Jak přestat fetovat - drogy


Kategorie: Aktuality Jak přestat fetovat - drogy Poradna - závislosti 
12.říjen 2015

 Situace v užívání návykových látek u dětí řadí Českou republiku k jedněm z nejhůře hodnocených států ve světě. ČR má nejvyšší spotřebu alkoholu na osobu, vysoký počet kuřáků tabáku, zhoršuje se i situace v oblasti tzv. nelátkových závislostí – roste tedy počet dětských patologických hráčů, dětí závislých na užívání chytrých telefonů, sociálních sítích apod. Podle odhadů je na komunikačních technologiích závislých, nebo má jiné vážné související problémy jedno až pět procent dětí, odvážnější odhady využívající méně rigorózní kritéria uvádějí až 20 procent.   


Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
01.říjen 2012
Komponované pořady „Řekni drogám NE!“ zaměřené na prevenci vzniku závislostí u dětí a mladistvých letos putují opět městy České republiky. Pořady se konají v rámci stejnojmenného celoplošného projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Cílem projektu je snížit rozsah užívání drog v rizikové populaci dětí a dospívající mládeže a tím také snížit výdaje na léčbu závislostí a s nimi souvisejících onemocnění.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
05.prosinec 2007
SANANIM (sanitas animae – zdraví duše) – občanské sdružení se od svého vzniku v r. 1990 zabývá prevencí a léčbou závislostí na nealkoholových drogách a usiluje o profesionální a pokud možno co nejkomplexnější pomoc svým klientům. V současnosti o.s. SANANIM představuje v Evropě jedinečný online nástroj pro hodnocení v oblasti drogové primární prevence ve školách – webovou aplikaci a monitorovací dotazníky, které jsou od 1.12. 2007 k dispozici na www.odrogach.cz.

Kategorie: Choroby Jak přestat fetovat - drogy 
23.leden 2003
Dlouhodobé braní drog vede typicky k ztrátě zájmu o sex. To je dáno účinkem drog, nepříjemnými duševními stavy (např. “absťák”) i nepříjemnostmi, které drogy působí (např. kde sehnat peníze, jak se nedat zavřít apod.).

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy Zajímavosti 
22.květen 2002
Nealkoholové psychotropní látky za volantem jsou v celosvětovém měřítku stále větším problémem. A je celkem jedno, zda se jedná o ilegální drogy, nebo o medikamenty ze skupiny psychofarmak.

Kategorie: Aktuality Jak přestat fetovat - drogy 
17.duben 2002
Za devět let své existence se K-centrum SANANIM v Holešovicích dostalo do povědomí pražských drogově závislých.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
10.červenec 2001
Možná se kolem problému marihuany začíná blýskat na časy. Diskuse o škodlivosti (podle odpůrců liberalizace dostupnosti) či prospěšnosti (podle přívrženců liberalizace) se snad postupně dostanou z emotivní roviny na pevnější půdu. Začínají se totiž objevovat souhrnná hodnocení vědeckých studií, posuzující účinky látek, obsažených v marihuaně - kanabinoidů.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
V tomto článku jsou shrnuta největší nebezpečí vzniku zavislostí u dětí podle věku a adekvátní principy prevence.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Následující text byl připraven na základě zkušeností, které autor získal v Bihárské škole jógy v severní Indii.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Právní předpisy doznávají změn, nevím jaké budou platit v době, kdy čtenář dostane tuto knihu do rukou. Navíc nejsem právník a tuto knihu nepíši pro právníky. Přesto vám nabízím odpovědi na čtyři časté právní otázky, s nimiž se v praxi setkávám.