Neplodnost


Kategorie: Aktuality Plánované rodičovství Neplodnost Vitamíny 
16.květen 2017

Navzdory rozvíjející se vědě je v některých případech etiologie a patogeneze mužské neplodnosti stále neznámá. Existují však důkazy o tom, že vhodně vyvážená strava a/nebo podávání specificky složených doplňků stravy zlepšuje kvalitu spermií a může zvýšit pravděpodobnost početí a to jak přirozeně, tak metodami asistované reprodukce. Vitaminy, ať už obsažené v potravě nebo v potravinových doplňcích, představují finančně nenáročnou možnost prevence i léčby neplodnosti. S jejich užíváním je dobré začít alespoň 3 měsíce před plánovaným početím, protože vývoj zralých spermií trvá přibližně 72 dnů.


Kategorie: Aktuality Neplodnost 
07.červen 2016

Je jim mezi 20 a 26 lety a studují vysokou školu, případně ji nedávno dokončily. Vlastní dítě zatím nechtějí, ale prokazují obrovskou službu ženám, které by bez jejich pomoci potomka nikdy neměly. Nejlepšími dárkyněmi vajíček bývají dívky, které jsou v pohodě a berou život s humorem.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Neplodnost 
06.červen 2016

V rámci mezinárodního Dne neplodnosti, který připadá na 6. června, lékaři a porodníci připomínají alarmující statistiku: až 15% párů v České republice je neplodných. Lze vinit nezdravý životní styl, ale především to je stále sílící trend upřednostňování života bez závazků a kariéry před rodičovstvím. Řešením tohoto generačního problému by ovšem mohl být tzv. social freezing neboli zmrazení vajíček a spermií. 


Kategorie: Neplodnost Plánované rodičovství Aktuality 
17.září 2014

Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) je za neplodnost označován stav, kdy nedošlo k otěhotnění během jednoho roku pravidelného nechráněného pohlavního styku. S neplodností se potýká stále více párů v České republice i v zahraničí. Celosvětově se odhaduje, že poruchou plodnosti trpí kolem 80 milionů lidí. Jen v České republice má problémy s početím potomka každý šestý pár. Díky moderním metodám vyšetření neplodnosti a účinným technikám asistované reprodukce jsou však lékaři schopni pomoci většině těchto dvojic.


Kategorie: Neplodnost 
10.říjen 2011
Porucha plodnosti je nemožnost přivést na svět potomky. Je odedávna považována za stigma, „boží trest“, nepřízeň osudu. Samotnými jedinci a páry je vnímána jako selhání v základních lidských, společenských a rodinných funkcích. V ČR řeší problémy s plodností každý pátý až šestý pár. Informace jim pomáhají překonat psychickou bariéru a najít pomoc.

Kategorie: Neplodnost 
20.listopad 2009
Poruchy plodnosti představují v současnosti závažný zdravotní problém, postihují přibližně každou šestou dvojici snažící se o těhotenství. Podílí se na nepříznivém demografickém vývoji v hospodářsky rozvinutých státech. Centrum asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno (CAR) se věnuje nejen léčbě neplodnosti, ale také výzkumu příčin a hledání nových vyšetřovacích a léčebných metod.

Kategorie: Neplodnost 
12.listopad 2009
Porodnosti v České republice začala znovu klesat. Ovlivňujících faktorů je celá řada. Objevuje se stále větší počet těch, kteří mají s početím potomka problémy. Přestože devíti z deseti těchto párů by pomohla asistovaná reprodukce, pomocí této metody se u nás narodí jen 4 % dětí. V Belgii, Finsku nebo Dánsku je to kolem 17 %. Jedním z důvodů může být i skutečnost, že lidé o problémech s početím neradi mluví a o asistované reprodukci nemají odpovídající informace.

Kategorie: Neplodnost 
18.červen 2007
Počet dětí po léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce již přesáhl 3 miliony. (Podle kvalifikovaného odhadu za třetinu všech IVF dětí vděčíme také Puregonu, rekombinantnímu FSH společnosti Organon.) Celosvětově se díky metodám asistované reprodukce rodí stále více dětí. Zatímco v roce 1989 bylo hlášeno ve světě 30 000 dětí (u nás maximálně desítky) v současné době se jedná o statisíce (okolo 200 000 v roce 2002) a u nás téměř 3000 dětí (3 % všech narozených!).

Kategorie: Neplodnost 
18.červen 2007
Internet se v současné době stává jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů. To se v plné míře týká i zdravotnických informací. Firma Organon uvedla již před 5 lety do provozu server www.neplodnost.cz s cílem poskytnout laické i odborné veřejnosti přiměřené informace o této problematice a možnostech léčby neplodnosti u nás, nabídnout spojení na specializovaná centra asistované reprodukce a další odborníky na reprodukční zdraví a přispět tak k naplnění touhy co největšího počtu nechtěně bezdětných párů po úplné rodině.

Kategorie: Neplodnost 
13.září 2005
Ve dvou patrech moderní výškové budovy Lighthouse v pražských Holešovicích vzniklo zdravotnické zařízení ISCARE I.V.F a.s., které se po desetiletém působení přestěhovalo z Hloubětína. V současné době se centrum pod vedením Prof. MUDr. Martina Frieda, CSc. a MUDr. Milana Mrázka, Ph.D. soustřeďuje na léčebné úkony a zákroky v léčbě neplodnosti, chirurgické zákroky při léčbě obezity, vyšetření trávicího traktu pomocí speciální technologie. Centrum provádí rovněž chirurgické výkony na oddělení „jednodenní chirurgie“.