Medicína

Vzácný mnohočetný myelom postihne téměř 400 Čechů ročně


Kategorie: Rakovina Aktuality 
05.leden 2015

Mnohočetný myelom patří mezi vážná rakovinná onemocnění. Jedná se o druhé nejčastější zhoubné onemocnění krve. Průměrné dožití pacientů s touto diagnózou bylo ještě donedávna méně než tři roky. V současnosti už mají pacienti výrazně lepší šanci na přežití.

Mnohočetný myelom ohrožuje velkou část starší populace, je druhým nejčastějším krevním nádorovým onemocněním. Je způsoben abnormalitou plazmatických buněk vyskytujících se obvykle v kostní dřeni. Počet plazmatických buněk začne rychle růst a následné hromadění v kostní dřeni může vést až k patologickým zlomeninám, které výrazně ovlivňují kvalitu života pacienta. Celosvětově trpí mnohočetným myelomem 230 tisíc osob a každý rok se diagnostikuje přibližně 114 tisíc nových případů.
V České republice je výskyt onemocnění přibližně 3-4 případy na 100 tisíc obyvatel ročně, ve věkové kategorii 75-79 let je to však již 15 -16 případů na stejný počet obyvatel. Asi ve 3 % případů se tato nemoc ale objeví u pacientů mladších 40 let.

Mnohočetný myelom vzniká velmi nenápadně. V časné fázi nemoci ji rozezná jedině náhodné vyšetření. Doposud se nepodařilo odhalit žádnou konkrétní příčinu onemocnění a neexistuje ani jeho specifická prevence. Velmi často může být signálem onemocnění bolest pacienta v oblasti páteře.

Mnohočetný myelom ničivě ovlivňuje proces obnovování kostní tkáně. Ve zdravém těle dochází k neustálé přestavbě kosti – staré buňky jsou odbourány a nahrazeny novou tkání, která je následně mineralizována, čímž získává svou pevnost a odolnost. Při mnohočetném myelomu však dochází ke zrychlenému odbourávání kosti a v důsledku toho také ke zvýšenému uvolňování vápníku do krve – tzv. hyperkalcémii. Mezi typické příznaky onemocnění lze řadit také celkovou tělesnou slabost, únavu spojenou s chudokrevností. Pacient může být citlivější k infekcím a také mít porušenou funkci ledvin.,

Mnohočetný myelom je v současné době mnohými hematology stále ještě považován za nevyléčitelné onemocnění, přestože v některých případech dojde ke kompletnímu uzdravení pacientů. Lékařům se často podaří vyvolat ústup nemoci, který však po určité době skončí a dojde opět k propuknutí onemocnění. Pacient je tak vystaven vleklému procesu s nejasným výsledkem. Při onemocnění mnohočetným myelomem se využívá klasická protinádorová léčba, která má za cíl zlikvidovat co největší počet nádorových buněk. Patří sem ozařování, chemoterapie nebo transplantace kostní dřeně. Současně se využívá podpůrná terapie, která je zaměřena na léčbu příznaků. S klesajícím množstvím nádorových buněk se snižuje odbourávání kosti, a tím se zmírňují bolesti. Obnovuje se stavba kosti a zlepšuje se tvorba krvinek a schopnost organizmu bránit se infekcím.  Pokud jsou již příznaky nemoci přítomny, je cílem podpůrné léčby jejich odstranění. Výsledek terapie však nelze přesně předpovědět.

Výzkum v oblasti léčby mnohočetného myelomu směřuje k vývoji účinnějších látek, které mohou zvýšit šanci pacientů na celkové překonání nemoci.Je to především nová biologická terapie, která  je schopná zajistit důkladnou, trvalou odezvu a může jednoho dne tuto dnes smrtelnou chorobu změnit na chronický problém, který bude možné dlouhodobě zvládat. V léčbě mnohočetného myelomu lze pozorovat jedno z největších zlepšování výsledků za posledních pět let při srovnání se všemi ostatními nádory. Na tuto skutečnost upozorňuje mj. také prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., z  I. Interní kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze. (Dle TZ).

www.lf1.cuni.cz

www.amic.cz

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová