Medicína

Program Kolegia katolických lékařů pražské arcidiecéze


Kategorie: Aktuality 
18.leden 2015
Schůzky se konají vždy 4. středu v měsíci v 18:30 hod. v knihovně (přízemí) III. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2 Program na I. pololetí 2015 – http://akkl.webpark.cz
28. ledna Islám a muslimští pacienti očima křesťanů Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 25. února Role rodiny v utváření zdravého pohledu na sexualitu dětí Mgr. Hana Imlaufová (křesťanská psychologická poradna Praha) 25. března Duchovní služba ve věznicích P. Radek Kuchař SDB 22. dubna Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis Mgr.et Mgr. Marek Vácha PhD. 27. května Naši katoličtí spisovatelé Prof.PhDr. Jaroslav Med 24. června Sonda do tzv. Druhého života Mistra Jana Husa – Prof. ThDr. Martin Weis (Jihočeská Univerzita) Jménem výboru KKL: Hosté srdečně zváni! Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. MUDr. Slavoj Brichcín MUDr. Dagmar Pohunková
Autor: zpracováno redakčně