Poruchy srdečního rytmu


Kategorie: Aktuality Poruchy srdečního rytmu 
21.srpen 2020

Brandýská nemocnice v současné době nabízí svým pacientům možnost domácího monitorování srdce za pomoci mobilního telefonu. Hlavní výhodou je možnost vyšetřit díky dlouhodobějšímu monitorování srdeční činnosti také pacienty s méně frekventovanými arytmiemi, které není možné běžným způsobem zachytit.


Kategorie: Aktuality Poruchy srdečního rytmu 
18.květen 2018

 Pacienti v komatu, které přetrvává 7 dnů po zresuscitované náhlé srdeční zástavě a ROSC, jsou častými klienty pohledem medicínské a lékařské etiky, pro rozhodnutí o další léčbě  či jejím přerušení a pro poskytování pouze paliativní péče. Neurologové se nyní podrobněji zabývají zpřesňujícími funkčními MRI, která jsou prognosticky podstatně spolehlivější.


Kategorie: Aktuality Poruchy srdečního rytmu 
29.říjen 2016

 U příležitosti Světového dne mrtvice, který připadá na 29. října poukazují odborníci na záludnost postižení. Cévní mozková příhoda (CMP), neboli mrtvice, je způsobena buď nedokrevností mozku při uzávěru některé z mozkových tepen (tzv. ischemická CMP) nebo krvácením do mozku (tzv. hemoragická CMP).


Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
25.červen 2012
Aktuální průzkum společnosti STEM/MARK ukázal, že více než jedna třetina lidí by nepoznala projevy nejčastější poruchy srdečního rytmu, fibrilace síní. Pokud tato srdeční arytmie není odhalena včas, hrozí člověku vážné zdravotní komplikace. Dotyčného může například postihnout cévní mozková příhoda (CMP), jež má ve spojení s fibrilací síní závažnější průběh. Zároveň téměř celá polovina těchto pacientů do jednoho roku od prodělané CMP umírá. Částečně lze předcházet těmto komplikacím zvyšováním povědomí o této nemoci a jejích projevech. Své znalosti lze otestovat v jednoduchém testu.

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
11.duben 2012
Nepravidelné nebo zrychlené bušení srdce, zadýchávání se, únava – to jsou některé projevy nejčastější srdeční arytmie, tzv. fibrilace síní. Postihnout může člověka, který se dlouhodobě potýká se srdečním onemocněním nebo se léčí s vysokým krevním tlakem. Mezi pacienty se však najdou i lidé, kteří nemají žádné potíže a přesto jsou vystaveni riziku některých závažných komplikací. Občanské sdružení Rytmus srdce si klade za cíl spojit pacienty s poruchami rytmu srdce a jejich organizace, nadace i profesní sdružení s partnery z oblasti medicínského průmyslu za účelem zvyšování povědomí o srdečních arytmiích, jejich diagnostice a léčbě. Proto znovu připomínáme nebezpečí fibrilace síní. (Informace o sdružení na: www.rytmus-srdce.cz.)

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
07.listopad 2011
Srdce, sval o velikosti mužské pěsti, je nejvýkonnějším orgánem v lidském těle. Je obklopeno plicními laloky, cévami a tepnami. Je chráněné prsní kostí, žebry, páteří, svaly a šlachami. Srdce začíná bít už čtvrtý týden od početí a jeho dlouhá cesta končí jen několik málo okamžiků před smrtí.

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
02.březen 2005
Jaká je chirurgická léčba fibrilace síní? Pro některé pacienty s fibrilací síní je vhodná chirurgická léčba tohoto problému. Výkon se provádí v celkové anestezii na otevřeném srdci a vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci.

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
01.březen 2005
Co je to ablační terapie? Ablační terapie je jednou z možností léčby fibrilace síní, vhodná zejména pro pacienty, kteří netolerují léčbu antiarytmiky nebo u kterých tato léčba selhala.

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
28.únor 2005
Jak se fibrilace síní léčí? Existuje mnoho možností, jak léčit fibrilaci síní. Hlavním cílem je navrátit srdci normální rytmus, kontrolovat srdeční akci a působit proti vzniku centrální mozkové příhody.

Kategorie: Poruchy srdečního rytmu 
01.únor 2005
Které chirurgické metody se používají k léčbě selhání srdce?