Dnešní strava


Kategorie: Aktuality Výživa Dnešní strava 
09.říjen 2020

V České republice chystá ministerstvo zemědělství legislativní úpravy, které mají zařadit biopotraviny – produkty ekologického zemědělství – do veřejného stravování. Tato iniciativa se dá považovat za správný krok k systematickému odbytu potravin z ekologické produkce, jež má stát možnost zavést. Plánované změny se ovšem týkají pouze státních institucí, které přijímají dodavatele v rámci veřejné zakázkové soutěže. Chystaný plán se netýká škol, protože školní jídelny v ČR nejsou vázány na výběrová řízení, a tudíž se na ně novelizace zákona se zařazením biopotravin do stravování nevztahuje.

 


Kategorie: Aktuality Dnešní strava Jakou stravu zvolit 
25.září 2020

Češi se stále více zajímají o původ jídla, které konzumují. Často ale nevědí, kde nakoupit potraviny v bio kvalitě a jak je poznat.


Kategorie: Aktuality Výživa Dnešní strava 
10.srpen 2020

Environmental Working Group (EWG,) organizace zaměřující se na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, na základě rozsáhlých výzkumů již několik let zveřejňuje žebříček tzv. Špinavých dvanáct, seřazený podle obsahu pesticidů v 47 zemědělských plodinách v USA. Podle aktuální zprávy EWG pro rok 2020 téměř 70 % zemědělských produktů obsahuje pozůstatky škodlivých pesticidů. 


Kategorie: Jakou stravu zvolit Dnešní strava Výživa Aktuality 
03.červen 2016

„Pacienti očekávají od lékařů účinnou léčbu, ale ne vždy jsou ochotni podstupovat ‚nepohodlí‘ režimových opatření a prevence. A přitom právě například ‚dieta všedního dne‘ je zásadní investicí pro naše zdraví,“ úvodem  řekl prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty U.K


Kategorie: Aktuality Dnešní strava 
05.únor 2016

Maso je pro výraznou většinu naší populace základní potravinou. Nesporně má mnoho zdravotních přínosů, je bohaté na bílkoviny, nenasycené mastné kyseliny nebo vitamín B12. Má ale také negativní stránky, které jsou často spjaty s nadměrnou konzumací červeného masa. Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) je zařazení červeného masa do jídelníčku 2x týdně. 


Kategorie: Dnešní strava Výživa Aktuality 
10.únor 2015
Povinnost uvádět na obalech potravin některé údaje stanovuje zákon. Většina Čechů však informace vůbec nečte nebo jim příliš nerozumí. Lepší gramotnosti by měla nahrát novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která platí od 1. ledna 2015.

Kategorie: Dnešní strava Výživa Aktuality 
01.říjen 2014
S mýty o potravinách se setkáváme téměř neustále. O potravinách koluje mezi spotřebiteli tolik mýtů a polopravd, že mnohdy ovlivňují úsudek při výběru potravin. Každý z nás se pravděpodobně s některým z mýtů setkal a možná mu i uvěřil. Danému tématu se věnovala koncem září 2014 profesorka ing. Jana Dostálová, CSc., místopředsedkyně Společnosti pro výživu, předsedkyně Odborné skupiny pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické, členka Fóra zdravé výživy a odborný garant inciativy a systému označování potravin Vím, co jím. Nejčastější mylné názory uvádíme.

Kategorie: Dnešní strava 
16.červenec 2013
Odborníci se shodují, že vyvážená strava je základním klíčem k lidskému zdraví. Zdravější alternativy potravin jsou většinou nákladnější, ale z dlouhodobého hlediska je dobré se pro ně rozhodnout. Investice do zdraví jsou totiž vždy výhodné.

Kategorie: Dnešní strava 
11.prosinec 2012
V pátek 30. listopadu spojil projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny z fondu prevence „Žij zdravě“ rodiny Pavla Šporcla, Alice Bendové, Evy Decastelo, Petra Vágnera, Andrey Vránové Kloboučkové a zástupce mateřských center. V pražské kuchařské škole připravili společně se svými ratolestmi vánoční cukroví dle zásad zdravého životního stylu.Touto akcí upozornili, že s prevencí obezity je nutné začínat již od útlého věku dětí.

Kategorie: Dnešní strava 
25.září 2012
Při shazování nadbytečných kilogramů bojuje člověk o víkendu často sám se sebou. Během volných dní může polevit v novém stravovacím a pohybovém režimu a dopřávat si vše, co si v rušném týdnu odpíral. Při pondělním vážení pak může zjistit, že veškeré dosavadní snažení přišlo nazmar. Jak se vyhnout porušení dietního režimu o víkendu radil na TK 21. 9. 2012 v Praze MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D., obezitolog a odborník projektu Žij zdravě.