Medicína

Opioidy již po jednom měsíci podávání vedou ke změnám v mozku


Kategorie: Aktuality Rostlinné omamné drogy 
18.červenec 2016

Nová studie z USA (Birmingham, Alabama) a z Austrálie (Victoria) svědčí ve funkčních zobrazovacích metodách o zmenšení objemu šedé hmoty mozkové v některých oblastech mozku po jednoměsíčním užívání opioidu – konkrétně morfinu v individuálně nastavených analgetických dávkách. Změny jsou prokazatelné již po několika dnech a byly předběžně publikovány elektronicky v časopise Pain Med 2015, Dec, 26.

Sledovaný soubor v dané studii vytvořilo 11 pacientů s bolestmi v dolních partiích páteře (low-back pain), kteří užívali morfin po dobu jednoho měsíce. Kontrolní skupina 10 pacientů s obdobnými obtížemi užívala placebo. Následně provedená fMRI prokázala úbytek šedé hmoty mozkové ve sledované skupině ve více oblastech mozku. V kontrolní placebo skupině nebyl úbytek šedé hmoty prokázán. Přesto i v této kontrolní skupině s placebem se subjektivně pociťovaná bolest zmírnila.

Výsledky jsou shodné i s předchozí analogicky provedenou studií, která byla uveřejněna v časopise Pain v roce 2011 ( Pain 2011; 152: 1803 – 1810).

Sledovaná skupina s podáváním morfinu měla průměrný věk: 39 let; trvání bolestí až 11,1 r.; zmírnění bolesti v průměru o 29,9 %. Kontrolní skupina, užívající placebo měla průměrný věk: 45 let (p = 0,178); trvání bolestí v průměru 5,2 let (p = 0,115); zmírnění bolesti v průměru o 33,3 %.

Poškození, prokázaná ve sledované skupině (morfin), byla zjištěna kupř. v následujících oblastech mozku: orbitofrontálně vlevo; oboustranně v amygdale, v levém temporálním laloku. Zvětšení objemu šedé hmoty mozkové bylo naopak zaznamenáno oboustranně v insule a v pravém hippokampu.

U pacientů kontrolní skupiny se změny objemu šedé hmoty nezjistily. O reverzibilitě změn a o funkčních projevech studie nevypovídá.

Výsledky studie jsou významné nejen kvůli krátkému období podávání analgetických dávek morfinu, vedoucímu ke strukturálním a vícečetným změnám, ale i proto, že uspokojivé zmírnění chronických bolestí bylo možno navodit i podáváním placeba. Riziko delšího podávání morfinu je vysoké v porovnání s jeho analgetickým přínosem.

Studii lze vytknout málo početný soubor v obou skupinách a popis pouze strukturálních změn, i když k popisu využívá velmi přesné moderní funkční možnosti zobrazení. Popsané strukturální změny jsou však v zobrazení zřejmé a zaslouží si další, širší a komplexnější výzkum.

 

FREI, R: One month of opioid use causes grey matter loss, new study confirms.

www.painmedicinenews.com/Science-Technology/Article/03-16/One-Month-of-O      

                                                                                                   

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: MUDr. Olga Wildová