Kouření


Kategorie: Kouření Aktuality 
19.červen 2017

Od 31. května 2017 platí v Česku zákaz kouření v restauračních zařízeních. Na základě zkušeností ze zahraničí předpokládají analytici ze společnosti BDO, že pokles tržeb u restauračních zařízení bude v řádu jednotek procent a nepřesáhne dvoucifernou hranici. Objem prodaných tabákových výrobků sice mírně klesne, ale v následujících letech se předpokládá návrat na původní úroveň. I přes snížení daňových příjmů do státního rozpočtu způsobené poklesem tržeb, by měl být dopad na státní rozpočet z dlouhodobého hlediska pozitivní. Náklady spojené s léčbou nemocí přímo způsobené kouřením jsou pro stát vyšší než daňové příjmy. Tyto předpoklady vznikly mimo jiné na základě analýzy z dopadů u států, jež v minulých letech zákaz také zavedly. Jedná se o Irsko, Norsko, Itálii, Skotsko a Anglii.


Kategorie: Aktuality Abstinence Kouření 
31.květen 2017

Po mnohaletém projednávání vstoupí ve středu 31. 5. 2017 v platnost konečně zákon o veřejných prostorách bez kouře. Kouzlem nechtěného je tento den od roku 1988 Světovým dnem bez tabáku, který vyhlašuje již od roku 1988 WHO – Světová zdravotnická organizace. Letošním podtitulem je heslo: Tabák brání rozvoji.

 


Kategorie: Aktuality Kouření 
30.květen 2017

Aby upozornili na zákon, světový den a zároveň 10 let České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO), uspořádali 30. 5. 2017 pneumologové a lékaři dalších odborností výroční konferenci Plicní nemoci a kouření – 10 let boje za zdravé plíce. Přijel i předseda Globální aliance proti chronickým respiračním onemocněním Světové zdravotnické organizace (WHO) Nikolai Khaltaev.


Kategorie: Aktuality Kouření 
16.leden 2017

Závislost na tabáku je nemoc. V České republice jí trpí přibližně 2,2 milionu lidí a ročně kvůli ní předčasně zemře kolem 16 tisíc pacientů, kteří vinou kouření ztratí v průměru 15 let života, jak zaznělo na TK v lednu 2017 v Praze. 


Kategorie: Aktuality Deprese Kouření 
02.září 2016

Mezi typické mýty o kouření patří i informace, že pomáhá ve stresu, při depresi nebo obecně zlepšuje psychický stav. Velké množství studií, které proběhly po celém světě, i analýza výsledků téměř 4 000 pacientů Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK však prokázala naopak zmírnění depresivních příznaků, když pacient přestal kouřit. 


Kategorie: Aktuality Kouření 
17.květen 2016

Fakultní nemocnice Hradec Králové je od května nekuřáckým pracovištěm. Kuřáci si v areálu zapálí cigaretu už jen na šesti vyhrazených místech. I tady ale budou mít na očích informace o škodlivosti kouření a možnostech odvykání. Zákaz platí jak pro zaměstnance, tak i pacienty. Nemocnice se tím připojila k Evropské síti nekuřáckých nemocnic.


Kategorie: Aktuality Kouření 
18.duben 2016

Závislost na tabáku je nemoc, kterou v České republice trpí přibližně 2,2 milionu lidí. Ročně kvůli ní předčasně zemře kolem 16 tisíc pacientů, kteří vinou kouření ztratí v průměru 15 let života. „Přitom dobré zákony kontroly tabáku nejen sníží prodej cigaret, a tím i devastující vliv na zdraví obyvatel dané země, ale přinesou užitek i pro její ekonomiku. Vysoké zdanění, nekuřácké veřejné prostory, zákaz reklamy a sponzorování, velká obrázková varování – to všechno je účinnou prevencí kouření,“ říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku z III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.


Kategorie: Aktuality Kouření 
01.duben 2015
Terapie na bázi inkretinového systému v léčbě pacientů s diabetem mellitem 2. typu se stále více uplatňuje v praxi. Jedním z účinků některých těchto preparátů je navození žádoucího snížení hmotnosti. Liraglutid, jakožto agonista receptoru glucagon like peptidu-1, byl nedávno schválen pro léčbu obezity. Je známo, že zanechání kouření vede u většiny pacientů k váhovému přírůstku, jehož přesnější příčina není známa. Kromě zvýšení kalorického příjmu po zanechání kouření je zvažována zejména role nikotinu, který u kuřáků stimuluje bazální metabolismus. Role inkretinů ve váhovém přírůstku po zanechání kouření byla předmětem zkoumání našeho grantu, jehož zjištění naznačují, že inkretinové hormony se nezdají být zapojeny do změn hmotnosti a energetického metabolismu po zanechání kouření.

Kategorie: Rakovina Kouření Aktuality 
26.září 2014
Ačkoliv je kouření spojováno zejména s rakovinou plic, rakovina močového měchýře je druhým typem rakoviny nejvíce souvisejícím s kouřením. Přibližně 65 % všech případů tohoto onemocnění u mužů je vyvoláno cigaretovým kouřem a kuřáci mají až 4x vyšší riziko onemocnění než nekuřáci. Při zanechání kouření pak riziko klesne o 40 % už po 4 letech. Nejčastějším projevem onemocnění je krev v moči, příznak, který by neměl být podceňován a měl by vést k vyhledání lékaře.

Kategorie: Kouření Aktuality 
24.září 2014
Ve středu 24. září 2014 se v Centru pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN (na poliklinice VFN, Karlovo náměstí 32) schází řešitelský tým pro projekty úspěšné spolupráce s Mezinárodní společností sester v onkologické péči. Tyto projekty jsou zaměřené na intervenci sester u pacientů, kteří kouří. Přítomna bude také v září 2014 zvolená prezidentka ISNCC Stella Bialous.