Prostata


Kategorie: Aktuality Prostata Rakovina 
19.listopad 2020

Párovým mužským orgánem (lidově zvaným koule) jsou varlata, odborněji testes. Tento orgán uložený v šourku je nepostradatelnou součástí reprodukce. Zde se vyvíjejí spermie ve 32,9 stupních Celsia 72 dní.  Tyto intimní partie by se neměly příliš vystavovat nadbytečnému teplu – například častým saunováním nebo položeným notebookem na klíně. Také kouření je poškozuje - snižuje počet i jejich pohyblivost.


Kategorie: Aktuality Prostata Rakovina 
06.listopad 2017

Zhoubný nádor prostaty je u mužů v tuzemsku vůbec nejčastějším typem rakoviny. A ze všech onkologických onemocnění představuje pro mužskou část populace třetí nejčastější příčinu úmrtí. Šance na úspěšnou léčbu se výrazně zvyšuje u případů, které se podaří odhalit co nejdříve. Pro mnoho mužů tak může být doslova životně důležité absolvovat ve vhodný čas správné preventivní vyšetření. VZP proto od 1. listopadu spouští pro své klienty exkluzivní bonusový program, ve kterém jim na speciální preventivní prohlídku nabízí příspěvek až 2 100 korun.


Kategorie: Aktuality Prostata 
28.březen 2017

Rakovina prostaty je u českých mužů nejčastějším zhoubným nádorem a zároveň se jedná o druhou nejčastější příčinu úmrtí. Této problematice je stále věnovaná velká pozornost, protože rakovina prostaty se zpočátku nijak neprojevuje. Příznaky se objeví, až když už je onemocnění pokročilejší. Medián věku, kdy je mužům zjištěna, je v současnosti 68 let. Proč toto onemocnění vzniká, nevíme, jisté pouze je, že svou roli hraje genetika. Onemocnění rakovinou prostaty u otce či bratra zvyšuje riziko vzniku, a to až dvou a půl násobně. Obecně se soudí, že vyšší příjem masa a živočišných tuků stejně jako například kouření může riziko vzniku zvyšovat, ale přímá souvislost dosud prokázána nebyla. Jedinou nadějí je včasné zachycení. Pokud je onemocnění diagnostikováno brzy, má muž velkou šanci na vyléčení. Je tedy velmi důležité, aby muži poctivě docházeli na pravidelná preventivní vyšetření.


Kategorie: Aktuality Prostata 
17.srpen 2016

V současnosti žije v České republice dle odhadů více než 60 000 mužů s rakovinou prostaty. Ale ne všichni tito muži vědí, že tímto karcinomem trpí. U mužů bývají často obavy z vyšetření, proto se k tomuto problému stále vracíme. Muži se nejvíce obávají se, že pokud jim bude zjištěna rakovina, zhroutí se jim dosavadní život. „Možnosti léčby karcinomu prostaty se ale neustále vyvíjejí
a moderní medicína pomáhá nepříjemnosti šetrně a efektivně eliminovat až na minimum. Nemocní muži tak mohou i přes toto onemocnění žít spokojený život,“ uvádí doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.


Kategorie: Aktuality Prostata Rakovina 
17.červen 2016

Výskyt zhoubného nádoru prostaty se trvale zvyšuje. Zatímco v roce 2012 v České republice žilo 43 913 mužů, kteří rakovinu prostaty měli nebo ji v minulosti prodělali, pro rok 2015 se předpokládal výskyt až 59 293 případů – to představuje nárůst o 35 %. Je proto zásadní, aby se muži více zajímali o své zdraví a včas podstoupili vyšetření, které může onemocnění odhalit ještě ve stádiu, kdy je dobře léčitelné. K tomu má dopomoci také preventivní akce „Běž s tátou na vyšetření“, která proběhne 21. června letošního roku na Karlově náměstí v Praze.


Kategorie: Aktuality Prostata 
15.duben 2016

Karcinom prostaty je nejčastější nádorové onemocnění u mužů a po karcinomu plic druhá nejčastější příčina úmrtí z onkologických diagnóz. V České republice, i díky zlepšené diagnostice, pacientů s tímto onemocněním přibývá. Odstranění prostaty dokáže většinu pacientů s lokalizovaným onemocněním vyléčit. Jubilejní pětistá laparoskopická operace prostaty na Urologické klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se uskutečnila během kurzu s přenosem 3D laparoskopických operací mimo operační sál, který se konal 11. dubna 2016.

 


Kategorie: Prostata Aktuality 
22.březen 2016

Podle statistických údajů je rakovina prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých zemích. Výskyt rakoviny prostaty zaznamenal v české populaci za posledních deset let nárůst o 56 %. Zatímco v roce 2012 u nás žilo téměř 44 tisíc mužů, kteří rakovinu prostaty prodělali, pro rok 2016 se předpokládá výskyt až 64 tisíc případů. Zároveň se také snižuje věk nemocných a podíl mladých mužů s tímto onemocněním nepřetržitě roste. Muži by na preventivní prohlídky měli docházet už od 50 let věku. Věkový průměr pacientů se totiž neustále snižuje a evidují se i případy u mladších mužů. 


Kategorie: Aktuality Prostata Rakovina 
16.červen 2015

Rakovina prostaty představuje v České republice nejčastější zhoubné onemocnění u mužů. Její výskyt v posledních letech vzrůstá a průměrný věk pacientů klesá. Podle odhadů bude v roce 2015 rakovina prostaty v České republice diagnostikována u téměř 10 tisíc mužů a celkový počet nemocných přesáhne počet 60 tisíc. Tento plošný nárůst výskytu je ale z velké části způsoben faktem, že moderní metody odhalí větší množství nádorů, než tomu bylo před lety. Pozitivní také je, že dochází k poklesu úmrtnosti pacientů. Počet nemocných v pokročilém stádiu, kdy jsou již přítomny metastázy a nemoc má špatnou prognózu, však neklesá.


Kategorie: Aktuality Prostata Rakovina 
30.duben 2015

Zhruba 9 tisíc mužů se v Česku každý rok od lékařů dozví, že mají rakovinu prostaty. Nepočítáme-li nádory kůže, jde u mužské populace o nejčastější nádorové onemocnění. V žebříčku úmrtnosti je na třetím místě. Svou roli hraje i to, že zdaleka ne všichni věnují dostatečnou pozornost prevenci. VZP proto nabídne nejvíce ohroženým klientům příspěvek 2 500 korun na speciální preventivní prohlídku. Ta by u nich měla rakovinu prostaty vyloučit, případně ji odhalit včas, kdy je ještě velká šance na úspěšnou léčbu.


Kategorie: Prostata Aktuality 
27.únor 2015

V lednu roku 2014 vznikla Online klinika pro onkologii prostaty (ONKO Prostaty) – webový multimediální průvodce, který ústy předních odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby tohoto zhoubného onemocnění. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout pacientům potřebné informace a nabídnout jim pomoc v jejich nelehké situaci. Roční provoz online kliniky potvrdil, že se tento cíl podařilo naplnit a webový průvodce se stal důležitým informačním zdrojem jak pro nemocné, tak pro jejich rodinné příslušníky, přesto informace veřejnosti jsou stále nedostatečné.