Poruchy spánku


Kategorie: Aktuality Poruchy spánku 
23.září 2016

Spánek a sny byly vždy předmětem mytologie a přisuzovala se jim mytická moc. Jeho kvalita a množství má vliv na naše zdraví i délku života. Nedopřejeme-li dlouhodobě našemu tělu dostatek odpočinku nebo je náš spánek nekvalitní, může to mít vliv na vznik kardiovaskulárních chorob a dalších nemocí. 


Kategorie: Poruchy spánku Aktuality 
30.březen 2016

Mimořádné příhody a nehody v příčinné souvislosti se spánkovou deprivací znamenají v USA ekonomický náklad 43 – 56 miliard US dolarů ročně. Exekutivní pozornost je na spánkovou deprivaci obzvláště citlivá. Kognitivní schopnosti a jejich zhoršení při dlouhé bdělosti jsou individuálně velmi odlišné a kromě toho významně závisí na cirkadianní rytmicitě. Mírný stupeň únavy je srovnatelný s lehkou až střední opilostí. U lékaře postihuje úroveň bdělosti, jeho schopnost rozhodování a v naléhavých situacích ohrožuje bezpečnost pacientů. Vztahuje se to i na lékaře po noční službě.


Kategorie: Aktuality Poruchy spánku 
18.březen 2016

V současné době je více než 30 % populace dětského i dospělého věku ohroženo poruchami spánku. Proto WHO (World Health Organisation) společně s WASM (World Association of Sleep Medicine) vyhlašují každoročně Světový den spánku, který letos připadá na 18. března 2016.


Kategorie: Poruchy spánku Aktuality 
14.březen 2014

Spánek je jednou ze základních biologických potřeb a předpokladem  zdravého a spokojeného života. Moderní životní styl, doprovázený často stresem a dlouhou či nepravidelnou pracovní dobou, přispívá k rozvoji spánkových potíží. Spánkové poruchy již představují epidemii. Protože těmto problémům je možné předcházet prevencí, kontrolou a správnou léčbou vyhlašuje se Světový den spánku, který letos připadá na pátek 14. března.


Kategorie: Poruchy spánku 
20.březen 2012
Pro veřejnost je každoročně organizován Světovou Asociací Spánkové Medicíny (World Association of Sleep Medicine) Světový den spánku (World Sleep Day). K této akci se každoročně připojuje Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Také letos uspořádala ve spolupráci s VZP týden zdravého spánku v době od 2. do 6. 4. 2012.

Kategorie: Poruchy spánku 
17.březen 2010
Tisková konference 16. března 2010 se konala v Praze u příležitosti Mezinárodního dne spánku a Evropského dne narkolepsie pod záštitou prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA – děkana 1. LF UK a MUDr. Jana Břízy, CSc., MBA – zástupce ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice.

Kategorie: Poruchy spánku 
20.březen 2007
Bohužel nežijeme v době Homérovy Iliady, kdy v dávných časech antické mytologie existoval bůh spánku Hypnos s jedinečnou schopností uspávat všechny živé tvory. A to včetně všech bohů, dokonce i nejvyššího boha Dia. Dnes pro značnou část lidí není spánek samozřejmou a přirozenou součástí každodenního života. Nespavost se stala strašákem moderní civilizace. Narůstající počet pacientů postižených nespavostí nebo nějakou jinou poruchou spánku tuto situaci dokládá.

Kategorie: Poruchy spánku 
21.září 2005
Někteří lidé se domnívají, že vzbuzením náměsíčných lidí je možné ohrozit jejich zdraví. Prý jim tak lze přivodit až infarkt myokardu. Odborníci však říkají, že je to krajně nepravděpodobné.

Kategorie: Poruchy spánku 
02.listopad 2004
Spánek má několik důležitých funkcí: umožňuje fyzickou i psychickou obnovu, zvyšuje odolnost proti nemocem, pomáhá ukládání naučeného do paměti, emoční konsolidaci zážitků. Normální spánek má význam také například pro zdravý růst organismu, regeneraci tkání a hojení, reguluje imunitní funkce.

Kategorie: Poruchy spánku 
11.září 2000
Syndrom neklidných nohou je běžně znám od roku 1945.