Rakovina


Kategorie: Aktuality Rakovina 
13.květen 2020

Ročně umírá na nádorové onemocnění více než 27 tisíc lidí. Tato onemocnění jsou druhá nejčastější příčina úmrtnosti, po kardiovaskulárních onemocněních. Počet pacientů s rakovinou každým rokem narůstá, jak ukazuje analýza, kterou vypracovala VZP k příležitosti Českého dne proti rakovině. V letošním roce je tradiční sbírka a prodej kytiček z důvodu epidemie Covid-19 přesunuta na 30. září, v průběhu května však bude probíhat on-line kampaň s prodejem e-kytiček.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
12.únor 2020

Od února 2020 jsou pacienti, kteří podstupují ve FN Motol v rámci své onkologické léčby radioterapii, ozařovaní prostřednictvím moderního přístrojového vybavení. Nově instalované lineární urychlovače se vyznačují především zvýšenou geometrickou přesností, automatizací pohybů jednotlivých komponentů urychlovače, intuitivním ovládáním a vybavením přídavnými zobrazovacími systémy. Zejména díky přesnějšímu dodání dávek do nádorových ložisek je možné aplikovat při jedné návštěvě větší dávku záření než dříve. Tím se zkracuje i celková doba ozařování. Např. u onemocnění, která se dříve léčila cca 2-3 týdny, lze léčbu absolvovat během  3-5 návštěv.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
08.únor 2020

Odhadem polovina pacientek se zhoubným onemocněním vaječníků v České republice stále není geneticky testována na genetickou mutaci BRCA1 či BRCA2. U příležitosti Světového dne boje proti rakovině zahájil Nadační fond Hippokrates společně s ONKO Unií, o.p.s. osvětovou kampaň, kterou chce upozornit na důležitost genetického testování u indikovaných pacientek. Genetická mutace BRCA1 a BRCA2 nesouvisí pouze s rakovinou prsu, ale hraje velmi důležitou roli u pacientek se zhoubným onemocněním vaječníků. Včasné genetické testování na genetickou mutaci BRCA1 a BRCA2 je prevencí i součástí léčby


Kategorie: Aktuality Rakovina 
21.leden 2020

Amelii, z. s., se díky spolupráci se zahraničními odborníky a Mezinárodní psychoonkologickou společností (IPOS) podařilo připravit překlad pracovního sešitu pro onkologicky nemocné. Ten si nemocní budou moci vzít domů a sami dle svého tempa a potřeb pracovat na tom, jak lépe zvládnout vpád nemoci do vlastního života. Onkologické onemocnění totiž zasahuje nejen tělo, ale rovněž psychiku a sociální okolí nemocného.


Kategorie: Rakovina Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
14.leden 2020

Zcela nový způsob aplikace cytostatika poprvé v ČR použili lékaři FN Motol při léčbě 3leté pacientky s nádorovým onemocněním sítnice. Jedná se o přímou injekční aplikaci cytostatik do oka, která umožňuje docílit ve sklivci dostatečné koncentrace léku a zvyšuje tak pravděpodobnost úspěšného vyléčení. Dosud byla tato metoda dostupná pouze v několika zahraničních centrech, nyní se dostává i k českým pacientům, jak bylo uvedeno na TK v Praze 14. ledna 2020.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
05.prosinec 2019

U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků připomíná nezisková organizace Amelie, z.s. významné výročí akreditace svého dobrovolnického programu, který již více než deset let pomáhá lidem s rakovinou i jejich blízkým žít běžný život. Tato pomoc se neobejde bez dobré vůle a ochoty desítek dobrovolníků.


Kategorie: Rakovina Aktuality 
02.prosinec 2019

Konference I slova léčí v letošním roce 2019 byla již čtvrtou v pořadí. Tentokrát se věnovala tématu specifické komunikace s onkologicky nemocnými pacienty a jejich nejbližšími. Do Konferenčního centra GreenPoint se sjelo téměř 90 účastníků - zdravotníků, sociálních pracovníků, pečovatelů, psychologů a zaměstnanců i dobrovolníků pacientských organizací. Program konference byl rozdělen do dvou bloků. Organizace se ujala Amelie, z.s. s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
22.listopad 2019

Varlata, koule, testes. Tři slova a jeden význam. Představovat tento párový orgán uložený v šourku muže asi není nutné. Ale málokdo o varlatech ví víc než to, že produkují spermie, ale už neví, že také vyžadují speciální péči.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
01.listopad 2019

Samovyšetření prsů je nejjednodušší metoda, jak včas zachytit rakovinu prsu a zachránit si život. Naučte se jak ho správně provádět sobě či své partnerce a odhalit tak případnou rakovinu v časném stádiu. Problematika se týká každé ženy. Nejčastěji onemocní ženy ve věku 20 – 54 let! Proto je důležité prsy znát a pravidelně je kontrolovat!


Kategorie: Aktuality Rakovina 
26.říjen 2019

Komunikace zdravotníků s onkologicky nemocnými představuje základ úspěšné spolupráce na léčbě. Díky ní mohou nemocní získat potřebnou důvěru nejen v lékaře, ale i v léčbu. Této oblasti se v ČR věnuje zatím jen málo prostoru jak při vzdělávání zdravotníků, tak v emancipaci nemocných. Jednou z akcí, která toto téma otevírá, je letošní ročník konference s názvem I slova léčí.