Devitalizace


Kategorie: Devitalizace 
16.květen 2002
Na semináři pořádaném Svazem pacientů 13. května 2001 byla veřejnost seznámena s výsledky jednání Svazu pacientů s ministrem zdravotnictví.

Kategorie: Aktuality Devitalizace 
30.duben 2002
Na mimořádné tiskové konferenci Svazu pacientů 26. dubna 2002 v Praze byli novináři upozorněni na nové skutečnosti.

Kategorie: Aktuality Devitalizace 
18.březen 2002
Mimořádná tisková konference Svazu pacientů 15. března 2002 (připomínáme, že Svaz pacientů je řádným členem mezinárodní organizace pacientů - International Alliance of Patients´ Organizations) se věnovala současné situaci v ověřování devitalizací.

Kategorie: Devitalizace 
05.únor 2002
Následující materiál seznamuje se stanoviskem místopředsedy Svazu pacientů k problematice devitalizace a působení Vědecké rady MZ ČR.

Kategorie: Devitalizace 
05.únor 2002
I přes výrazný pokrok v onkologii existují i nadále pacienti s nádory, u kterých nemáme efektivní léčbu.

Kategorie: Aktuality Devitalizace 
30.leden 2002
Vědecká rada pro devitalizaci Svazu pacientů ČR dokončila přípravu protokolu devitalizace nádorů prsu.

Kategorie: Aktuality Devitalizace 
22.leden 2002
Vědečtí pracovníci, kteří se zabývají devitalizačními postupy v experimentu na zvířatech mají zákaz hovořit v mediích o výsledcích svých zkoumání

Kategorie: Devitalizace 
13.prosinec 2001
Mohlo by se zdát, že devitalizační technika má již po prvních klinických zkouškách obtížný start do života - obdobně jako v roce 1847 prosazovaná ""obyčejná metoda"" mytí rukou roztokem chlorového vápna na porodnici.

Kategorie: Aktuality Devitalizace Dokumenty 
16.červenec 2001
Svaz pacientů ČR zaslal ministru zdravotnictví ČR otevřený dopis k problematice klinické aplikace devitalizační chirurgické techniky při léčbě zhoubných nádorů. Dopis uvádíme v plném znění.

Kategorie: Devitalizace 
21.červen 2001
MUDr. Karel Fortýn, CSc., český chirurg, který se devitalizační technikou zabýval déle než třicet let, marně lékařské veřejnosti nabízel tento postup pro léčbu některých typů zhoubných nádorů. Po jeho náhlém úmrtí na plicní embolii v lednu 2001 se ujali tohoto nesnadného úkolu jeho žáci a spolupracovníci z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově.pod vedením RNDr. Vratislava Horáka, CSc.