První pomoc


Kategorie: Aktuality První pomoc 
18.srpen 2016

Třetí ročník akce Den první pomoci připravila farmaceutická společnost Pfizer ve spolupráci se záchranáři pražského Červeného kříže. Paradoxně lidé považují za nejrizikovější situace autonehody nebo extrémní sporty. Z  průzkumů ale vyplývá, že kolem 40 % nehod a úrazů, kdy museli lidé poskytnout první pomoc, se stalo v domácnosti nebo na pracovišti. Je tedy mnohem větší pravděpodobnost, že první pomoc bude potřebovat někdo z našich blízkých.


Kategorie: Aktuality První pomoc 
21.září 2015

V simulačním centru Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze začalo v pátek 18. září 2015 třídenní metodické cvičení záchranářů z celé České republiky „Pražská 155“. Odborníci na jejich vzdělávání kromě přednášek a výměny zkušeností řešili vzorové úlohy včetně příkladů pedagogické práce s využitím pacientských simulátorů – tzv. umělých pacientů.

 


Kategorie: Aktuality První pomoc 
28.srpen 2015

Pět minut – to je chvíle, která při zástavě dechu rozhoduje o životě nebo smrti člověka. Včasná pomoc z rukou laika může bližnímu často zachránit život. Jak se zachovat v krizové situaci, poskytnout masáž srdce nebo oživit tonoucího – tyto a další dovednosti si v sobotu 22. srpna 2015 vyzkoušeli návštěvníci aquaparku v pražských Čestlicích. 


Kategorie: První pomoc Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
04.červen 2014

IV. odborné sympózium České resuscitační rady (ČRR) s mezinárodní účastí proběhlo 30. května 2014 v Praze s  více než 330 lékaři a záchranáři. Bohatý interdisciplinární program byl věnován přednostně neodkladné kardiopulmonální resuscitaci (KPR).


Kategorie: První pomoc 
13.červen 2012
Při jakémkoliv pobytu v přírodě je člověk ohrožen klíšťaty, komáry a dalším nepříjemným hmyzem. Klíšťata a komáři přenášejí nebezpečnou lymskou boreliózou, kterou se nejčastěji nakazí právě děti ve věku 5 až 9 let, a proti které dosud není žádná obrana v podobě účinného očkování.

Kategorie: První pomoc 
14.leden 2012
Současným trendem moderní medicíny je léčba hemofilie s využitím rekombinantních přípravků. Ty jsou v České republice podávány především dětským hemofilikům. Podle průzkumu Českého svazu hemofiliků je ve skupině do 18 let využívá již 49 % hemofiliků. Oproti tradiční léčbě na bázi lidské plazmy od dárců je u nich prakticky vyloučen přenos infekcí a virových nákaz. Děti hemofilici se díky rekombinantní léčbě již například téměř nesetkávají s hepatitidou typu C. Ke zkvalitnění jejich života přispívá také preventivní profylaktická léčba, která snižuje riziko krvácení, a tím i riziko poškození kloubů, které je typické především u starších hemofiliků. Rodiče hemofiliků by velmi uvítali, pokud by profylaktická léčba u jejich dětí pokračovala i v dospělosti.

Kategorie: První pomoc 
25.říjen 2011
1. LF UK a VFN v Praze vyhovuje zvýšenému zájmu veřejnosti o kurzy první pomoci pořádané týmem lékařů a studentů 1. LF UK a VFN v Praze. Proto znovu zve na nový kurz.

Kategorie: První pomoc 
21.říjen 2011
Ošetřovatelská poliklinika v rámci vzdělávání pořádá přednášku pro veřejnost na téma:

Kategorie: První pomoc 
22.duben 2010
Zdravíme nejen webové stránky Komory záchranářů, ale i webové stránky www.medicina.cz, které čtou záchranáři, lékaři, zdravotníci i laici. Na konci dubna bude v Divadle FX Šaldy v Liberci odborné sympózium Akutní stavy v poučných scénářích a kazuistikách, které pořádá Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci. Technická unverzita v Liberci - Ústav zdravotnických studií a Krajskánemocnice v Liberci zvou na odborné sympóziumAkutní stavy v poučných scénářích a kazuistikáchLiberec, Divadlo FX Šaldy28. dubna 2010 - 8,30

Kategorie: První pomoc 
30.březen 2010
Ze všech registrovaných otrav v ČR jich více než polovina připadá na dětské pacienty. Nejrizikovější skupinou jsou děti mezi 1 až 3 lety, které tvoří více než polovinu dětských pacientů postižených otravami. K 70 – 90 % otrav dojde doma.Nejčastějším místem otrav jsou kuchyně (3/4 případů). Nejčastěji se děti otráví léky, chemickými látkami a rostlinami. Toto je smutná bilance vážných stavů u dětí, které jsou ve své podstatě zcela zbytečné. Problematice otrav byla věnovaná TK v březnu 2010 v Praze za přítomnosti odborníků z Toxikologického informačního střediska 1. LF UK a VFN.