Medicína

Praktičtí a plicní lékaři společně proti CHOPN


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Choroby 
30.duben 2019

V těchto dnech – koncem dubna 2019 připravují praktici a pneumologové způsob, jak posílat pacienty, u kterých je riziko, že mají chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). V Česku jde o zhruba 300 000 lidí. Kdyby se jejich nemoc našla a léčila včas, nemusela by mít fatální následky. Z tohoto důvodu zahájilo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR dvouletý screeningový program. Společně s lékaři chce plošně vyšetřit 7 000 rizikových Čechů – akci, která se v ČR provádí poprvé.

„Prohledali jsme společně se sestřičkou naši databázi, a kdo z našich pacientů spadal do rizikové skupiny, tomu jsme zavolali a požádali, aby k nám přišel. Po prohlídce a splnění dalších kritérií jsme jej vyslali ke spolupracujícímu pneumologovi k  vyšetření na CHOPN,“ popisuje praxi MUDr. Norbert Král, praktický lékař zapojený do projektu. Podle PhDr. Karla Hejduka z Národního screeningového centra ÚZIS každý zapojený plicní lékař úzce spolupracuje se 4 – 5 praktickými lékaři ve stejném kraji. „V Praze se do projektu přihlásilo zatím 30 praktiků a návazně 5 pneumologických ambulancí, ale hledáme další,“ říká Karel Hejduk z ÚZIS. Ve středních Čechách je to 20 praktických ambulancí a 3 plicní, na jihu Moravy spolupracuje pneumologické centrum FN Brno zatím se sedmi ambulancemi praktických lékařů.

„Člověk, v riziku, jako je věk nad 40 let, kouření průměrně 1 krabičky cigaret denně po dobu 10 let, zadýchávání se při klidné chůzi do prvního či druhého patra, může oslovit plicního lékaře zapojeného do projektu i přímo. Tedy i v případě, že se jeho praktický lékař projektu neúčastní,“ doplňuje doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, který je zároveň odborným garantem projektu. Seznam zapojených plicních lékařů zveřejnil ÚZIS na stránkách https://nsc.uzis.cz/zdraveplice/index.php?pg=zapojena-pracoviste.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, více mužů než žen. Zpočátku se nemoc projevuje jako chronický kašel, lidé se zadýchávají, vykašlávají hleny a jsou unavení. Pokud se zavčas nezačnou léčit a nepřestanou okamžitě kouřit, končí desítky z nich ročně s výrazným zhoršením příznaků (těžkou exacerbací) na akutním příjmu českých nemocnic. CHOPN mají z 80 % kuřáci.

Nábor v ordinacích potrvá do dubna roku 2021. Když se podobný screening prováděl v Itálii, Dánsku nebo ve Velké Británii, našli pneumologové CHOPN u 10 – 35 % účastníků.

Národní screeningové centrum ÚZIS na něm spolupracuje s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČPFS) a praktickými lékaři Společnosti všeobecného lékařství (SVL).

Národní screeningové centrum (NSC) vzniklo za účelem podpory a zlepšení screeningu a prevence vážných onemocnění v České republice. NSC nabízí občanům nové či vylepšené screeningové nebo preventivní programy týkající se například chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), diabetické retinopatie, osteoporotických zlomenin či nádorových onemocnění. V současnosti je NSC financováno z prostředků čerpaných z fondů Evropské unie a podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Dle TZ.

www.nsc.uzis.cz

www.svl.cz

www.cpfs.cz

www.mavepr.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová