Medicína

Jak spí onkologicky nemocní v ČR?


Kategorie: Aktuality 
28.červenec 2020

Amelie, z.s., společnost, která se věnuje již od roku 2006 psychosociální pomoci onkologicky nemocným chce dotazníkovým šetřením zjistit kvalitu spánku onkologicky nemocných v ČR. Z výzkumů v zahraničí totiž vyplývá, že problémy s nespavostí zažívá více než polovina lidí, kteří mají či měli rakovinu. Relevantní informace v České republice však nejsou dostupné, a tak je toto téma trochu stranou zájmu. Přitom spánek je jednou ze základních potřeb člověka.

V těchto dnech se zahajuje online dotazníkové šetření, do kterého se může zapojit každý člověk, který prochází nebo prošel onkologickou léčbou a to bez ohledu na stadium nemoci, diagnózu nebo pohlaví. Stačí vyplnit dotazník na tomto odkazu/odkaz níže. Výsledky dotazníku budou k dispozici na podzim 2020 a poslouží k další podpoře onkologicky nemocných.

Spánek, regenerace a zdraví jsou tři činitele, které mají pro každého jasnou souvislost. Pro nemocné je kvalitní spánek o to důležitější, o co složitěji je dosažitelný. Nespavostí trpí podle různých odhadů 10-15 % lidí, u onkologicky nemocných je to až 75 %. Řešení nespavosti je mnoho, ale ne všechna jsou dosažitelná anebo dlouhodobá. Také lidé obtíže s nespavostí často podceňují a odkládají řešení. Přitom následky nespavosti zasahují do všech činností člověka – fyzické, psychické i sociální. Dopady nespavosti se dají vyčíslit i ve společnosti např. v následcích úrazů či chybných výkonech.

Krátkodobá nespavost se u člověka projevuje sníženou pozorností a soustředěním, zvýšenou ospalostí během dne, zhoršením výkonnosti, výkyvy nálad a podrážděností. V dlouhodobém horizontu pak má nespavost hlubší dopady, k nimž patří například snížení imunity, zhoršení paměti či zvýšená možnost příznaků deprese a úzkosti, výskytu cukrovky typu II. nebo obezity. Dlouhodobé obtíže se spánkem také vedou sekundárně k různým událostem spojeným s celkovým stavem unaveného organismu. Mezi ně patří nehody a úrazy, ať už pracovní nebo například pády (u seniorů to je jeden z nejčastějších důvodu hospitalizace) a k sociálním obtížím, které se projevují negativně jak v rodinách, v partnerských vztazích i v práci.

Onkologicky nemocní jsou ve zvýšené psychické, fyzické i sociální zátěži a kvalitní spánek je pro ně důležitý. Řešení nespavosti či jiných obtíží se spánkem má své opodstatnění a je jen ke škodě, pokud se jim nepřikládá dostatečná váha. Právě vstupní výzkum na téma spánku u onkologicky nemocných v ČR se chce podívat hlouběji na to, jaký náhled na spánek mají sami onkologicky nemocní, jak jsou jejich obtíže se spánkem v řešení a zda a případně co, se v této oblasti může zlepšit. Pro více informací kontaktujte: Michaela Čadková Svejkovská, tel: 608 458 282

https://youtu.be/SjI94UWfJLg

https://www.amelie-zs.cz/dotaznik-spanek/

https://www.linkos.cz/onkologicka-prevence/zasady-zdraveho-zivotniho-stylu/spanek/spankem-proti-rakovine-kviz-s-vysvetlenim/

https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/impacts-of-cancer/trouble-sleeping

https://www.cancer.net/blog/2016-05/8-steps-restful-nights-sleep-when-you-have-cancer

Dle TZ

www.amelie-zs.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová