Žena a zdraví


Kategorie: Jak o sebe pečovat? 
20.září 2012
V sobotu 22. září od 10 do 16 hodin si v kunratickém zámeckém parku můžete zdarma nechat zjistit, jak zdravé máte srdce. Lékaři a sestry z pražského IKEM v rámci akce „Babí léto v pohybu“ zájemcům změří krevní tlak, EKG, hladinu cukru v krvi nebo cholesterol. Jejich vysoké hodnoty, které negativně ovlivňují činnost kardiovaskulárního systému, zvyšují riziko výskytu řady cévních onemocnění - například mrtvice či infarktu. Jejich následky přitom bývají jednou z nejčastějších příčin úmrtí v České republice.

Kategorie: Jak o sebe pečovat? 
22.červen 2012
Pokud se muži a ženy rozhodnou žít zdravě a dokonce posílit svaly cvičením, výsledek nebude stejný. Budování tzv. svalového korzetu závisí na více faktorech. Pohybové aktivity by si lidé měli volit s přihlédnutím ke svým fyzickým možnostem a aktuálnímu zdravotnímu stavu. Vhodně zvoleným a pravidelně prováděným cvičením mohou předcházet nejrůznějším zdravotním problémům od migrén až po kardiovaskulární nemoci. V budování svalového korzetu u dětí, žen a mužů jsou však rozdíly, které je nutno respektovat.

Kategorie: Žena a zdraví 
16.březen 2007
Centrum pro poruchy příjmu potravy – nedílná součást Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze se orientuje na komplexní léčbu všech diagnóz spektra poruch příjmu potravy, především mentální anorexie (nechutenství)a bulimie (nezvladatelná chuť k jídlu). Poruchy, jejichž etiologie není vždy prokazatelná jsou natolik závažné, že vždy vyžadují intervenci odborníků, jak zaznělo na tiskové besedě v březnu 2007 v Praze za přítomnosti mj. prof. MUDr Jiřího Rabocha,DrSc., přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha a doc. MUDr. Hany Papežové, CSc., z Centra pro poruchy příjmu potravy 1. LF UK.

Kategorie: Těhotenství 
25.leden 2007
Hluboký propad porodnosti v první polovině 90. let 20. století a dlouhodobě nízká úroveň plodnosti poznamenaly demografický vývoj obyvatelstva České republiky na dlouhá desetiletí dopředu. Ačkoliv v roce 2006 poprvé bylo více narozených, než zemřelých, bude v budoucnosti u nás s největší pravděpodobností méně potenciálních matek než v minulosti. Ani v příštích padesáti či šedesáti letech nebude reálné počítat s vyššími ročními počty narozených - tedy s přirozeným přírůstkem obyvatelstva.

Kategorie: Zajímavosti Žena a zdraví 
21.červenec 2006
Melouny v horkých letních dnech nejen osvěží, ale díky obsahu cenných látek i jsou velice zdravé.

Kategorie: Těhotenství 
27.červen 2006
Od narození prvního dítěte z IVF ( in vitro fertilization – tzv. dítě ze zkumavky) uplymulo již téměř třicet let. Od té doby se pomocí léčby neplodnosti narodily již 3 milióny dětí. Prvním dítětem narozeným z IVF byla Louise Brownová z Velké Británie. Zatímco v roce 1989 se díky technologiím asistované reprodukce ročně narodilo 30 000 dětí, v roce 2002 to bylo již 200 000 dětí.

Kategorie: Těhotenství 
23.červen 2006
Vědci z fakultní nemocnice v Ohiu zjistili, že pohlavní styk v termínu porodu vlastní porod neurychlí. Výsledky studie vědci uveřejnili v červnovém čísle časopisu Obstetrics & Gynecology.

Kategorie: Těhotenství 
06.květen 2006
Doktorka Cynthia A. Mannion se svými kolegy z McGill University v kanadském Quebecu zjistila, že příjem mléka a vitamínu D během těhotenství nezávisle ovlivňuje porodní váhu dítěte. Vědci se domnívají, že omezení konzumace mléka během těhotenství snižuje porodní váhu dítěte. Výsledky studie vědci uveřejnili v dubnovém čísle časopisu CMAJ.

Kategorie: Těhotenství 
16.leden 2006
Doktor Cyrus Cooper se svými kolegy z University of Southampton zjistil, že děti matek s nízkou hladinou vitamínu D mají menší obsah minerálů v kostech, což může v budoucnosti zvyšovat jejich riziko osteoporózy. Výsledky studie vědci uveřejnili v lednovém čísle časopisu The Lancet.

Kategorie: Jak o sebe pečovat? 
07.listopad 2005
Saunování jako proces očisty a posílení organismu by mělo splňovat některá základní kritéria. Nekvalitní a neodborné saunování je bohužel velmi časté.