Rakovina


Kategorie: Rakovina Aktuality 
09.červenec 2017

Zaznamenaný pravdivý příběh ženy, který by se dal označit poselstvím naděje a vůle k životu.
Rok 1966 byl pro mnohé obdobím politického uvolňování a naděje na lepší život ve společnosti. Pro mě to ale byla pochmurná doba, kdy jsem poprvé vážně onemocněla. Bylo mi 28 let a pracovala jsem jako zubní instrumentářka, když mi lékaři zjistili zhoubný nádor tenkého střeva. Byla jsem vdaná a měla jedno dítě. V té době byla rakovina považována za konečný ortel.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
05.červenec 2017

Lidé s leukemií si často kladou otázky, zda nebudou nemocí trpět jejich děti nebo příbuzní? Ale i zdraví lidé mají někdy obavy, zda nemají dispozice ke vzniku rakoviny. Brněnští lékaři dnes dokáží díky nejnovějším metodám na tyto otázky odpovídat stále lépe, a včas tak pomáhat rodinám a jedincům, kteří jsou leukemií potenciálně ohroženi.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
18.červen 2017

Dle TZ z 15. června 2017 Celkem sedm požadavků je obsahem memoranda, které koncem května podepsaly organizace sdružené pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu. Společně chtějí jednat se zástupci státní správy, politické scény, zdravotních pojišťoven i se zástupci odborné lékařské společnosti a upozornit je na aktuální problémy žen s nevyléčitelnou nemocí.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
08.červen 2017

Nádorová onemocnění mozku představuje pro člověka závažný problém, ať už se jedná o jeho zhoubnou či nezhoubnou formu. Prostor v lebce, která mozek chrání, je limitovaný, a proto mohou i nezhoubné nádory svým růstem a tlakem na okolní tkáň ohrozit jedince na životě.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
28.duben 2017

Proaktivní přístup zdravotních pojišťoven a rychlá reakce Státního ústavu pro kontrolu léčiv umožnili snížení ceny za léčivý přípravek Sutent o 5 %. Díky tomu bude tento lék v České republice od 1. 6. 2017 dostupný pro více onkologických pacientů.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
31.březen 2017

Klub pacientů mnohočetný myelom ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou vyhlašují k datu 30. března 2017 Národní den myelomu u příležitosti světového měsíce myelomu. Mnohočetný myelom je druhé nejčastější nádorové onemocnění krve, které postihuje především starší 60 let. Nemoc není v současné době plně vyléčitelná a má tendenci po léčbě opětovně propukat. Šance na vyléčení se snižuje o to více, že mnozí pacienti zaměňují příznaky nemoci za běžné projevy pokročilého věku a lékařskou pomoc vyhledají až příliš pozdě. Zajímavé je, že choroba byla objevena před 130 lety v Praze profesorem Otto Kahlerem, který prvně popsal případ myelomu i se změnami v ledvinách.


Kategorie: Aktuality Kožní nemoci Rakovina 
16.březen 2017

Na bezmála čtyřnásobek stoupl za poslední tři roky počet klientů VZP, kteří využívají příspěvek na vyšetření kožních znamének. Tím značně snižují riziko, že by u nich mohl propuknout zhoubný melanom. Ten je nejagresivnějším typem rakoviny kůže a nezřídka bývá smrtelný. Včasný záchyt dává mnohem větší šanci na vyléčení. V roce 2016 o příspěvek na vyšetření požádalo 9 158 klientů a VZP jim vyplatila přes 4,1 milionu korun. Stejný benefit je v nabídce i pro letošní rok. Lékaři doporučují, aby si lidé nechali znaménka vyšetřit dříve, než teď po zimě začnou s pobytem na slunci.


Kategorie: Aktuality Nemoci a jejich příznaky Rakovina 
28.únor 2017

Mezi vzácné nemoci se řadí choroby, které postihují méně než 10 lidí na 100 000 obyvatel ročně. Mezi ně patří také mnohočetný myelom, kterým ročně onemocní 4–6 pacientů na 100 000 obyvatel. Celosvětově trpí mnohočetným myelomem 230 tisíc osob a každým rokem je nemoc diagnostikována dalším 114 tisícům lidí. V současné době je již naštěstí pro pacienty dostupná léčba a to i pro ty, kterým se nemoc po prvotním vyléčení vrátí.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
28.únor 2017

V roce 2017 vstoupí na trh v ČR nové léky pro onkologickou a hematonkologickou léčbu – biosimilární rituximab, trastuzumab a pegfilgrastim. Tyto léky mohou snížit finanční náročnost léčebné terapie až o stovky miliónů ročně, a léčba se tak k pacientům dostane rychleji a ve větší míře. Shodli se na tom účastníci odborného setkání Biosimilars: budoucnost biologické léčby v pražském IKEMu  v únoru 2017.


Kategorie: Rakovina Aktuality 
27.únor 2017

Podle průzkumu pro pacientskou organizaci Mamma HELP by téměř 20 % žen před svými dětmi tajilo diagnózu rakoviny prsu. Děti by podle nich taková zpráva vystrašila, případně by jí stejně nerozuměly. Podle psychologů je ale důležité s dětmi o nemoci hovořit otevřeně. Zatajování či záměrné mlčení jsou pro děti velmi stresující. Mamma HELP proto nově nabízí pražským ženám s rakovinou prsu psychologickou poradnu zaměřenou právě na rodinnou komunikaci v době, kdy matka prochází fyzicky i psychicky náročným obdobím. Pokud se pilotní provoz v pražském centru osvědčí, otevřou se podobné poradny také v dalších městech, kde organizace působí.