Medicína

Centra Amelie pomáhají onkologicky nemocným


Kategorie: Aktuality Rakovina 
13.říjen 2020

Onkologické onemocnění vždy překvapí. Často vyžaduje rychlé změny, které umožní léčbu. V rodinách se mění úlohy V práci nemocný čerpá neschopenku, musí svůj čas podřídit nepředvídatelnému režimu, do vztahů se rakovina vetře jako nepříjemné narušení života. Náhlost a rozsah změny může člověka i jeho blízké zanechat v izolaci a bezradnosti, ale také ve finanční úzkosti nebo dalších neřešených obtížích.

Téma onkologického onemocnění v rozhovoru zaskočí, ale zároveň odhaluje četnost jeho výskytu. O tématu se většinou hovoří tiše. V Centrech Amelie je však možné mluvit o všem, co s rakovinou souvisí a to bezplatně, v klidu a bezpečí. Centra jsou v Praze, Olomouci, Liberci a Rakovníku, část aktivit vchází i do dalších organizací anebo nabízejí pomoc on-line telefonem nebo skypem.

Centra nabízejí soubor aktivit, které podporují léčbu a život s rakovinou nebo nemocným. Je to proto, že informovaný a aktivní člověk lépe přijímá výzvy, které ho v souvislosti s rakovinou potkávají. Téměř nikdo nechce jen čekat, až jak se léčba vyvine, chce pro sebe něco udělat – ať už to je poradenství, cvičení, arteterapie nebo informace formou přednášky. Být aktivní, nechává život v rukou jedince!

Amelie, z.s. v Centrech nabízí podporu odborníků jako jsou psycholog, sociální pracovník nebo výživový poradce, ale také aktivity, které nemocné vracejí k běžnému životu (pohybové, vzdělávací aktivity). V „Tematických měsících“ nemocní i jejich blízcí najdou odborné informace, naučí se nové dovednosti, v „Návratu do zaměstnání“ nemocni získají specifické informace, napíší životopis a naučí se správně vyhledávat nové zaměstnání, zatímco ve specifických aktivitách mohou účastníci vyrazit na společnou procházku s dalšími nemocnými, zkusit cvičení anebo trénink paměti. V nabídce jsou on-line přednášky nebo semináře.

Smyslem Center není suplovat nabídku stávajících služeb, ale doplnit ji o aktivity, které prokazatelně pomáhají onkologicky nemocným a jejich blízkým a zároveň respektují problematiku života s rakovinou – bez ohledu na konkrétní diagnózu nebo stádium nemoci Centra jsou realizována díky finanční podpoře mnoha osob a subjektů. Mezi ně patří Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury, Hlavní město Praha, MČ Praha 10, Liberecký, Středočeský a Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Krajské město Liberec, město Rakovník a také několik nadací a fondů a individuální dárci. Dle TZ

Výskyt zhoubných nádorů v ČR: https://www.svod.cz

Život s rakovinou: https://www.amelie-zs.cz/pro-nemocne-a-blizke/

Centra Amelie: https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/centra-amelie/

Brožury:https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/

www.amelie-zs.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová