Dokumenty


Kategorie: Aktuality Dokumenty 
22.listopad 2018

Dle TZ z počátku listopadu 2018 zástupci pacientů vyrazili do boje s cévní mozkovou příhodou (CMP), lidově zvanou mrtvice.  Dvě jejich organizace – ICTUS, o.p.s. a Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z.s. – podepsaly 1.listopadu 2018 memorandum o aktivní spolupráci. Jejím cílem je zvyšovat povědomí o fibrilaci srdečních síní, což je arytmie způsobující velmi závažné důsledky – mrtvici.

 

 

 


Kategorie: Aktuality Devitalizace Dokumenty 
16.červenec 2001
Svaz pacientů ČR zaslal ministru zdravotnictví ČR otevřený dopis k problematice klinické aplikace devitalizační chirurgické techniky při léčbě zhoubných nádorů. Dopis uvádíme v plném znění.