Medicína

Světový den proti rakovině


Kategorie: Rakovina Aktuality 
04.únor 2019

Rakovinou plic v ČR onemocní téměř 6 782 lidí. Za rok připraví o život 5 555 pacientů. Patří jí tak smutné prvenství mezi všemi nádory vůbec – přichází se na ní totiž v drtivé většině případů pozdě, ve stadiích, kdy ji nelze vyléčit. Proto Liga proti rakovině Praha věnuje letošní rok právě boji proti karcinomu plic. V den Světového dne proti rakovině, který připadá na 4. února, pořádá Liga sympozium, kde se tématu budou věnovat experti z řad onkologů, pneumologů, chirurgů a radioterapeutů. Hovořit se bude především o nových možnostech léčby plicní rakoviny.

 

„Až 90 % nádorů plic má na svědomí kouření, aktivní či pasivní. Kouří 20 % světové populace, 800 milionů mužů, 200 milionů žen, dalších 50 milionů je vystaveno pasivnímu kouření, z toho 75 % žen a dětí. Česká republika tyto poměry kopíruje. Nejúčinnější cestou, jak mortalitu a výskyt smrtelného onemocnění snížit, je nekouřit a k tomu budeme zvláště intenzivně po celý rok 2019 vybízet českou veřejnost,“ říká MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha.

Karcinom plic je záludný v tom, že zpočátku jej lidé nepoznají a první náznaky nemoci, které mívají podobu kašle, únavy nebo námahové dušnosti, odbývají. Na nemoc tak lékaři často přicházejí v rámci jiných vyšetření a přibližně 85 % příchozích už nebojuje o plné vyléčení, ale o prodloužení života. „Takzvaných operabilních nádorů plic, které lze z těla zcela odstranit, je pouze mezi 10 a 15 %. U ostatních pacientů se snažíme pomocí nových léků prodloužit život v co největší kvalitě,“ říká prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň.

Donedávna umírali pacienti s karcinomem plic do 20 měsíců od stanovení diagnózy. Revoluci v onkologii způsobil příchod imunoonkologické léčby, kdy lékaři používají jako hlavní zbraň proti nádorům vlastní imunitu daného pacienta. Imunoonkologická léčba umí prodloužit život člověka v dobré kvalitě o celá léta, pacienti ji lépe tolerují a může se podávat delší dobu. Nejlépe zabírá v první linii, tedy okamžitě po stanovení diagnózy. Dosud byla pro vybrané pacienty až v linii druhé či třetí. Předtím museli procházet chemoterapií, jejíž vedlejší účinky vyřazovaly řadu z nich z následného nasazení imunoonkologické léčby.

Nyní je poprvé hrazena léčba karcinomu plic imunoonkologickým lékem už v první linii – kdy je nejúčinnější. V Česku se nasazení tohoto preparátu bude týkat téměř 2 000 pacientů. Povolením úhrady léku v první linii a její dostupností se Česká republika přibližuje úrovni vyspělých evropských států. Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D., z Onkologické kliniky FN Olomouc uvádí, že lékaři pacientům s karcinomem plic mohou už v současnosti nabídnout řadu léčebných možností. V časných stadiích lze nádor operovat. V lokálně pokročilém stadiu lze použít radikální radioterapii (chemoradioterapii), při nových mutacích lze také onemocnění farmakologicky ovlivnit. Na trh přicházejí nové molekuly a revolucí v léčbě onkologických onemocnění přináší imunoterapie.

Karcinom plic se nejčastěji týká lidí mezi 65. a 69. rokem věku a zasahuje častěji muže než ženy. Výskyt a úmrtnost u mužů v posledních letech mírně klesají, u žen naopak stoupají. Nejdůležitější je apelovat na mladou generaci, aby s kouřením přestala nebo vůbec nezačínala – podle statistik má bohužel v ČR stále s kouřením zkušenost 33 % dívek a chlapců ve věku 13–15 let.

Liga proti rakovině Praha (LPR) je nezisková organizace, založena v roce 1990. Je členem mezinárodních organizací ECL a UICC. Snahou LPR je snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v České republice. K dosažení tohoto cíle má tři hlavní dlouhodobé programy: soustavné informování veřejnosti o nádorové prevenci, snaha o zlepšení kvality života onkologicky nemocných, podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť. LPR pořádá každý rok v květnu veřejnou sbírku v rámci Českého dne proti rakovině, dárci dostávají žluté kytičky. Loni veřejnost darovala 19 673 041 korun.

Dle TZ

www.lpr.cz

 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová