Spolky pacientů


Kategorie: Aktuality Spolky pacientů 
23.duben 2018

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká. Na celém světě trpí RS 2,5 miliónu nemocných, v Česku se odhaduje počet pacientů na 20 tisíc. Nemoc se vyskytuje hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě genetické dispozice EB virus (Ebstein-Barrové virus), kouření a nedostatek vitaminu D. .


Kategorie: Aktuality Nemoci a jejich příznaky Spolky pacientů 
03.březen 2017

Překonávat své limity na čtyřiadvacetihodinový maraton letos přijdou lidé z 26 měst z celé republiky i zahraničí. Do sportovního se již pošesté převlečou lidé s roztroušenou sklerózou (RS), jejich příbuzní, přátelé, ale i lékaři, terapeuti, zdravotní sestry a známé osobnosti, aby cvičením podpořili nemocné. Dodržování léčebného režimu a zdravého životního stylu dnes pacientům umožňuje žít kvalitně navzdory jejich diagnóze. Do akce se má zapojit až 3000 účastníků.


Kategorie: Abstinence Práva pacientů Zajímavosti 
23.květen 2002
Stoupající konzumace alkoholických nápojů v České republice je provázena nárůstem počtu pacientů, kteří vyhledávají pomoc lékaře po požití většího či menšího množství alkoholických nápojů s následným větším či menším stupněm alkoholického opojení. Tito pacienti se také podílejí výraznou měrou na počtu podaných stížností a trestních oznámení na ošetřujícího lékaře, protože ošetření bývá provázeno konflikty.

Kategorie: Aktuality Devitalizace Dokumenty 
16.červenec 2001
Svaz pacientů ČR zaslal ministru zdravotnictví ČR otevřený dopis k problematice klinické aplikace devitalizační chirurgické techniky při léčbě zhoubných nádorů. Dopis uvádíme v plném znění.

Kategorie: Práva pacientů 
16.únor 2001
.

Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
Podílí se na přípravě zákonů a předpisů ve spolupráci s MZ, prosazuje zastoupení pacientů v dozorčích radách zdrav. zařízení a ve správních orgánech pojišťoven, vede bezplatnou poradenskou službu pro členy atd.

Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
.

Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
Zastřešující orgán klubů abstinentů ČR, vytváří pro ně informační servis, koordinuje jejich činnost, vytváří prostor pro nové iniciativy, pořádá terapeutické tábory, navazuje kontakty s jinými organizacemi.

Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
Plní funkci iniciativního a poradního orgánu. Spolupracuje s VI. výborem pro ZPO při zlepšování životních podmínek, slouží k výměně informací mezi občanskými sdruženími zdravotně postižených, navrhuje VI. výboru potřebná legislativní i jiná opatření.

Kategorie: Práva pacientů 
31.leden 2001
Jejím cílem je ""zmírnit lidské utrpení realizací nejrůznějších humanitárních projektů v duchu humanitních ideálů, na jejichž základě vznikla Československá republika"".