnership (Globální partnerství pro mytí rukou) pracuje Essity spolu s dalšími agenturami a institucemi, jako je Světová banka, Agentura spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID), UNICEF, na poskytnutí informačních zdrojů a koordinaci osvětových kampaní pro zvýšení povědomí o mytí rukou mýdlem. Dle TZ

www.lesensky.cz

www.tork.cz

www.essity.com

Autor: MUDr. Olga Wildová