Kouření


Kategorie: Aktuality Kouření 
16.leden 2017

Závislost na tabáku je nemoc. V České republice jí trpí přibližně 2,2 milionu lidí a ročně kvůli ní předčasně zemře kolem 16 tisíc pacientů, kteří vinou kouření ztratí v průměru 15 let života, jak zaznělo na TK v lednu 2017 v Praze. 


Kategorie: Aktuality Deprese Kouření 
02.září 2016

Mezi typické mýty o kouření patří i informace, že pomáhá ve stresu, při depresi nebo obecně zlepšuje psychický stav. Velké množství studií, které proběhly po celém světě, i analýza výsledků téměř 4 000 pacientů Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK však prokázala naopak zmírnění depresivních příznaků, když pacient přestal kouřit. 


Kategorie: Aktuality Kouření 
17.květen 2016

Fakultní nemocnice Hradec Králové je od května nekuřáckým pracovištěm. Kuřáci si v areálu zapálí cigaretu už jen na šesti vyhrazených místech. I tady ale budou mít na očích informace o škodlivosti kouření a možnostech odvykání. Zákaz platí jak pro zaměstnance, tak i pacienty. Nemocnice se tím připojila k Evropské síti nekuřáckých nemocnic.


Kategorie: Aktuality Kouření 
18.duben 2016

Závislost na tabáku je nemoc, kterou v České republice trpí přibližně 2,2 milionu lidí. Ročně kvůli ní předčasně zemře kolem 16 tisíc pacientů, kteří vinou kouření ztratí v průměru 15 let života. „Přitom dobré zákony kontroly tabáku nejen sníží prodej cigaret, a tím i devastující vliv na zdraví obyvatel dané země, ale přinesou užitek i pro její ekonomiku. Vysoké zdanění, nekuřácké veřejné prostory, zákaz reklamy a sponzorování, velká obrázková varování – to všechno je účinnou prevencí kouření,“ říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku z III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.


Kategorie: Aktuality Kouření 
01.duben 2015
Terapie na bázi inkretinového systému v léčbě pacientů s diabetem mellitem 2. typu se stále více uplatňuje v praxi. Jedním z účinků některých těchto preparátů je navození žádoucího snížení hmotnosti. Liraglutid, jakožto agonista receptoru glucagon like peptidu-1, byl nedávno schválen pro léčbu obezity. Je známo, že zanechání kouření vede u většiny pacientů k váhovému přírůstku, jehož přesnější příčina není známa. Kromě zvýšení kalorického příjmu po zanechání kouření je zvažována zejména role nikotinu, který u kuřáků stimuluje bazální metabolismus. Role inkretinů ve váhovém přírůstku po zanechání kouření byla předmětem zkoumání našeho grantu, jehož zjištění naznačují, že inkretinové hormony se nezdají být zapojeny do změn hmotnosti a energetického metabolismu po zanechání kouření.

Kategorie: Rakovina Kouření Aktuality 
26.září 2014
Ačkoliv je kouření spojováno zejména s rakovinou plic, rakovina močového měchýře je druhým typem rakoviny nejvíce souvisejícím s kouřením. Přibližně 65 % všech případů tohoto onemocnění u mužů je vyvoláno cigaretovým kouřem a kuřáci mají až 4x vyšší riziko onemocnění než nekuřáci. Při zanechání kouření pak riziko klesne o 40 % už po 4 letech. Nejčastějším projevem onemocnění je krev v moči, příznak, který by neměl být podceňován a měl by vést k vyhledání lékaře.

Kategorie: Kouření Aktuality 
24.září 2014
Ve středu 24. září 2014 se v Centru pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN (na poliklinice VFN, Karlovo náměstí 32) schází řešitelský tým pro projekty úspěšné spolupráce s Mezinárodní společností sester v onkologické péči. Tyto projekty jsou zaměřené na intervenci sester u pacientů, kteří kouří. Přítomna bude také v září 2014 zvolená prezidentka ISNCC Stella Bialous.

Kategorie: Kouření Aktuality 
03.červen 2014
Poslední květnový den se již tradičně nese ve znamení boje proti tabáku. Světový den bez tabáku každoročně připadá na 31. května. Členské státy Světové zdravotnické organizace poprvé vyhlásily světový den bez tabáku v roce 1987. Kampaň upozorňuje na zdravotní rizika spojená s kouřením a má za cíl prosazovat efektivní politiku vedoucí k omezení kouření v celé populaci. Tabák zabije ročně téměř 6 milionů lidí, z nichž více než pět milionů jsou přímí uživatelé tabáku a více než 600 000 jsou nekuřáci vystavení pasivnímu kouření. Hlavní myšlenkou kampaně pro letošní rok je zvýšení daní z tabákových výrobků.(Zdroj WHO).

Kategorie: Kouření 
09.září 2013
Odborník MUDr. Stanislav Kos, CSc., II. místopředseda 2. místopředseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a předseda Českého občanského sdružení proti CHOPN (ČOPN) k jednomu ze závažných zdravotních problémů naší společnosti.

Kategorie: Kouření 
19.červenec 2013
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí poradny pro odvykání kouření, Centrum pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN odpověděla na několik důležitých otázek, které by mohly zajímat každého!