Onkologie


Kategorie: Aktuality Rakovina Onkologie 
06.únor 2017

Použít vlastní imunitu jako zbraň proti zákeřné rakovině – to je princip imunoterapie. Nová metoda přináší pokrok v léčbě desítek pacientů s metastatickým melanomem, tedy pokročilou rakovinou kůže. Těm dokáže až trojnásobně prodloužit délku života. Třetině pacientů dává naději na dlouhodobé vyléčení. O novinkách v léčbě nádorů diskutovali onkologové z Česka i zahraničí na mezinárodním kongresu Prague Onco, který proběhl od 25. do 27. ledna 2017 v Praze.


Kategorie: Onkologie Rakovina Aktuality 
25.leden 2016

V poslední době se v médiích a reklamě objevují často zkreslené nebo i zcela nepravdivé informace, s nimiž se jejich autoři snaží vychválit údajné výhody protonové léčby zhoubného nádoru prostaty oproti fotonové. Rád bych chtěl některé dezinformace uvést na pravou míru, aby jak zdravotníci, tak případní pacienti nebyli mystifikováni.


Kategorie: Onkologie Aktuality 
12.září 2014

Od dob, kdy lékaři poprvé diagnostikovali rakovinu prsu, se tento typ karcinomu stal globálním „strašákem“ ženské populace. Výskyt tohoto onemocnění na celém světě v posledních 30 letech dramaticky vzrostl – zatímco ještě v roce 1980 to bylo 640 tisíc případů, v současnosti se jedná již o více než 1, 6 milionu případů. Pozitivní zprávou ale je, že klesá úmrtnost – v roce 1980 zemřelo na rakovinu prsu 40 % pacientek, aktuálně je to již jen 26 %. Současný výskyt onemocnění v České republice je 105 případů na 100 tisíc žen a jeden rok. Zvýšený počet nových případů a snižující se úmrtnost souvisí především s lepší diagnostikou a léčbou onemocnění.


Kategorie: Onkologie Aktuality 
22.srpen 2014
Každoročně v České republice onemocní rakovinou tlustého střeva a konečníku kolem 8000 obyvatel. Kolorektální karcinom tak představuje druhé nejčastěji vyskytující se nádorové onemocnění v České republice a v celosvětové statistice se Česká republika dlouhodobě udržuje na předních příčkách v počtu onemocnění na 100 tisíc obyvatel. Za účelem probrat nejnovější poznatky a trendy v oblasti diagnostiky a léčby pacientů s tímto onemocněním se sejdou 29. září v Praze přední čeští odborníci v rámci 6. postgraduálního kurzu Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP.

Kategorie: Onkologie Aktuality 
24.červenec 2014

Počet nemocných nebezpečnou formou rakoviny prostaty každoročně stoupá, ovšem velká část z nich ještě donedávna neměla o nemoci a léčbě dostatečné informace. Proto vznikla Online klinika pro onkologii prostaty, webový multimediální průvodce, který ústy předních onkologických odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby. Půlroční provoz online kliniky potvrdil, že pacienti
i jejich rodiny mají o informace k léčbě i nemoci velký zájem, což potvrzují odborníci věnující se chodu portálu. Jsou to:prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol,prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň,MUDr. Jana Katolická, Ph. D., Onkologicko-chirurgické odd. FN u sv. Anny, Brno,as. MUDr. Michaela Matoušková, UROCENTRUM, Praha 2 aMUDr. Marcela Koudelková, manažerka projektu.


Kategorie: Onkologické aktuality Aktuality 
10.prosinec 2013
Téměř dvacet sedm tisíc žen využilo mimořádný preventivní program Všeobecné zdravotní pojišťovny a přišlo od května do konce listopadu na mamografické či sonografické vyšetření prsou. Jde tak letos o třetí nejúspěšnější program ze všech nabídek zdravotní prevence, kterou VZP svým klientům umožnila čerpat nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Větší zájem byl jen o bezplatnou dentální hygienu (47 016 klientů) a očkování proti chřipce zdarma (ke konci listopadu 37 tisíc klientů; trvá až do konce roku). Žádná jiná zdravotní pojišťovna takový zájem o své preventivní programy nezaznamenala.

Kategorie: Onkologie 
03.prosinec 2013
S převratnou novinkou pro své klientky, kterým lékaři zjistili rakovinu prsu v časném stadiu, přichází od začátku prosince 2013 VZP. Všeobecná zdravotní pojišťovna bude zcela nově hradit unikátní test Oncotype DX - ten pomáhá rozlišit mezi nemocnými, kterým chemoterapie může pomoci a naopak těmi, u kterých by chemoterapie znamenala jen zbytečnou zátěž organismu a riziko vedlejších účinků. Test Oncotype DX hradí VZP svým pojištěnkám jako jediná pojišťovna v České republice.

Kategorie: Onkologické aktuality 
04.říjen 2013
Říjen je celosvětově vyhlášen měsícem boje proti rakovině prsu. Poprvé byl takto nazván roku 1985 v USA jako NBCAM (National Breast Cancer Awerenes Month – měsíc národního povědomí o rakovině prsu) za spolupráce veřejných služeb, pacientských organizací, odborných lékařských sdružení a vládních agentur. Postupně byl zdůrazněn hlavní cíl – zvýšit informovanost a odpovědnost žen za své zdraví v prevenci i léčbě karcinomu prsu.

Kategorie: Onkologické aktuality 
13.září 2013
Nadační fond onkologie pro 21. století ve spolupráci s Thomayerovou nemocnicí a módním salonem Magic Helena pořádají v úterý 17. září 2013 od 19 hodin jubilejní 20. společenský večer nazvaný „Sebevědomí pro každý den“, na němž jako modelky vystoupí ženy, které podstoupily léčbu rakoviny prsu. Slavnostního setkání se uskuteční v HuDi klubu Ilusion (Vinohradská 48, Praha 2).

Kategorie: Onkologické aktuality 
29.srpen 2013
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) zaujímá přední místo v komplexní péči o pacienty s onkologickým onemocněním a v řadě diagnóz je na místě prvním. Onkologickou klinikou VFN a 1. LF UK projde každý rok průměrně 1 200 nových pacientů a počet pacientů vyšetřených před, v průběhu a po ukončené léčbě je pak každý rok více než 30 tisíc.