Homosexualita


Kategorie: Homosexualita 
05.březen 2002
Krásní vznešení ptáci, symbol čistoty a věrnosti. Ptáci, kteří byli již od nepaměti přirovnáváni k lidem. Jejich chování a vlastnosti se v lecčem podobají těm našim, lidským. Zde je pár vět o tom, jak je to s homosexualitou u ošklivých káčátek, symbolu nerozlučného věrného manželství na celý život.

Kategorie: Homosexualita 
05.březen 2002
Společnost je stále tolerantnější a učíme se respektovat menšiny a jejich cítění. Trnem v oku církve je homosexuální láska a častým argumentem bývá nepřirozenost této alternativy života a její nepřítomnost v přírodě. Jak je tomu ale doopravdy?

Kategorie: Homosexualita 
10.duben 2000
Nikdy nebylo prokázáno, že by bylo možné se homosexualitě naučit.

Kategorie: Homosexualita 
10.duben 2000
Ženská homosexualita se také označuje jako “lesbická láska”.

Kategorie: Homosexualita 
10.duben 2000
Výraz homosexualita (z řeckého slova homos, stejný, a latinského sexus) znamená stejnopohlavnost.