Pohlavně přenosné choroby


Kategorie: Aktuality Nemoci a jejich příznaky Pohlavně přenosné choroby 
19.listopad 2020

Při sexuálním vzrušení jdou velmi často určitá pravidla, prevence a uvážlivost stranou. V takový moment málokdo přemýšlí o možných rizicích nebo intimních onemocněních. A pokud k potížím dojde, většina lidí o nich nechce mluvit ani před lékařem, ani před svým partnerem. Intimní partie však hrají v partnerském a sexuálním životě podstatnou roli. Pokud je něco v nepořádku, je třeba to řešit. Jinými slovy, řekne-li se intimní onemocnění, nemusí se jednat o „klasické“ nemoci jako je syfilis, chlamydie, HPV, kapavka anebo HIV.


Kategorie: Pohlavně přenosné choroby 
11.listopad 2012
Ačkoliv se o lidských papilomavirech (HPV) opakovaně hovoří, znalosti u české veřejnosti o nich nejsou stále dostatečné. Z tohoto důvodu odborníci sdružení v HPV College již třetím rokem vysvětlují veřejnosti všechny souvislosti vzniku onemocnění i možnosti prevence. Preventivní péče o zdraví v České republice není zcela doceněna. Výsledkem je proto vyšší počet případů rakoviny děložního čípku u žen a dalších HPV onemocnění.

Kategorie: Pohlavně přenosné choroby 
26.květen 2007
Kožní výrustky – condyloma accuminatum (genitální bradavice) vznikají obvykle v oblasti zevních pohlavních orgánů. Jsou bělavé nebo pleťové barvy, mohou být i tmavěji pigmentované. Jejich velikost je různá – pohybuje se od zcela malých, stěží postihnutelných bradaviček až po větší květákovité útvary. Vyskytují se u žen kolem poševního vchodu, ale i v pochvě a na děložním hrdle (čípku); u mužů na penisu nebo skrotu (šourku). Mohou být kolem ústí konečníku, v prostoru mezi genitáliemi a konečníkem na tzv. hrázi (perineu), vzácněji v tříslech.

Kategorie: Choroby Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby Syfilis 
18.listopad 2002
V poválečných letech došlo k nárůstu syfilis. V rámci hromadného preventivního vyšetřování bylo vyhledáno tisíce případů.

Kategorie: Choroby Kapavka Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby 
20.září 2002
Především je nutné zdůraznit, že kapavka je léčitelná. Léčení je povinné a absolvuje se ambulantně.

Kategorie: AIDS Pohlavní choroby Pohlavně přenosné choroby 
20.srpen 2001
Cílem sdružení SNAD je práce v oblasti humanitární, v celospolečenské primární prevenci šíření AIDS a drogové závislosti, se zaměřením především na mladou generaci.

Kategorie: Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby 
12.leden 2001
Granuloma inguinale (aneb granuloma venereum, donovanóza či pátá pohlavní choroba) byla prvně popsána v roce 1882.

Kategorie: Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby 
20.prosinec 2000
Lymfogranuloma inguinale (venereum, tropické bubo, Nicolasova-Favreova čvrtá pohlavní nemoc) byla jako samostatná jednotka uvedena v roce 1913.

Kategorie: Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby Syfilis 
08.prosinec 2000
V USA se měkký vřed vyskytuje častěji u Asiatů než u bělochů. V Evropě býval velmi rozšířený, nyní je vzácný.

Kategorie: Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby Chlamydie 
10.srpen 2000
V roce 1993 vydalo CDC v Atlantě na základě studií určující vysoce rizikové skupiny doporučení pro vyhledání Chlamydie trachomatis: