Zajímavosti


Kategorie: Aktuality Zajímavosti 
12.červen 2018

Schizofrenie patří mezi nejzávažnější psychická onemocnění, kterým podle odhadů odborníků trpí přibližně 1 % populace. Nejnovější průzkum spolku Revenium na vzorku 500 respondentů se zaměřil na zjištění, jaký postoj k nemoci zaujímají osoby, které o ní mají povědomí či se setkaly s nemocným ve svém okolí. Téměř všichni respondenti uvedli, že nemoc nepovažují za překážku v přátelství (86 %), a více než polovina (58 %) dotázaných nevidí problém také v soužití ve společné domácnosti.


Kategorie: Lázně Aktuality Zajímavosti 
21.březen 2017

Zdroj Vincentky v roce 1669 objevil lékař a fyzik, který zkoumal a popsal její jedinečné složení a zdravotní účinky. Postupně se díky svým léčivým vlastnostem stala tak slavnou, že za ní do Luhačovic přijížděli vzácní hosté, aby se v ní vykoupali, inhalovali ji a pili z jejího pramene. V roce 1820 se Vincentka stala světovou a v 160 000 skleněných lahvích putovala z Luhačovic daleko za hranice. Po druhé světové válce se ročně naplnily až 2 miliony lahví. V roce 1996 přišla rána v podobě neúspěšné privatizace a 2 roky zůstala Vincentka „uvězněna“ pod vrstvami hornin. Naštěstí se v roce 1997 podařilo podnik znovu obnovit a navázat tak na stoletou tradici. Podnik má řadu dalších doplňkových produktů.


Kategorie: Zajímavosti Aktuality 
11.březen 2017

Maraton MaRS je mezinárodní sportovní akce, při níž se lidé pod odborným dohledem střídají v kruhovém tréninku nebo skupinových cvičeních, které jsou vhodné pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Do maratonu se zapojují také hendikepovaní lidé na vozíkách a imobilní pacienti cvičením z domova.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Zajímavosti 
09.březen 2017

Podle posledních dostupných statistik trpí celosvětově obezitou více než 600 milionů dospělých. Obezita je zároveň závažným rizikovým faktorem rozvoje chronického onemocnění ledvin, které může vyústit až k nevratnému selhání ledvin. Světový den ledvin připadá na 9. březen 2017 a i v České republice se letos zaměří právě na edukaci o škodlivých následcích obezity a jejího vztahu k onemocnění ledvin.


Kategorie: Zajímavosti Aktuality 
30.květen 2016

Pokud naše ledviny neplní svoji přirozenou čisticí funkci, musí být očišťování našeho těla zajišťováno mimotělně. Krev je z těla odváděna do hemodialyzačního přístroje, který z ní pomocí speciálního filtru odstraňuje odpadní látky. Tato léčba probíhá v dialyzačních střediscích a pacienti na ni dojíždějí na pravidelné terapie zpravidla 3x týdně na 4 až 5 hodin. Od letošního roku mají možnost podstupovat hemodialýzu doma.


Kategorie: Aktuality Zajímavosti 
07.duben 2016

Pod záštitou Universität Zürich vznikl projekt EuroSkinGraft, jehož cílem je zabezpečit novou generaci kožní náhrady, doslova vypěstované v laboratoři, k léčbě širokého spektra kožních defektů, způsobených nejen popálením, ale i jinými nemocemi, jako jsou například chronické vředy nebo vitiligo (kožní porucha, kdy dochází ke ztrátě buněk tvořících kožní pigment).


Kategorie: Zajímavosti Aktuality 
01.březen 2014

Nové typy chirurgických rukavic AMT – s antimikrobiální technologií  ( Ansel Healthcare, USA) jsou schopny snížit až 20násobně počet bakterií na rukou po 2 hodinách navlečení oproti běžně používaným.


Kategorie: Zajímavosti 
14.květen 2013
Asistovaná reprodukce se stává běžnou metodou v léčbě neplodnosti. Dětí vzniklých ve zkumavce stále přibývá. Nastává čas, kdy je možno hodnotit výsledky této metody. Nejaktuálnější je otázka, zda jsou děti počatá mimo tělo matky po zdravotní stránce stejně jako děti zplozené tradiční cestou? Odpovědi přináší mnoho studií, takže úvodem lze říci, že většina miminek se narodí zdravých a rovněž je možné uvést, že asistovaná reprodukce je bezpečnou metodou.

Kategorie: Zajímavosti 
10.listopad 2008
WHO uveřejnila výsledky studií a porovnání celkových finančních nákladů vynaložených na léčbu . Studie poukázala na celkové i regionální náklady a dala tak údaje o úmrtích, chorobách a úrazech v regionech – v závislosti na věku, pohlaví obyvatel i vzhledem k národnímu důchodu ve srovnání k roku 2004. Získaná data o úmrtích a chorobách budou podkladem pro předpokládané náklady do dalších let..

Kategorie: Zajímavosti 
05.duben 2007
Moto Světového dne zdraví “Investice do zdraví znamená bezpečnější budoucnost” upozorňuje na fakt, že hrozby zdraví neznají hranic. Ptačí chřipka se v roce 2006 a SARS v roce 2003 rychle šířily z jedné země a regionu do dalších. HIV/AIDS ohrožuje stabilitu mnoha národů, nepříznivě ovlivňuje jejich ekonomiku a v konečném důsledku i jejich bezpečnost. Hrozby pro zdraví však vznikají také ve válkách, konfliktech, při teroristických útocích, přírodních katastrofách, v chudobě, zhoršení životního prostředí a při násilí páchaném na ženách a dětech.