Medicína

Krize urychlila telemedicínu i vstup nových léků


Kategorie: Aktuality 
08.květen 2020

Pandemie Covid-19 obrátila pozornost lidí ke zdravotnictví. Všímají si více, kdo riskuje životy v první linii. Po zavření řady ambulancí si uvědomují, že dostupnost péče není automatická. Vnímají zprávy o finančních ztrátách nemocnic, které nemohou provádět plánované operace a soustřeďují se na péči o pacienty s koronavirem. Využívají telemedicínu. Snad nikdy se obor netěšil takové pozornosti jako nyní. Pandemie také ukázala, co všechno zdravotnictví v krizi dokáže.

Shodli se na tom experti kulatého stolu s názvem Pacient jako spotřebitel, který uspořádalo Spotřebitelské fórum propojující veřejnou a akademickou sféru, neziskový sektor a společensky odpovědné firmy počátkem května 2020. Prokázala se užitečnost e-zdravotnictví, telemedicíny. Pacienti těch zdravotnických zařízení, které byly ještě před pandemií zvyklí komunikovat s lékaři virtuálně, z toho nyní těžili a nepocítili v péči tak velký rozdíl. Stát také dokázal urychlit procesy, a díky tomu mohli čeští pacienti s covid-19 využít lék remdesivir.

 „Doufáme, že stejně rychle úřady zajistí vstup dalších inovativních léků na vážné nemoci, jejichž účinnost je bezesporu prokázána. Ty zatím dlouhé měsíce čekají až se dostanou k vážně nemocným pacientům,“ řekla účastnice debaty PhDr. Ivana Plechatá z Hlasu onkologických pacientů. Zmínila také, že už vybrali více než 300 vyplněných dotazníků od onkologických pacientů s dotazy na kvalitu a dostupnost péče během pandemie.

Pandemie by mohla podle účastníků kulatého stolu v lidech probudit větší zájem o zdravotnictví, jak funguje a také jaká je úloha pacientů– aby se začali chovat jako spotřebitelé služby, kterou si prostřednictvím zdravotních pojišťoven platí. Aby věděli, kolik jejich péče stojí, snažili se sami omezit zbytečné návštěvy lékařů, které ekonomicky zatěžují systém. „Zdravotnictví ovlivňuje stav člověka pouze z 25 %. Zbytek si řídí pacient sám prevencí, stravou, pohybem. Podle dat z Eurostatu lze prevencí předejít až 40 000 úmrtí ročně. Podle dalších statistik Česká republika bohužel rozhodně nepatří mezi šampiony těchto odvratitelných rizik.,“ uvedl další z řečníků z Institutu pro zdravotní ekonomiku. České zdravotnictví se netýká jen současné situace s Covidem-19. Proto by se po skončení pandemie neměly utlumovat investice do oboru. Je zřejmé, pokud je v zemi zdravotnictví financováno dobře, pak vychází lépe i smrtnost na covid-19. Virus ničivěji zasahuje nemocné populace – hypertoniky, kardiaky, diabetiky, pacienty s nemocemi plic – skupiny, které potřebují zvláštní péči systému a preventivní programy.

Podle Viktora Vodičky, ředitele Sdružení českých spotřebitelů, by zodpovědnost lidí zvýšilo zprůhlednění systému – včetně hodnocení kvality péče ve zdravotnických zařízeních i samotných lékařů.  Pacient by měl mít respekt váženého spotřebitele – toho, kdo celý systém platí – a na druhou stranu sám svým přístupem zajišťovat, že nebude zdravotnictví zatěžovat nezodpovědným chováním. Přítomní odborníci se shodli, že by zdravotnictví potřebovalo více „tvrdých dat“, která by ukázala, kde se s prostředky plýtvá. „Úspory by se pak mohly využít pro nemocné, jejichž léčba je nákladnější i pro inovativní léky,“ komentovala Helena Rögnerová, náměstkyně Ministra zdravotnictví ČR.

„Každé zdravotnictví má ambice držet krok s vědou, ale některé léky jsou nákladné a není dost informací, co od nich čekat. Je rozdílný pohled rodin pacientů a solidární systém zdravotního pojištění. Bude-li se totiž hradit nákladná péče některým skupinám, nedostane se na jiné. Je nutno řešit kolik stojí péče pro konkrétního člověka. Lidem se nabízí jejich zdravotnický účet – přehled toho, kolik péče čerpali, ale zájem má jen 10–15 % pojištěnců,“ dodává Kateřina Podrazilová ze Svazu zdravotních pojišťoven. Zdroje jsou omezené, a proto je třeba důkladně zvažovat, kam putují. Pokud do zdravotního systému nebude lépe vidět a všichni zainteresovaní, včetně pacientů, nebudou mít k dispozici více dostupných dat, zůstane podle Aleše Roda z Centra ekonomických a tržních analýz systém veřejného zdravotního pojištění i nadále černou skříňkou, kde bude vždy chybět o korunu více, než se do ní vloží.

Více informací o Spotřebitelském fóru na www.spotrebitelskeforum.cz.

Dle TZ

www.mavepr.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová